Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

09 เมษายน 2555 กสทช. << สับพวกถ่วงความเจริญอย่าขัด ไม่รักชาติ ไม่อยากให้ชาติพัฒนา เตรียบปิดช่องโหว่ทางกฎหมาย

กสทช. << สับพวกถ่วงความเจริญอย่าขัด ไม่รักชาติ ไม่อยากให้ชาติพัฒนา เตรียบปิดช่องโหว่ทางกฎหมาย


ประเด็นหลัก


กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า ขณะนี้ กทค.พยายามปิดอุดช่องโหว่ของกฎหมาย เพื่อปิดทางการใช้วิชามารที่จะมาสกัดกั้นการจัดประมูลคลื่นความถี่ 3จี สำหรับผู้ให้บริการนั้น กสทช. จะขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการทุกรายให้มาทำสัตยาบันร่วมกัน โดยประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันต่อสาธารณชนว่าจะดำเนินการเข้าประมูล 3จี ด้วยความสุจริต ไม่ฮั้วราคากัน

ทั้งนี้ หากใครจะใช้ช่องโหว่ของกฎหมายหรือใช้กลวิธีใดไปขัดขวาง ก็เท่ากับว่าไม่รักประเทศชาติ ไม่อยากให้ประเทศชาติมีการพัฒนา และถ่วงความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงอยากเรียกร้องให้บรรดานักลงทุนช่วยเป็นหูเป็นตา และร่วมกันประณามกลุ่มคนที่คิดจะล้มกระดานการจัดสรรคลื่นความถี่ 3จี ในครั้งนี้ด้วย

กสทช.สุทธิพล’ มั่นใจประมูล 3G ปลายไตรมาส 3 หลังแผนแม่บทฯ ประกาศใช้ เปรยอาจประมูลทีละ 5 MHz หรือ 10 MHz เปิดโอกาสรายเล็ก เล็งจับมือค่ายมือถือลงสัตยาบัน ไม่ฮั้ว หรือถ่วงประมูล 3G


ล่าสุดมีการศึกษารูปแบบการจัดสรรคลื่นความถี่ในมิติต่างๆ โดยเห็นว่าปัจจุบันมีแบนด์วิธ (ช่วงกว้างความถี่) ในย่าน 2.1 GHz จำนวน 45 MHz ซึ่งรูปแบบการประมูลเดิมกำหนดให้ใบอนุญาตได้แบนด์วิธตายตัวที่ 15 MHz ต่อใบ หรือรวม 3 ใบอนุญาต ซึ่งหากมีผู้เข้าร่วมประมูลใบอนุญาตจำนวน 3 ราย ก็จะลดจำนวนใบอนุญาตที่จะเปิดประมูลให้เหลือเพียง 2 ใบ (N-1) เพื่อให้เกิดการแข่งขัน แต่รูปแบบใหม่ที่มีการศึกษาเพิ่มเติมก็คือ แบ่งเป็นล็อตละ 10 MHz และ 5 MHz หรือล็อตละ 5 MHz ซึ่งอาจจะต้องเปิดประมูลหลายรอบ แต่ก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบกิจการรายเล็กสามารถเข้ามาแข่งขันได้ โดยรูปแบบในการประมูลลักษณะนี้ก่อให้เกิดการแข่งขันโดยไม่จำเป็นต้องลดจำนวน ใบอนุญาต


________________________________________________________

“สุทธิพล” มั่นใจประมูล 3 จีทันปีนี้ สับพวกถ่วงความเจริญอย่าขัด

สุทธิ พล ทวีชัยการ มั่นใจ กสทช. เปิดประมูล 3จี เกิดแน่ หลังประกาศใช้แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมในราชกิจจานุเบกษา วอนพวกถ่วงความเจริญอย่าขัด เล็งเรียกผู้ให้บริการทุกรายทำสัตยาบันร่วมกัน ไม่ฮั้วประมูล...

นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ด้านกฎหมาย ในฐานะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. กล่าวว่า ภายหลังประกาศใช้แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ ตามกฎหมายแล้วเมื่อวันที่ 4 เม.ย.ที่ผ่านมา ขั้นตอนต่อไปบอร์ด กทค.เตรียมเร่งเดินหน้าเตรียมการทางด้านกฎหมายอย่างรอบคอบเพื่อให้การจัด ประมูลคลื่นความถี่ 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ที่กำลังจะเกิดขึ้นช่วงไตรมาส 3 ในปีนี้ด้วยความโปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรมกับทุกฝ่าย โดยที่ประเทศชาติและประชาชนจะต้องได้รับประโยชน์สูงสุด

กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า ส่วนที่มีกระแสจากนักลงทุนในแวดวงอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีความวิตกกังวล และเฝ้าจับตามองกันว่าการประมูลคลื่นความถี่ 3จี ครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้อาจจะล่มซ้ำรอยอดีตหรือไม่นั้น ส่วนตัวเชื่อมั่นว่าถ้าไม่มีอุบัติการณ์ใดมาทำให้การขับเคลื่อนภารกิจของ กสทช. สะดุด หยุดนิ่ง ก็คาดว่าจะสามารถจัดประมูลคลื่นความถี่ 3จี ได้ก่อนสิ้นปี 2555 อย่างแน่นอน


“การประมูลคลื่นความถี่ 3จี ในครั้งนี้ถือเป็นความคาดหวังของคนไทยทั้งชาติ ดังนั้น กสทช. จะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และจะวางกฎกติกาให้มีความรัดกุม” นายสุทธิพล กล่าว

กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า ขณะนี้ กทค.พยายามปิดอุดช่องโหว่ของกฎหมาย เพื่อปิดทางการใช้วิชามารที่จะมาสกัดกั้นการจัดประมูลคลื่นความถี่ 3จี สำหรับผู้ให้บริการนั้น กสทช. จะขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการทุกรายให้มาทำสัตยาบันร่วมกัน โดยประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันต่อสาธารณชนว่าจะดำเนินการเข้าประมูล 3จี ด้วยความสุจริต ไม่ฮั้วราคากัน

ทั้งนี้ หากใครจะใช้ช่องโหว่ของกฎหมายหรือใช้กลวิธีใดไปขัดขวาง ก็เท่ากับว่าไม่รักประเทศชาติ ไม่อยากให้ประเทศชาติมีการพัฒนา และถ่วงความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงอยากเรียกร้องให้บรรดานักลงทุนช่วยเป็นหูเป็นตา และร่วมกันประณามกลุ่มคนที่คิดจะล้มกระดานการจัดสรรคลื่นความถี่ 3จี ในครั้งนี้ด้วย

ล่าสุด กทค. จัดทำการศึกษารูปแบบการจัดสรรคลื่นในมิติต่างๆ โดยเห็นว่าปัจจุบันมีความกว้างของแถบความถี่ หรือ แบนด์วิธ ในย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ จำนวน 45 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งรูปแบบการประมูลเดิมกำหนดให้ใบอนุญาตความถี่ ตายตัวที่ 15 เมกะเฮิรตซ์ ต่อใบ หรือรวม 3 ใบอนุญาต ซึ่งหากมีผู้ขอรับใบอนุญาตจำนวน 3 ราย ก็จะลดจำนวนใบอนุญาตที่จะเปิดประมูลให้เหลือเพียง 2 ใบ เพื่อให้เกิดการแข่งขัน แต่รูปแบบใหม่ที่มีการศึกษาเพิ่มเติมก็คือ แบ่งเป็นลอตละ 10 เมกะเฮิรตซ์ และ 5 เมกะเฮิรตซ์ หรือลอตละ 5 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งอาจจะต้องเปิดประมูลหลายรอบ แต่ก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบกิจการรายเล็กสามารถเข้ามาแข่งขันได้ โดยรูปแบบในการประมูลลักษณะนี้ก่อให้เกิดการแข่งขันโดยไม่จำเป็นต้องลดจำนวน ใบอนุญาต

นายสุทธิพล กล่าวด้วยว่า รูปแบบข้างต้นเป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้นที่ยังไม่ตกผลึก ซึ่งจะได้นำแนวคิดในการจัดสรรคลื่นความถี่ลักษณะนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับกรรมการท่านอื่นๆ ในบอร์ด กทค.และคณะอนุกรรมการเตรียมการประมูลคลื่นความถี่ 3จี ซึ่งได้ประชุมไปหลายครั้งแล้ว โดยคาดการณ์ว่าจะได้ข้อยุติในเรื่องหลักการก่อนช่วงสงกรานต์นี้.

ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/251438

______________________________________________________

“สุทธิพล” ลั่นประมูล 3G ปีนี้ จับค่ายมือถือลงสัตยาบัน


'กสทช.สุทธิ พล’ มั่นใจประมูล 3G ปลายไตรมาส 3 หลังแผนแม่บทฯ ประกาศใช้ เปรยอาจประมูลทีละ 5 MHz หรือ 10 MHz เปิดโอกาสรายเล็ก เล็งจับมือค่ายมือถือลงสัตยาบัน ไม่ฮั้ว หรือถ่วงประมูล 3G


ดร.สุทธิ พล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกฎหมาย ในฐานะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่า ภายหลังประกาศใช้แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ ตามกฎหมายแล้วเมื่อวันที่ 4 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งขั้นตอนต่อไปบอร์ด กทค.เร่งเดินหน้าเตรียมการทางด้านกฎหมายอย่างรอบคอบเพื่อให้การจัดประมูลใบ อนุญาต 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ที่กำลังจะเกิดขึ้นช่วงไตรมาส 3 ในปีนี้ด้วยความโปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรมกับทุกฝ่าย

ล่าสุดมีการ ศึกษารูปแบบการจัดสรรคลื่นความถี่ในมิติต่างๆ โดยเห็นว่าปัจจุบันมีแบนด์วิธ (ช่วงกว้างความถี่) ในย่าน 2.1 GHz จำนวน 45 MHz ซึ่งรูปแบบการประมูลเดิมกำหนดให้ใบอนุญาตได้แบนด์วิธตายตัวที่ 15 MHz ต่อใบ หรือรวม 3 ใบอนุญาต ซึ่งหากมีผู้เข้าร่วมประมูลใบอนุญาตจำนวน 3 ราย ก็จะลดจำนวนใบอนุญาตที่จะเปิดประมูลให้เหลือเพียง 2 ใบ (N-1) เพื่อให้เกิดการแข่งขัน แต่รูปแบบใหม่ที่มีการศึกษาเพิ่มเติมก็คือ แบ่งเป็นล็อตละ 10 MHz และ 5 MHz หรือล็อตละ 5 MHz ซึ่งอาจจะต้องเปิดประมูลหลายรอบ แต่ก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบกิจการรายเล็กสามารถเข้ามาแข่งขันได้ โดยรูปแบบในการประมูลลักษณะนี้ก่อให้เกิดการแข่งขันโดยไม่จำเป็นต้องลดจำนวน ใบอนุญาต

อย่างไรก็ตาม รูปแบบดังกล่าวเป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้นที่ยังไม่ตกผลึก ซึ่งจะได้นำแนวคิดในการจัดสรรคลื่นความถี่ลักษณะนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับกรรมการคนอื่นๆ ในบอร์ด กทค.และคณะอนุกรรมการเตรียมการประมูลคลื่นความถี่ 3G ซึ่งได้มีการประชุมไปหลายครั้งแล้ว โดยคาดว่าก่อนสงกรานต์นี้จะได้ข้อยุติในเรื่องหลักการต่างๆ

ส่วนความ กังวลของนักลงทุนในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ที่กลัวว่าจะเกิดการล้มประมูลเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนั้น โดยส่วนตัวเชื่อมั่นว่าถ้าไม่มีอุบัติเหตุอะไรมาทำให้การขับเคลื่อนภารกิจ ของ กสทช.สะดุด หยุดนิ่ง ก็คาดว่าจะสามารถจัดประมูลคลื่นความถี่ 3 G ได้ก่อนสิ้นปีนี้อย่างแน่นอน

‘การประมูลคลื่นความถี่ 3G ในครั้งนี้ถือเป็นความคาดหวังของคนไทยทั้งชาติ ดังนั้น กสทช.จะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และจะวางกฎกติกาให้มีความรัดกุม’

ดร.สุทธิพล กล่าวว่า ในตอนนี้ กทค.พยายามปิดช่องโหว่ของกฎหมาย เพื่อปิดช่องทางการใช้วิชามารที่จะมาสะกัดกั้นการจัดประมูลคลื่นความถี่ 3G สำหรับในส่วนของผู้ให้บริการนั้น กสทช.จะขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการทุกรายให้มาทำสัตยาบันร่วมกัน โดยประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันต่อสาธารณชนว่าจะดำเนินการเข้าประมูล 3G ด้วยความสุจริต ไม่ฮั้วราคากัน

ทั้งนี้ หากใครจะใช้ช่องโหว่ของกฎหมายหรือใช้กลวิธีใดไปขัดขวาง ก็เท่ากับว่าไม่รักประเทศชาติ ไม่อยากให้ประเทศชาติมีการพัฒนา และถ่วงความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงอยากเรียกร้องให้บรรดานักลงทุนช่วยเป็นหูเป็นตา และร่วมกันประณามกลุ่มคนที่คิดจะล้มกระดานการจัดสรรคลื่นความถี่ 3G ในครั้งนี้ด้วย

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000044460


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.