Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

27 พฤษภาคม 2557 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดงาน “อลังการงานช้อปOTOP Midyear 2014” ป มีฟรีไวไฟให้บริการในงานโดยเฉพาะ เพื่อให้ช้อป แชะ แชร์ สินค้าจากภูมิปัญญาไทยเข้าสู่โลกโชเชียลมีเดีย


ประเด็นหลัก

 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดงาน “อลังการงานช้อปOTOP Midyear 2014” ขึ้นเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาพัฒนาสินค้าเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา สินค้า OTOP  โดยมีสินค้าโอทอปจาก 77จังหวัดทั่วประเทศมาร่วมงานมากกว่า 2,000 ร้าน ภายใต้แนวคิด มหกรรมแห่งภูมิปัญญาคัดสรรมาจากทั่วไทย ถูกใจนักช้อ

       ทั้งนี้ การจัดงานได้แบ่งเป็นโซนต่างๆ จุดเด่นอยู่ที่โอทอป เอาท์เล็ต 1จังหวัด 1 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะคัดสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดมาจำหน่ายในราคาพิเศษและเมื่อ ซื้อสินค้าในโซนนี้ทุกๆ 1000 บาท จะได้รับคูปองเพิ่มมูลค่าและกิจกรรมถุงโชคดี       รวมถึงโซนฟรีไวไฟ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่งานโอทอป มีฟรีไวไฟให้บริการในงานโดยเฉพาะ เพื่อให้ช้อป แชะ แชร์ สินค้าจากภูมิปัญญาไทยเข้าสู่โลกโชเชียลมีเดีย โดยโซนฟรีไวไฟ จะอยู่ภายในบริเวณจัดงานจัดเป็นมุมพักผ่อนส่วนตัว ผู้เข้าชมงานสามารถนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้บริการได้ สามารถขอรหัสหรือพาสเวิร์ดได้จากเจ้าหน้าที่ซึ่งประจำอยู่ภายในบริเวณดัง กล่าว


______________________________________?ทึ่งงานโอทอปมีโซนไว-ไฟให้เซลฟีท่องเน็ตฟรี??ทึ่งงานโอทอปมีโซนไว-ไฟให้เซลฟีท่องเน็ตฟรี??ทึ่งงานโอทอปมีโซนไว-ไฟให้เซลฟีท่องเน็ตฟรี??ทึ่งงานโอทอปมีโซนไว-ไฟให้เซลฟีท่องเน็ตฟรี??ทึ่งงานโอทอปมีโซนไว-ไฟให้เซลฟีท่องเน็ตฟรี??ทึ่งงานโอทอปมีโซนไว-ไฟให้เซลฟีท่องเน็ตฟรี??ทึ่งงานโอทอปมีโซนไว-ไฟให้เซลฟีท่องเน็ตฟรี?
โอทอป มิดเยียร์ เปิดงานวันนี้บ่ายสาม รวมสินค้าจากภูมิปัญญาทั่วประเทศกว่า 2,000 แห่ง เผยเป็นครั้งแรกที่งานโอทอปมีโซนฟรีไว-ไฟ เข้าเทรนด์เซลฟี ชมชิมแชะทั่วไทย

วันอังคาร 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 10:00 น.
 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดงาน “อลังการงานช้อปOTOP Midyear 2014” ขึ้นเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาพัฒนาสินค้าเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสินค้า OTOP  โดยมีสินค้าโอทอปจาก 77จังหวัดทั่วประเทศมาร่วมงานมากกว่า 2,000 ร้าน ภายใต้แนวคิด มหกรรมแห่งภูมิปัญญาคัดสรรมาจากทั่วไทย ถูกใจนักช้อ

       ทั้งนี้ การจัดงานได้แบ่งเป็นโซนต่างๆ จุดเด่นอยู่ที่โอทอป เอาท์เล็ต 1จังหวัด 1 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะคัดสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดมาจำหน่ายในราคาพิเศษและเมื่อซื้อสินค้าในโซนนี้ทุกๆ 1000 บาท จะได้รับคูปองเพิ่มมูลค่าและกิจกรรมถุงโชคดี

       รวมถึงโซนฟรีไวไฟ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่งานโอทอป มีฟรีไวไฟให้บริการในงานโดยเฉพาะ เพื่อให้ช้อป แชะ แชร์ สินค้าจากภูมิปัญญาไทยเข้าสู่โลกโชเชียลมีเดีย โดยโซนฟรีไวไฟ จะอยู่ภายในบริเวณจัดงานจัดเป็นมุมพักผ่อนส่วนตัว ผู้เข้าชมงานสามารถนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้บริการได้ สามารถขอรหัสหรือพาสเวิร์ดได้จากเจ้าหน้าที่ซึ่งประจำอยู่ภายในบริเวณดังกล่าว

       งาน “อลังการงานช้อป OTOP Midyear 2014”  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม– 1 มิถุนายน 2557 ณ Hall1-8 อิมแพค เมืองทองธานี โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 27 พฤษภาคม2557  เวลา15.00 น.

http://www.dailynews.co.th/Content/IT/240522/ทึ่งงานโอทอปมีโซนไว-ไฟให้เซลฟีท่องเน็ตฟรี

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.