Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

08 มีนาคม 2558 (บทความ) ความท้าทายของคนสื่อ // หัวใจสำคัญของสื่อคือคนที่ยึดถือในอุดมการณ์ แต่สื่อยุคอุตสาหกรรม ทุนก้าวขึ้นมามีบทบาทอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ประกอบการหลายรายหันพึ่งพาทุน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประเด็นหลัก

_____________________________________________________


ความท้าทายของคนสื่อ
กอง บก.ฐานเศรษฐกิจ ข่าวหน้า1 - คอลัมน์ : ข่าวหน้า1 พิมพ์ altวันนักข่าว 5 มีนาคมที่ผ่านมา  คือวันเชิดชูความสำคัญแห่งวิชาชีพที่มีหน้าที่ รายงานความเป็นไปของเหตุการณ์ต่างๆอย่างเที่ยงตรงให้สังคมได้รับรู้  อย่างไรก็ดีปัจจุบันการประกอบการธุรกิจสื่อ ได้ยกชั้นขึ้นสู่อุตสาหกรรม การบริหารจัดการมีความสลับซับซ้อน แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับ 60 ปีที่แล้ว ที่วันนักข่าวอุบัติขึ้น
    ยุคนั้นหัวใจสำคัญของสื่อคือคนที่ยึดถือในอุดมการณ์  แต่สื่อยุคอุตสาหกรรม ทุนก้าวขึ้นมามีบทบาทอย่างมีนัยสำคัญ   ผู้ประกอบการหลายรายหันพึ่งพาทุน  จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อปรับเปลี่ยนตัวเองให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไปสู่  สื่อผสมผสานในยุคดิจิตอล  ซึ่งใช้เงินลงทุนสูง  ดังตัวอย่าง  การประมูลทีวีดิจิตอลโดย กสทช. เมื่อปีที่ผ่านมา  ผู้ชนะการประมูลช่องข่าวเสนอตัวเลขสูงถึง 1,200-1,300 ล้านบาท เพื่อให้ได้สัมปทาน  แน่นอนเมื่อมีการลงทุนย่อมมีการคาดหวังผลตอบแทน
    นอกจากทุนมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นแล้ว สื่อยังถูกท้าทายจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ระบบประมวลข้อมูล เชื่อมโยง และอุปกรณ์ในการสื่อสาร อย่างก้าวกระโดด หรือที่เรียกกันว่ายุคดิจิตอล  ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคม  สามารถ เป็นสื่อและมีพื้นที่สำหรับสื่อสารกับสังคมได้โดยตรง อย่างที่เราเรียกกันว่า โลกออนไลน์  การปรากฏตัวของนักสื่อสารในโลกออนไลน์ เปรียบเหมือนฐานันดรใหม่ของสังคม  นับเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของคนสื่อยุคนี้เป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
    กล่าวได้ว่าสื่อยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ดังมีคำเรียกอย่างแบ่งแยกว่า สื่อดั้งเดิมกับสื่อใหม่  ข่าวสารมีที่มาหลากหลาย ช่องทางสื่อสารสู่สังคมเปิดกว้างด้วยอัตราเร่งอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน  ผู้รับสารคือผู้ส่งสารในคนคนเดียว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนับเป็นความท้าทายของคนสื่อว่าจะสามารถยืนหยัดและยึดมั่นในหน้าที่ที่ รายงานความจริงให้สังคมได้รับรู้ได้อย่างไร
จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,033  วันที่  8 - 11  มีนาคม  พ.ศ. 2558

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=267966:2015-03-06-05-40-43&catid=85:2009-02-08-11-22-45&Itemid=629#.VPwZ1UJAeuw

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.