Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

13 กุมภาพันธ์ 2558 กสทช. เห็นชอบให้ตั้งชื่อชื่อสถานีวิทยุตามวัตถุประสงค์ เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียงบริการสาธารณะ...(ชื่อสถานี)... สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน...(ชื่อสถานี)...หรือสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อธุรกิจ ...(ชื่อสถานี)...

ประเด็นหลักอย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้ สำนักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้สถานีวิทยุที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ เพื่อให้สถานีวิทยุที่ใช้ชื่อเป็นไปตามหลักการข้างต้นทำการยื่นคำร้องขอแก้ไขทันที นอกจากนี้จะต้องประกาศระบุประเภทการทดลองประกอบกิจการของสถานีไว้หน้าชื่อสถานีด้วย เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียงบริการสาธารณะ...(ชื่อสถานี)... สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน...(ชื่อสถานี)...หรือสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อธุรกิจ ...(ชื่อสถานี)... ทั้งนี้อาจต้องประกาศให้ผู้ฟังหรือผู้รับบริการทราบทุกต้นชั่วโมง


_____________________________________________________กสท.เห็นชอบให้ตั้งชื่อสถานีวิทยุตามวัตถุประสงค์ วิทยุสาธารณะ-ชุมชน โดยห้ามมีการโฆษณา


วันนี้ (12 ก.พ.58) น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า บอร์ด กสท.ได้เห็นชอบหลักการการตั้งชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง ที่ไม่ควรกำหนดให้มีการสื่อความหมายถึงหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ หรือชื่อสถานีที่มีความหมายขัดแย้งหรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนกับการทดลองประกอบกิจการตามประเภทที่ได้รับอนุญาต หรือชื่อสถานีที่มีความหมายเป็นการทั่วไปซึ่งบุคคลอื่นมีสิทธิใช้ได้โดยทั่วไป

อย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้ สำนักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้สถานีวิทยุที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ เพื่อให้สถานีวิทยุที่ใช้ชื่อเป็นไปตามหลักการข้างต้นทำการยื่นคำร้องขอแก้ไขทันที นอกจากนี้จะต้องประกาศระบุประเภทการทดลองประกอบกิจการของสถานีไว้หน้าชื่อสถานีด้วย เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียงบริการสาธารณะ...(ชื่อสถานี)... สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน...(ชื่อสถานี)...หรือสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อธุรกิจ ...(ชื่อสถานี)... ทั้งนี้อาจต้องประกาศให้ผู้ฟังหรือผู้รับบริการทราบทุกต้นชั่วโมง

น.ส.สุภิญญา กล่าวว่า ต่อไปผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ที่ใช้ชื่อสถานีโดยสื่อความหมายถึงภารกิจหรือหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐจะต้องแก้ไขชื่อสถานี ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และสอดคล้องกับประเภทที่ได้รับอนุญาต และทุกต้นชั่วโมงต้องประกาศชื่อสถานีให้ถูกต้องตามที่ กสท. มีคำสั่ง เช่น สถานีวิทยุสาธารณะ... สถานีวิทยุชุมชน... และสถานีวิทยุธุรกิจ...ซึ่งการจำแนกการให้อนุญาตตามประเภทการประกอบกิจการสอดคล้องตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลของ กสทช. ต่อไปแล้ว ยังเป็นแนวทางเบื้องต้นที่จะทำให้ผู้ฟัง/ผู้บริโภคสามารถแยกแยะและเลือกรับสื่อ รวมถึงการตรวจสอบและร้องเรียนฯ เข้ามายัง กสทช. ได้โดยง่าย

ทั้งนี้ เนื่องจาก สำนักงาน กสทช.เองก็กำลังดำเนินการตรวจสอบผู้รับใบอนุญาตวิทยุประเภทชุมชนและสาธารณะมิให้มีการโฆษณาหารายได้ตามเงื่อนไขการอนุญาต รวมทั้งประเภทธุรกิจเองในปัจจุบันก็ยังมีการโฆษณาอาหารและยาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ท้ายสุดการจำแนกที่เกิดขึ้นจะมีส่วนสร้างความรับรู้ให้สังคมเข้าใจถึงการให้อนุญาตตามประเภทกิจการของสื่อวิทยุโทรทัศน์ในระบบใหม่ที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการให้ใบอนุญาตทั้งระบบ

“ขณะนี้ สำนักงาน กำลังชงเรื่องให้ กสท. มีมติลงโทษทางปกครองสถานีที่อ้างว่าบริการสาธารณะ แต่พบว่ามีการโฆษณา และถ้าเป็นการโฆษณาอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อการรักษาโรคจะส่งต่อให้ทาง อย. ตรวจสอบและลงโทษต่อด้วย ส่วนวิทยุบริการธุรกิจหากโฆษณาอาหารและยาก็ต้องขออนุญาต อย. ด้วย ฝากถึงคนฟังที่พบการโฆษณาผิดปรกติร้องเรียน แจ้งเบาะแสที่ กสทช. โทรฟรี 1200” น.ส.สุภิญญา กล่าว


http://www.dailynews.co.th/Content/IT/300560/กสท.ไฟเขียวตั้งชื่อสถานีวิทยุ

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.