Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

20 กุมภาพันธ์ 2558 TNS ระบุ สื่อดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น โดยคนไทยใช้สื่อออนไลน์เฉลี่ย 4.2 ชั่วโมงต่อวัน มากกว่าทีวีที่เฉลี่ย 2.6 ชั่วโมงต่อวัน

ประเด็นหลัก


นางสาวอาภาภัทรบุญรอด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอ็นเอส ประเทศไทย จำกัดให้ข้อมูลว่า สื่อดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น โดยคนไทยใช้สื่อออนไลน์เฉลี่ย 4.2 ชั่วโมงต่อวัน มากกว่าทีวีที่เฉลี่ย 2.6 ชั่วโมงต่อวัน และเทรนด์ของออนไลน์วิดีโอก็เริ่มได้รับความนิยมตามไปด้วย โดยนิยมชมวิดีโอออนไลน์เฉลี่ย 3.5 ครั้งต่อสัปดาห์ และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้น แต่สื่อทีวีก็ยังเป็นสื่อที่ผู้บริโภคยังให้ความสำคัญอยู่

"แม้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเสพสื่อออนไลน์จะเข้าถึงยาก และความต้องการกระจายตัวกันมากขึ้น แต่การจะเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้จึงต้องทำแบบเจาะตรงเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเมื่อมองเห็นโอกาสแล้วจะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องหรือไม่"


_____________________________________________________

แห่โยกงบลง"ออนไลน์วิดีโอ" ธุรกิจดันสื่อดิจิทัลบูม7พันล.


สื่อดิจิทัลสดใส สินค้าเทใจลงสื่อออนไลน์ โยกงบฯทีวีหนุน ดันตลาดแตะ 7,000 ล้าน ชี้เทรนด์ "วิดีโอออนไลน์" บูม

นายสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล กรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัท แบรนด์ เบเกอร์ จำกัด ดิจิทัลเอเยนซี่ กล่าวว่า ภาพรวมการแข่งขันของดิจิทัลเอเยนซี่ในปีนี้จะรุนแรงขึ้น ทั้งในแง่ของจำนวนผู้เล่น โดยเฉพาะผู้เล่นรายใหม่ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับเจ้าของสินค้าหันมาให้ความสำคัญกับสื่อนี้มากขึ้น เนื่องจากดิจิทัลสามารถเข้าถึงเป้าหมายได้โดยตรง

การแข่งขันของสื่อดิจิทัลหลัก ๆ จะอยู่ที่ออนไลน์วิดีโอ ส่วนหนึ่งมาจากการเข้ามาตั้งบริษัท ยูทูบ ประเทศไทยเมื่อกลางปีก่อน รวมถึงเฟซบุ๊กเองได้มีการพัฒนา Videos on Facebook ขึ้นมา ทำให้นักการตลาด นักโฆษณา สามารถวางแผนโฆษณาบนสื่อออนไลน์ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้สินค้าเริ่มโยกงบฯจากสื่อทีวีมาใช้ในสื่อดิจิทัลมากขึ้น

ทำให้ภาพรวมสื่อดิจิทัลปีนี้จะเติบโต 20% หรือกว่า 7,000 ล้านบาท จาก 5,800 ล้านบาทเมื่อปี 2557 การที่สินค้าให้ความสำคัญกับสื่อออนไลน์มากขึ้นสะท้อนจากโฆษณาออนไลน์ในลักษณะของไวรัลเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาขณะเดียวกัน หนังโฆษณาที่ออนแอร์บนสื่อออนไลน์กับสื่อทีวีก็มีการแยกออกจากกันชัดเจน

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญด้านข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค ถือเป็นจุดขายหลักที่บริษัทแตกต่างจากดิจิทัลเอเยนซี่รายอื่น ๆ เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เสพสื่อออนไลน์มีความซับซ้อน เปลี่ยนเร็ว เข้าถึงยาก และได้เปิดตัวเครื่องมือใหม่ที่จะช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้วยการเก็บข้อมูลจากบทสนทนาของผู้บริโภคบนออนไลน์มาวิเคราะห์เพื่อที่สินค้าจะนำไปประยุกต์สร้างแคมเปญการตลาด ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้า 40-50 แบรนด์ในทุกกลุ่มสินค้าและมีแผนจะขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์

ขณะที่นางสาวอาภาภัทรบุญรอด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอ็นเอส ประเทศไทย จำกัดให้ข้อมูลว่า สื่อดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น โดยคนไทยใช้สื่อออนไลน์เฉลี่ย 4.2 ชั่วโมงต่อวัน มากกว่าทีวีที่เฉลี่ย 2.6 ชั่วโมงต่อวัน และเทรนด์ของออนไลน์วิดีโอก็เริ่มได้รับความนิยมตามไปด้วย โดยนิยมชมวิดีโอออนไลน์เฉลี่ย 3.5 ครั้งต่อสัปดาห์ และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้น แต่สื่อทีวีก็ยังเป็นสื่อที่ผู้บริโภคยังให้ความสำคัญอยู่

"แม้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเสพสื่อออนไลน์จะเข้าถึงยาก และความต้องการกระจายตัวกันมากขึ้น แต่การจะเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้จึงต้องทำแบบเจาะตรงเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเมื่อมองเห็นโอกาสแล้วจะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องหรือไม่"


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1424069113

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.