Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

6 มีนาคม 2556 ขีดเส้น300วันต้องเสร็จ!!! ICTให้รัฐวิสาหกิจ1,760ลบ.ทำ WIFI 4-10 Mbps โรงเรียน TOT 26,889 วงจร // CAT 342 วงจร (โรงเรียน)


ประเด็นหลัก


       น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวภายหลังเป็นประธานในการลงนามสัญญาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารข้อมูลพร้อมอุปกรณ์โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย (Wi-Fi Network) ระหว่างกระทรวงไอซีที กับบริษัท กสท โทรคมนาคม และบริษัท ทีโอที ในลักษณะกิจการค้าร่วม ด้วยงบประมาณโครงการ 1,760 ล้านบาท ในระยะเวลาดำเนินการ 300 วันนับจากส่งมอบโครงข่าย โดยเป็นการวางระบบโครงข่ายไว-ไฟ เน็ตเวิร์ก และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จำนวน 27,231 โรงเรียน ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อรองรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประมาณ 858,886 คน
     
       ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวต่อยอดจากโครงการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ MOENet โดยแบ่งการดำเนินการติดตั้งโครงข่ายไว-ไฟเน็ตเวิร์กออกเป็น ทีโอที จำนวน 26,889 วงจร (โรงเรียน) และ กสท อีก 342 วงจร (โรงเรียน) ด้วยความเร็ว 4-10 Mbps โดยจะสามารถทยอยเปิดให้ใช้ได้ตามโรงเรียนในช่วงเดือน มิ.ย.เป็นต้นไป เพื่อรองรับนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ได้มอบหมายให้กระทรวงไอซีทีจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียนในโครงการ One Tablet per Child หรือ OTPC ที่แจกไปเมื่อปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา
     

ด้าน นายไชยยันต์? พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงไอซีที กล่าวว่า สำหรับปีงบประมาณ2557 กระทรวงไอซีทีได้ยื่นขอคำของบประมาณเพิ่มเพื่อติดตั้ง WI Fi Network พร้อมอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนที่อยู่นอกสังกัดสพฐ.จำนวน 43,258 แห่ง วงเงินงบประมาณ 4,250 ล้าน โดยในปีงบประมาณปีนี้ จะต้องจัดหาระบบไวไฟรองรับการใช้แท็บเล็ตมากกว่าที่ผ่านมา 3-4 เท่า เนื่องจากมีการแจกจ่ายแท็บเล็ตป.1 และมี ม.1 เพิ่มเข้ามา

เขา กล่าวว่า สำหรับในการจัดหาและดำเนินการของทั้ง ทีโอที และ กสท ทั้ง 2 บริษัท จะต้องปรับปรุงความเร็วในการเชื่อมอินเตอร์เน็ตให้ได้ไม่ต่ำกว่า 4-10 เมกะบิตต่อ 1 จุด เชื่อมต่อ รวมถึงต้องให้การใช้งานมีความเสถียร โดยให้ใช้ระบบสื่อสัญญาณทางสายชนิดเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง บนย่านความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ รวมถึงต้องมีการบริหารระบบจัดเก็บข้อมูลจากการจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานของผู้ โดยทั้ง 2 บริษัทต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นครบทุกโรงเรียนภายใน 300 วันนับจากเดือนมิถุนายน 2556


_____________________________________


ไอซีทีดึงงบ 1,760 ล้านบาทจ้างทีโอที-กสท ทำไว-ไฟรับแท็บเล็ตการศึกษา

       “ไอซีที” ดึงโครงการวางโครงข่ายไว-ไฟรองรับแท็บเล็ต ป.1 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ให้ กสท-ทีโอที รวม 27,231โรงเรียน ด้วยงบ 1,760 ล้านบาท ส่วนปี 57 เตรียมของบอีก 4,250 ล้านบาทขยายไว-ไฟเพิ่ม
     
       น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวภายหลังเป็นประธานในการลงนามสัญญาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารข้อมูลพร้อมอุปกรณ์โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย (Wi-Fi Network) ระหว่างกระทรวงไอซีที กับบริษัท กสท โทรคมนาคม และบริษัท ทีโอที ในลักษณะกิจการค้าร่วม ด้วยงบประมาณโครงการ 1,760 ล้านบาท ในระยะเวลาดำเนินการ 300 วันนับจากส่งมอบโครงข่าย โดยเป็นการวางระบบโครงข่ายไว-ไฟ เน็ตเวิร์ก และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จำนวน 27,231 โรงเรียน ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อรองรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประมาณ 858,886 คน
     
       ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวต่อยอดจากโครงการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ MOENet โดยแบ่งการดำเนินการติดตั้งโครงข่ายไว-ไฟเน็ตเวิร์กออกเป็น ทีโอที จำนวน 26,889 วงจร (โรงเรียน) และ กสท อีก 342 วงจร (โรงเรียน) ด้วยความเร็ว 4-10 Mbps โดยจะสามารถทยอยเปิดให้ใช้ได้ตามโรงเรียนในช่วงเดือน มิ.ย.เป็นต้นไป เพื่อรองรับนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ได้มอบหมายให้กระทรวงไอซีทีจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียนในโครงการ One Tablet per Child หรือ OTPC ที่แจกไปเมื่อปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา
     
       “ยืนยันว่าโครงการดังกล่าวมีความโปร่งใสทุกขั้นตอน เราพร้อมให้ตรวจสอบได้ โดยคาดว่าจะเปิดให้ใช้งานตามโรงเรียนได้ตั้งแต่ มิ.ย.แต่อาจจะไม่ครบทั้งโครงการ”
     
       สำหรับผู้ใช้งานที่เป็นนักเรียน ครู และบุคลากรตามโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ที่เข้าใช้งานผ่านโครงข่ายแบบมีสายและไร้สาย จะถูกกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน (Authentication) พร้อมระบบการจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (Log System) และระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่น การจำแนกเส้นทางของข้อมูลในโครงข่ายภายใน และภายนอก รวมถึงการมีอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายจากผู้ไม่หวังดีเข้าไปยังอุปกรณ์โครงข่ายภายในโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ภายในโครงการ MOEnet ได้
     
       นอกจากนี้ กระทรวงไอซีทีเตรียมของบประมาณในปี 57 ราว 4,250 ล้านบาท เพื่อขยายโครงข่ายไว-ไฟ เพิ่มและเพื่อรองรับการแจกแท็บเล็ตเด็ก ป.1 และ ม.1 ซึ่งมีโรงเรียนทั้งหมดราว 43,258 โรงเรียนที่อยู่นอกสังกัด สพฐ.ทั้งหมด
     

http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9560000027541&Keyword=%a1%ca%b7


________________________________________“ไอซีที” แบ่งเค้ก1,760 ล้านบ. ให้“ทีโอที-กสท” ติดตั้งไวไฟ

 

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการลงนามในสัญญา”เช่าใช้บริการวงจรสื่อสารข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย (Wi Fi Network) ระหว่างกระทรวงไอซีที กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ว่า การทำสัญญาดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเลต) ที่ได้แจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ไปแล้วเมื่อปีการศึกษา 2556 โดย ทีโอทีและ กสท จะต้องติดตั้งจุดให้บริการไวไฟ สำหรับโรงเรียนจำนวน 27,231 แห่งทั่วประเทศในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายใต้วงเงินงบประมาณ 1,760 ล้านบาทน.อ.อนุดิษฐ์? กล่าวอีกว่า การจัดซื้อแท็บเลต ปี 2556นี้ทางสพฐ.จะเป็นผู้จัดซื้อทั้งหมดจำนวน 1.6-1.8 ล้านเครื่อง เพื่อแจกเด็กป.1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

ด้าน นายไชยยันต์? พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงไอซีที กล่าวว่า สำหรับปีงบประมาณ2557 กระทรวงไอซีทีได้ยื่นขอคำของบประมาณเพิ่มเพื่อติดตั้ง WI Fi Network พร้อมอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนที่อยู่นอกสังกัดสพฐ.จำนวน 43,258 แห่ง วงเงินงบประมาณ 4,250 ล้าน โดยในปีงบประมาณปีนี้ จะต้องจัดหาระบบไวไฟรองรับการใช้แท็บเล็ตมากกว่าที่ผ่านมา 3-4 เท่า เนื่องจากมีการแจกจ่ายแท็บเล็ตป.1 และมี ม.1 เพิ่มเข้ามา

แนวหน้า
http://www.ryt9.com/s/nnd/1603367

_______________________________________________ไอซีทีทุ่ม 1.7 พันล้านขยายไวไฟโรงเรียน


"ไอซีที" ดึงทีโอที-กสททำไวไฟให้โรงเรียนสพฐ.กว่า27,000แห่งรับการใช้งานแทบเล็ตป.1 เซ็นเอ็มโอยูกับกิจการร่วมค้า ตีกรอบ 300 วันส่งมอบ

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร(ไอซีที) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้แทบเล็ตนักเรียนชั้น ป.1 ระหว่างกระทรวงไอซีที กับบมจ.ทีโอที และบมจ. กสท โทรคมนาคมว่า จากกรณีที่ทางกระทรวงไอซีทีได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อปี 2554 ให้กระทรวงไอซีที เป็นผู้รับหน้าที่จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แทบเล็ต) ควบคู่ไปกับการเร่งพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร และพัฒนาระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (ไวไฟ) ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 แม้ปัจจุบันหน้าที่การจัดหาแท็บเล็ตและการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร ได้ถูกโอนไปเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว แต่สำหรับการพัฒนาระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายตามโครงการยังคงเป็นหน้าที่ของกระทรวงไอซีทีอยู่

อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 ทางกระทรวงไอซีที ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสำนักงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,760 ล้านบาท เพื่อการดำเนินการพัฒนาระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวนทั้งสิ้น 27,231 โรงเรียน หรือให้แก่นักเรียนชั้น ป.1 รวมทั้งสิ้น 858,886 คน

ทั้งนี้ในการดำเนินกานทั้งในส่วนการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารข้อมูล และจัดหาอุปกรณ์ ในครั้งนี้ ได้แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบเป็น ทีโอที จำนวน 26,889 โรงเรียน และ กสท จำนวน 342 โรงเรียน มีระยะเวลาในการดำเนินการ 300 วัน

เขา กล่าวว่า สำหรับในการจัดหาและดำเนินการของทั้ง ทีโอที และ กสท ทั้ง 2 บริษัท จะต้องปรับปรุงความเร็วในการเชื่อมอินเตอร์เน็ตให้ได้ไม่ต่ำกว่า 4-10 เมกะบิตต่อ 1 จุด เชื่อมต่อ รวมถึงต้องให้การใช้งานมีความเสถียร โดยให้ใช้ระบบสื่อสัญญาณทางสายชนิดเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง บนย่านความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ รวมถึงต้องมีการบริหารระบบจัดเก็บข้อมูลจากการจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานของผู้ โดยทั้ง 2 บริษัทต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นครบทุกโรงเรียนภายใน 300 วันนับจากเดือนมิถุนายน 2556

แต่ทั้งนี้เชื่อว่าการดำเนินการทั้งหมดจะแล้วเสร็จถึง 80% ได้ภายในเดือนมิถุนายน

ส่วนผู้ใช้งานที่เป็น นักเรียน ครู และบุคลากรตามโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ที่เข้าใช้งานผ่านโครงข่ายแบบสายและไร้สาย จะถูกกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน พร้อมระบบการจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่น การจำแนกเส้นทางของข้อมูลในโครงข่ายภายใน และภายนอก รวมถึงการมีอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่าย จากผู้ไม่หวังดี เข้าไปยังอุปกรณ์โครงข่ายภายในโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ภายในโครงการ MOEnet ได้

สำหรับโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย ในปี 2557 ทางกระทรวงไอซีทีได้เตรียมเสนอของบประมาณดำเนินการแก่สำนักงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 4,250 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวสำหรับโรงเรียนทั้งสิ้น 43,258 โรงเรียน ซึ่งในปี 2557 จะเป็นการนับรวมการดำเนินงานให้แก่นักเรียนชั้น ป.1 ป.2 และ ม.1 ทั้งที่อยู่ภายในสังกัด สพฐ. และที่ไม่ได้อยู่ภายใต้สังกัด สพฐ.

รมว.ไอซีที กล่าวว่า ส่วนกรณีการจัดซื้อแทบเล็ตป.1 เฟส 2 สำหรับจัดหาให้นักเรียนป.1 และม.1 คาดว่าจะจัดซื้อจำนวน 1.6 ล้านเครื่อง ด้วยงบประมาณ 6,000 ล้านบาท โดยจะแบ่งเป็นป.1 จำนวน 9 แสนเครื่อง และม.1 จำนวน 7 แสนเครื่อง คาดว่าภายในกลางเดือนนี้จะร่างเงื่อนไขการประมูล (ทีโออาร์) แล้วเสร็จ และคาดว่าภายในสิ้นเดือนจะประกวดราคาแบบระบบเปิดได้ (โอเพ่น บิด) เปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนทั้งในและนอกประเทศที่สนใจเข้าร่วมประมูลได้ทั้งหมด สำหรับกรณีมีกระแสข่าวว่า เครื่องแทบเล็ตแรกในล็อตแรกที่ส่งมอบเสร็จทั้งหมดแล้วจำนวน 9 แสนเครื่อง ยืนยันว่า อัตราเครื่องเสียไม่เกิน 1% ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานทั่วไปของอุปกรณ์ไอทีที่กำหนดอัตราเครื่องเสียได้ 3%

เขา กล่าวว่า สำหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายขยายจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สาย (ไวไฟ) ไอซีทีได้รับงบดำเนินการแล้วจำนวนเงิน 831 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมงบของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรองรับการใช้งานของนักเรียนในโครงการแทบเล็ต ซึ่งปัจจุบันไอซีทีมีจุดให้บริการไวไฟแล้ว 200,000 จุด

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20130306/493557/%E4%CD%AB%D5%B7%D5%B7%D8%E8%C1-1
.7-%BE%D1%B9%C5%E9%D2%B9%A2%C2%D2%C2%E4%C7%E4%BF%E2%C3%A7%E0%C3%D5%C2%B9.html


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.