Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

08 ตุลาคม 2555 อนุดิษฐ์ ยืนยันคลื่น 1800 หลังหมดสัปทานยังเป็นของ CAT ตรียมส่งกฤษฎีกาตีความหลังสป.// TRUE หวังเปิดให้บริการระบบ 2ฌ ต่อ

อนุดิษฐ์ ยืนยันคลื่น 1800 หลังหมดสัปทานยังเป็นของ CAT ตรียมส่งกฤษฎีกาตีความหลังสป.// TRUE หวังเปิดให้บริการระบบ 2ฌ ต่อ


ประเด็นหลัก

ศุภชัย เจียรวนนท์"อนุดิษฐ์" เตรียมส่งกฤษฎีกาตีความหลังสัญญามือถือหมดอายุ ลั่นคลื่นความถี่เป็นสิทธิ์เดิมของ "ทีโอทีและ แคท" ขณะที่ "ศุภชัย" พร้อมประมูล 3 จี ส่วนคลื่น 1800 ที่จะสิ้นสุดสัมปทานในปี 2556 มีเป้าหมายประมูลต่อ หาก "กสทช." เรียกคืนคลื่น หวังเปิดให้บริการระบบ 2 จีต่อเนื่อง


น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) ยืนยันว่า แม้คณะอนุกรรมการของ กสทช.จะลงมติให้คลื่นความถี่ที่สิ้นสุดลงตามสัญญาสัมปทานจะต้องส่งคืนให้ สำนักงานกสทช. แต่ก็ยังเป็นเพียงแค่มติของอนุกรรมการเท่านั้น ยังต้องให้บอร์ดกสทช.ทั้ง 11 คนเป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งไอซีทียังยืนยันว่า สิทธิ์ในการถือครองคลื่นความถี่ยังเป็นของผู้ได้รับสิทธิ์เดิมก่อนที่จะมี กสทช. และเป็นไปตามบทบัญญัติในกฎหมาย


อย่างไรก็ดี หากท้ายที่สุดแล้ว กสทช.ลงมติให้คลื่นความถี่ต้องส่งคืนมายังกสทช.เพื่อเปิดประมูล ไอซีทีก็อาจจะส่งเรื่องดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้ตี ความ การถือครองคลื่นว่าสิทธิ์ที่แท้จริงควรอยู่ที่ใคร และการกำหนดช่วงเวลาไปสู่การเปลี่ยนผ่าน ทรานซิชัน พีเรียดควรจะเป็นเท่าไรจึงจะเหมาะสม ซึ่งยืนยัน ว่าต้องมีการหารือกับกสทช.อีกครั้ง ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามคณะกรรมการร่วมที่ไอซีทีและกสทช.ตั้งขึ้นมาร่วมกัน

________________________________________

ไอซีทีหวงคลื่นเก่า'ทีโอที'ศุภชัยจอง1,800

ศุภ ชัย เจียรวนนท์"อนุดิษฐ์" เตรียมส่งกฤษฎีกาตีความหลังสัญญามือถือหมดอายุ ลั่นคลื่นความถี่เป็นสิทธิ์เดิมของ "ทีโอทีและ แคท" ขณะที่ "ศุภชัย" พร้อมประมูล 3 จี ส่วนคลื่น 1800 ที่จะสิ้นสุดสัมปทานในปี 2556 มีเป้าหมายประมูลต่อ หาก "กสทช." เรียกคืนคลื่น หวังเปิดให้บริการระบบ 2 จีต่อเนื่อง


น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) ยืนยันว่า แม้คณะอนุกรรมการของ กสทช.จะลงมติให้คลื่นความถี่ที่สิ้นสุดลงตามสัญญาสัมปทานจะต้องส่งคืนให้ สำนักงานกสทช. แต่ก็ยังเป็นเพียงแค่มติของอนุกรรมการเท่านั้น ยังต้องให้บอร์ดกสทช.ทั้ง 11 คนเป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งไอซีทียังยืนยันว่า สิทธิ์ในการถือครองคลื่นความถี่ยังเป็นของผู้ได้รับสิทธิ์เดิมก่อนที่จะมี กสทช. และเป็นไปตามบทบัญญัติในกฎหมาย


อย่างไรก็ดี หากท้ายที่สุดแล้ว กสทช.ลงมติให้คลื่นความถี่ต้องส่งคืนมายังกสทช.เพื่อเปิดประมูล ไอซีทีก็อาจจะส่งเรื่องดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้ตี ความ การถือครองคลื่นว่าสิทธิ์ที่แท้จริงควรอยู่ที่ใคร และการกำหนดช่วงเวลาไปสู่การเปลี่ยนผ่าน ทรานซิชัน พีเรียดควรจะเป็นเท่าไรจึงจะเหมาะสม ซึ่งยืนยัน ว่าต้องมีการหารือกับกสทช.อีกครั้ง ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามคณะกรรมการร่วมที่ไอซีทีและกสทช.ตั้งขึ้นมาร่วมกัน


ด้าน นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ทรู เปิดเผยว่า กลุ่มทรู มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลใบอนุญาต โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3 จี บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์


สำหรับงบประมาณที่จะใช้ในการประมูลครั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมงบไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นช่วงระหว่างการปิดงบไตรมาส 2 ของปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นจึงไม่สามารถให้ข้อมูลได้ และก็จะต้องให้ความเคารพต่อกฎกติกาของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลในช่วงก่อนการประมูลที่ชี้นำไปในทาง กำหนดราคาในการประมูลที่จะทำให้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประมูล ถึงแม้ว่า กทสช.จะประกาศรายชื่อผู้เข้าประมูลในวันที่ 9 ตุลาคม 2555 แต่เนื่องจากบริษัทได้กำหนดช่วงเวลาเองก่อน กสทช.จะประกาศ


ส่วน แผนรองรับ หลังสิ้นสุดสัญญาสัมทปทาน ของคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ที่บริษัท ทรูมูฟ จำกัด ที่จะสิ้นสุดในเดือน กันยายน 2556 นั้น ต้องรอแผนงานรายละเอียดจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด และ กสทช. ซึ่งหากมีการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่านดังกล่าว บริษัทพร้อมที่จะเปิดประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อเปิดให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=146522:1800&catid=123:2009-02-08-11-44-33&Itemid=491

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.