Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

09 กรกฎาคม 2557 กสทช.สั่งให้บริการโครงข่าย ประเภทบอกรับสมาชิก 21 โครงข่ายระดับชาติ เพื่อให้มีการคุมเข้มรายการ ที่นำเสนอผ่าน ช่องรายการทีวีดาวเทียม ไม่ให้มีรายการเอาเปรียบผู้บริโภค


ประเด็นหลัก


น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้หารือกับโครงข่ายที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการสำหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง (กิจการที่ไม่ใช้คลื่น) ประเภทบอกรับสมาชิก 21 โครงข่ายระดับชาติ เพื่อให้มีการคุมเข้มรายการ ที่นำเสนอผ่าน ช่องรายการทีวีดาวเทียม ไม่ให้มีรายการเอาเปรียบผู้บริโภค ไม่มีรายการผิดกฎหมาย และห้ามโฆษณาสินค้าที่ไม่มี เครื่องหมาย อ.ย.


______________________________________

กสทช.สั่งทีวีดาวเทียมคุมเข้มรายการผิดกม.


กสทช.ถกผู้ให้บริการโครงข่ายทีวี-ช่องรายการดาวเทียม คุมเข้มนำเสนอรายการให้ถูกกฎหมาย ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้หารือกับโครงข่ายที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการสำหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง (กิจการที่ไม่ใช้คลื่น) ประเภทบอกรับสมาชิก 21 โครงข่ายระดับชาติ เพื่อให้มีการคุมเข้มรายการ ที่นำเสนอผ่าน ช่องรายการทีวีดาวเทียม ไม่ให้มีรายการเอาเปรียบผู้บริโภค ไม่มีรายการผิดกฎหมาย และห้ามโฆษณาสินค้าที่ไม่มี เครื่องหมาย อ.ย.

ทั้งนี้ กสทช. พบว่า มีช่องรายการทีวีดาวเทียม ในประเทศรวม 496 ช่อง แต่มีประมาณ 96 ช่องที่ กสทช. เฝ้าระวังใกล้ชิด และมีความเสี่ยงสูงที่ไม่ทำตามประกาศ กสทช. โดยช่องที่ไม่ทำตามประกาศ กสทช. ส่วนใหญ่โฆษณาสินค้าที่ไม่มีเครื่องหมาย อ.ย. โฆษณาสินค้าเกี่ยวกับเพศ หรือ อวดอ้างสรรพคุณสินค้า รักษาโรคทางการแพทย์ ต่างๆ ซึ่งมาตรฐานดำเนินการของ กสทช. จะเริ่มตั้งแต่ แจ้งเตือนไปที่ช่องรายการ ปรับ พักใช้ใบอนุญาต และเพิกถอนใบอนุญาต

ขณะเดียวกัน กสทช.อยากเสนอให้ ผู้ให้บริการโครงข่ายทีวี ดาวเทียมทั่วประเทศ ควรมีการรวมกลุ่ม จัดตั้งเป็น สมาพันธ์ผู้ให้บริการโครงข่าย ทีวีดาวเทียม เพื่อให้มีการกำกับดูแลของผู้ให้บริการ รายการทีวี ดาวเทียม อย่างเข้มงวด มีมาตรฐาน และสามารถเสนอแนวทางกำกับดูแลกันเอง ต่อ กสทช. ซึ่งเชื่อมั่นว่า หากมีการรวมกลุ่มเป็นสมาพันธ์ฯ แล้ว จะส่งผลดีให้การออกรายการทีวี ดาวเทียม มีมาตรฐานร่วมกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

พร้อมกันนี้มีแผนเรียก ช่องทีวี ดาวเทียม จำนวน 496 ช่อง และช่องที่มีรายการเป็นปัญหารวม 96 ช่อง เข้ามาหารือเรื่องการนำเสนอเนื้อหารายการ และโฆษณารายการ ให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. ในเรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2555 รวมทั้ง ต้องปฏิบัติตามแนวทางเรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พร้อมกันนี้ อยากเสนอให้ ช่องรายการทีวี ดาวเทียม ควรมีการรวมกลุ่มเป็นสมาคม หรือ สมาพันธ์ ช่องรายการทีวี ดาวเทียม เพื่อให้มีมาตรฐานการกำกับดูแลร่วมกัน

นอกจากนี้ กสทช.กำลังมีแผนออกใบอนุญาต (ไลเซนส์) ผู้ให้บริการช่องรายการ ชอปปิ้ง อย่างเป็นทางการ เพื่อให้มีเกณฑ์ของช่อง รายการชอปปิ้ง ครั้งแรกในประเทศ และนำเสนอเนื้อหารายการที่เหมาะสม รวมถึงเป็นรายการที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคด้วย เนื่องจากช่องรายการชอปปิ้ง มีจำนวนหลายช่องในประเทศ และเป็นช่องที่มีการโฆษณาสินค้าต่อเนื่องทั้งวัน ซึ่งที่ผ่านมา ยังไม่มีการกำกับดูแลอย่างชัดเจน

บรรยายภาพ : น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช.


http://www.posttoday.com/ดิจิตอลไลฟ์/305749/กสทช-สั่งทีวีดาวเทียมคุมเข้มรายการผิดกม

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.