Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

05 สิงหาคม 2556 กสท.ประกาศจี้ PSI ขอใบอนุญาติกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ภายใน 2 สป. ถ้าทำไม่ได้สั่งช่องรายการรวม 752 รายยุติการออกอากาศในช่องทางนี้ // PSI แจงทันแน่นอน กำลังโอนถ่ายทนัพย์สินอยู่


ประเด็นหลัก


พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดเมื่อวันที่ 5 ส.ค. มีมติให้เวลาพีเอสไอ 2 สัปดาห์ เพื่อดำเนินการขอใบอนุญาตผู้ประกอบการ โครงข่ายให้ถูกต้อง หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด กสท.ได้สั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาต (ไลเซนส์) ช่องรายการรวม 752 รายไม่สามารถออกอากาศผ่านดาวเทียมพีเอสไอได้อีก

ทั้งนี้ มติดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ที่ได้รับไลเซนส์ช่องรายการประเภทกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ว่าจะต้องออกอากาศผ่านโครงข่ายที่ได้รับไลเซนส์จากกสท. เท่านั้น ซึ่งหากพีเอสไอไม่ได้รับไลเซนส์โครงข่ายอย่างถูกต้อง ทั้ง 752 ช่องรายการก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกสท.

สำหรับสาเหตุที่พีเอสไอยังไม่ได้รรับไลเซนส์ นั้น เนื่องจากทางพีเอสไอได้ใช้บริษัทลูก คือ บริษัท โพลี บรอดคาสติ้ง มาขอไลเซนส์ ซึ่งไม่ใช่บริษัททที่ให้บริการโครงข่ายจริง เนื่องจากบริษัทผู้ให้บริการโรงข่ายจริง คือ  บริษัท โพลี เทเลมีเดีย ดังนั้น การที่พีเอสไอ ทำเช่นนี้ก็เท่ากับว่าต้องการเลี่ยงปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้รับไลเซนส์ตามที่กสท. กำหนด


นายสมพร ธีระโรจนพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพีเอสไอ โฮลดิ้งส์ กล่าวว่า สาเหตุที่ไม่ใช้ บริษัท โพลี เทเลมีเดีย  เข้าขอไลเซนส์ เนื่องจาก ไม่ได้ให้บริการโครงข่ายเพียงอย่างเดียว ขณะนี้อยู่ระหว่างการโอนทรัพย์สินในส่วนของโครงข่ายไปยังโพลี บรอดคาสติ้ง และคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ตามที่กสท.กำหนด
______________________________________
กสท.จ่อฟันพีเอสไอไร้ใบอนุญาตโครงข่าย

กสท.จ่อฟันพีเอสไอใน 2 สัปดาห์หลังไม่มีใบอนุญาตโครงข่ายออกอากาศ ก่อนสั่ง 752 ช่องรายการจอดำทั่วประเทศ

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดเมื่อวันที่ 5 ส.ค. มีมติให้เวลาพีเอสไอ 2 สัปดาห์ เพื่อดำเนินการขอใบอนุญาตผู้ประกอบการ โครงข่ายให้ถูกต้อง หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด กสท.ได้สั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาต (ไลเซนส์) ช่องรายการรวม 752 รายไม่สามารถออกอากาศผ่านดาวเทียมพีเอสไอได้อีก

ทั้งนี้ มติดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ที่ได้รับไลเซนส์ช่องรายการประเภทกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ว่าจะต้องออกอากาศผ่านโครงข่ายที่ได้รับไลเซนส์จากกสท. เท่านั้น ซึ่งหากพีเอสไอไม่ได้รับไลเซนส์โครงข่ายอย่างถูกต้อง ทั้ง 752 ช่องรายการก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกสท.

สำหรับสาเหตุที่พีเอสไอยังไม่ได้รรับไลเซนส์ นั้น เนื่องจากทางพีเอสไอได้ใช้บริษัทลูก คือ บริษัท โพลี บรอดคาสติ้ง มาขอไลเซนส์ ซึ่งไม่ใช่บริษัททที่ให้บริการโครงข่ายจริง เนื่องจากบริษัทผู้ให้บริการโรงข่ายจริง คือ  บริษัท โพลี เทเลมีเดีย ดังนั้น การที่พีเอสไอ ทำเช่นนี้ก็เท่ากับว่าต้องการเลี่ยงปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้รับไลเซนส์ตามที่กสท. กำหนด

“กสท. จะให้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์เพื่อให้พีเอสไอดำเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว หากพีเอสไอไม่รีบทำตามขั้นตอน กสท.จำเป็นต้องบังคับผู้ได้รับไลเซนส์ช่องรายการไม่ให้ออกอากาศผ่านพีเอสไอได้” พ.อ.นทีกล่าว

นอกจากนี้  บอร์ดได้เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการโครงข่ายเคเบิลทีวีดาวเทียม สามารถจัดเรียงช่องเองได้ 10 ช่องแรก (ช่อง 1-10) เพื่อให้ผู้ให้บริการโครงข่ายสามารถทำตลาดหรือมีช่องรายการดึงดูดผู้ชมมากขึ้น ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว ถือเป็นหลักเกณฑ์ต่อเนื่องจากประกาศหลักเกณฑ์ การกำหนดหมวดหมู่และจัดลำดับบริการรายการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ พ.ศ.2556 ที่ประกาศใช้เมื่อเดือน เม.ย.

ขณะที่ ร่าง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ..ที่ 4 องค์กรวิชาชีพสื่อยื่นขอให้ทบทวนนั้น บอร์ดได้มอบให้คณะอนุกรรมการกำกับเนื้อหาและรายการไปศึกษารายละเอียดก่อนเข้าสู่กระบวนการรับฟังความเห็นสาธารณะตามขั้นตอน

นายสมพร ธีระโรจนพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพีเอสไอ โฮลดิ้งส์ กล่าวว่า สาเหตุที่ไม่ใช้ บริษัท โพลี เทเลมีเดีย  เข้าขอไลเซนส์ เนื่องจาก ไม่ได้ให้บริการโครงข่ายเพียงอย่างเดียว ขณะนี้อยู่ระหว่างการโอนทรัพย์สินในส่วนของโครงข่ายไปยังโพลี บรอดคาสติ้ง และคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ตามที่กสท.กำหนด


http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8
%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/238629/%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97-
%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B
9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B9%83
%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B
8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.