Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

12 มกราคม 2558 SLC เดินหน้าเอาผิดผู้บริหารเนชั่นและนักเขียน ชี้บริษัท SLC ไม่เคยส่งบุคคลใดไปครอบงำกองบรรณาธิการสื่อในเครือ ทั้งสองจึงควรเลือกที่จะอยู่ในบทบาทใดเพียงบทบาทเดียว

ประเด็นหลัก


4.ขอเรียกร้องไปยังกองบรรณาธิการเครือเนชั่น ให้ยื่นคำขอให้ นายสุทธิชัย หยุ่น และนายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการเป็นผู้ถือหุ้น กับการทำหน้าที่ในกองบรรณาธิการเครือเนชั่น เนื่องจากบุคคลทั้งสอง ได้อ้างการเป็นอิสระจากทุนครอบงำ  แต่บุคคลทั้งสองกลับครอบงำกองบรรณาธิการเสียเอง ซึ่งต่างจากบริษัท SLC ไม่เคยส่งบุคคลใดไปครอบงำกองบรรณาธิการสื่อในเครือ ทั้งสองจึงควรเลือกที่จะอยู่ในบทบาทใดเพียงบทบาทเดียว เพื่อรักษาความเป็นกลาง ไม่มีความขัดกันด้านผลประโยชน์ และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อได้อย่างแท้จริง


_____________________________________________________

SLC เดินหน้าเอาผิดผู้บริหารเนชั่น ทั้งอาญา แพ่ง และการละเมิดจริยธรรม


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บมจ.โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) (SLC) ได้ออกหนังสือแถลงการณ์ลงวันที่ 12 มกราคม 2558 ว่าตามที่ปรากฎข่าวที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) ของบริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) (SLC) ทั้งในหน้าหนังสือพิมพ์ (เกือบทั้งหมดเป็นหนังสือพิมพ์ในกลุ่ม NMG) ใน website หรือในสื่อสังคม (Social Media) ต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เป็นต้นมา โดยอาจอยู่ในรูปแบบของการรายงานข่าว หรือการวิเคราะห์ข่าวโดยคอลัมนิสต์ อันอาจมีลักษณะไปในทางชี้นำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจผิด ทั้งต่อตัวของบริษัท SLC และบุคคลต่าง ๆ ที่ถูกอ้างถึง ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท SLC

ดังนั้น เพื่อเป็นการปกปักษ์รักษาชื่อเสียงของบริษัท SLC ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ถูกพาดพิง กล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมนั้น บริษัท SLC จักดำเนินการดังต่อไปนี้

1.จากข้อเขียนของบุคคลทุกคน ซึ่งเป็นความเท็จ ใส่ร้ายป้ายสี ตลอดจนบุคคลที่นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ นั้น บริษัท SLC จะดำเนินคดี ทั้งคดีทางอาญา และฟ้องเรียกความเสียหายทางแพ่ง เพื่อให้หลาบจำ ไม่คิดกระทำการเท็จและป้ายสีโดยไร้มูลความจริงเช่นนี้อีกกับบุคคลอื่น โดยค่าเสียหายทั้งหมดหากได้รับมานั้น บริษัท SLCฯ ไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำเงินดังกล่าวบริจาคให้กับองค์กรหรือกองทุนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาวงการสื่อมวลชน เพื่อให้เป็นที่พึ่งของสาธารณะชนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ การฟ้องร้องบุคคลนั้น จะไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับองค์กรหรือสถาบันที่บุคคลนั้นสังกัดอยู่ เนื่องจากเป็นการกระทำส่วนบุคคล

2.บริษัท SLC จะร้องเรียนไปยังสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ซึ่งมีนายจักร์กฤษ เพิ่มพูล เป็นประธาน สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ซึ่งมีนายเทพชัย หย่อง เป็นนายกสมาคม และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ซึ่งมีนายก่อเขต จันท์เลิศลักษณ์ เป็นประธาน ถึงข่าวบางชิ้น บทความบางชิ้น และพฤติกรรมบางประการ มีการกระทำที่ขัดต่อหลักจริยธรรมจรรยาบรรณ เพื่อให้ตรวจสอบและลงโทษผู้บริหารของสื่อในเครือเนชั่น ต่อไป

โดยอ้างอิงจาก บทบัญญัติถึงกระทำการที่ขัดข้อบังคับ ว่าด้วยจริยธรรมวิชาชีพแห่งหนังสือพิมพ์ หมวด 2 ได้แก่
ข้อ 4 หนังสือพิมพ์ต้องยึดถือข้อเท็จจริง ความถูกต้องแม่นยำ และความครบถ้วน
ข้อ 5 หนังสือพิมพ์ต้องนำเสนอข่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือหมู่คณะ
ข้อ 6 หนังสือพิมพ์ต้องแสดงความพยายาม ในการให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
ข้อ 7 หนังสือพิมพ์ต้องไม่แต่งเติมเนื้อหาสาระข่าว จนคลาดเคลื่อนหรือเกินความจริง
ข้อ 8 หนังสือพิมพ์ต้องละเว้นการนำเสนอข่าวเพราะความลำเอียง หรือมีอคติจนให้ข่าวนั้นคลาดเคลื่อน หรือเกินจากความเป็นจริง
ข้อ 9 หนังสือพิมพ์ต้องไม่สอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าว

3.บริษัท SLC จะร้องเรียนการกระทำผิดจริยธรรมของผู้บริหารเครือเนชั่นบางคน ไปยังกลุ่มบริษัทเนชั่น ให้สอบสวนและลงโทษเด็ดขาด เนื่องจากกระทำผิดจริยธรรมที่ตนได้บัญญัติขึ้นมาเองแทบจะทุกข้อเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในสังคม และเพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานและผู้บริหารพึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

4.ขอเรียกร้องไปยังกองบรรณาธิการเครือเนชั่น ให้ยื่นคำขอให้ นายสุทธิชัย หยุ่น และนายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการเป็นผู้ถือหุ้น กับการทำหน้าที่ในกองบรรณาธิการเครือเนชั่น เนื่องจากบุคคลทั้งสอง ได้อ้างการเป็นอิสระจากทุนครอบงำ  แต่บุคคลทั้งสองกลับครอบงำกองบรรณาธิการเสียเอง ซึ่งต่างจากบริษัท SLC ไม่เคยส่งบุคคลใดไปครอบงำกองบรรณาธิการสื่อในเครือ ทั้งสองจึงควรเลือกที่จะอยู่ในบทบาทใดเพียงบทบาทเดียว เพื่อรักษาความเป็นกลาง ไม่มีความขัดกันด้านผลประโยชน์ และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อได้อย่างแท้จริง

5.ขอเรียกร้องให้กรรมการสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ปลดนายเทพชัย หย่อง ออกจากนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เนื่องจากมีพฤติกรรมใช้ตำแหน่งและความไว้วางใจที่ได้รับจากสมาคมฯ นำสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยไปร่วมจัดกิจกรรมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้บริหารบางคนในเครือเนชั่น กรณีดังกล่าวมีข้อวินิจฉัยในความเป็นกลาง อันเนื่องมาจากการขัดกันในด้านผลประโยชน์ ซึ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับเครือบริษัทเนชั่น


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1421045620


______________________________ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.