Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

20 กุมภาพันธ์ 2558 คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบลงทะเบียนซิมระบบเติมเงินและการลงทะเบียนการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบฟรี ไว ไฟ เป็นวาระแห่งชาติ

ประเด็นหลัก


 คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบลงทะเบียนซิมระบบเติมเงินและการลงทะเบียนการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบฟรี ไว ไฟ   เป็นวาระแห่งชาติ  โดยกสทช.จะขอความร่วมมือจากกระทรวงแรงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมดำเนินการเร่งประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนผู้ใช้บริการมือถือในระบบเติมเงินรีบมาลงทะเบียนภายในวันที่ 31 ก.ค. 58 หากพ้นจากนั้นจะไม่สามารถโทรออกเล่นอินเทอร์เน็ตได้แต่ยังสามารถรับสายได้จนกว่าจะมีการลงทะเบียน


_____________________________________________________


?ซิมเติมเงินลงทะเบียนถึงก.ค.ปีนี้พ้นกำหนดโทรออกไม่ได้?

?ซิมเติมเงินลงทะเบียนถึงก.ค.ปีนี้พ้นกำหนดโทรออกไม่ได้??ซิมเติมเงินลงทะเบียนถึงก.ค.ปีนี้พ้นกำหนดโทรออกไม่ได้?
กสทช. เร่งติดตามการเลื่อนชำระค่าประมูลทีวีดิจิตอล งวด 2 และ ยกเว้นจ่ายเงินกองทุน และมติครม.ให้ลงทะเบียนซิมเติมเงินเป็นวาระแห่งชาติ พ้นกำหนดจะโทรออกเล่นเน็ตไม่ได้


วันนี้(18 ก.พ.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)นายฐากร ตัณฑสิทธิ์เลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่า  ที่ประชุมกสทช. เห็นชอบส่งเรื่องการขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีงวดที่2  และการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ  โดยจะเร่งรัดติดตามหนังสือที่เคยสอบถามไปยังกระทรวงการคลังและกฤษฎีกา เพื่อขอความคิดเห็นมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) และนำมาเข้าที่ประชุมกสทช. พิจารณา ซึ่งคาดว่ากระบวนการดังกล่าวจะได้ความชัดเจนในช่วงเดือนมี.ค.58  เพื่อให้ทันก่อนที่จะครบกำหนดการชำระเงินเดือนพ.ค.58

                นอกจากนี้ยังเห็นชอบปรับลดจำนวนคณะอนุกรรมการลงจากเดิมที่มีอยู่ประมาณ66 คณะ ให้เหลือเพียง 33 คณะ พร้อมลดจำนวนองค์ประกอบให้เหลือคณะละไม่เกิน 10 คน โดยไม่รวมคณะอนุกรรมการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)และคณะอนุกรรมการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน(กตป.)  ซึ่งจะทำให้ประหยัดงบประมาณค่าเบี้ยประชุมจากเดิมต้องจ่ายปีละ245 ล้านบาท ลงเหลือประมาณ 60 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามเมื่อเวลา 12.00 น.สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์และผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ได้ยื่นหนังสือต่อพลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี  ประธานกสทช. พันเอกดร.นที ศุกลรัตน์ ประธานกสท.ขอเลื่อนชำระค่าใบอนุญาตทีวีดิจิตอลงวดที่ 2  ที่จะครบกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พ.ค. 58 ออกไป 2ปีไปชำระในปี 2560 และขอให้พิจารณาขยายอายุใบอนุญาตประกอบกิจการ จากเดิม  15 ปี เป็น 20 ปี    ขอให้เปลี่ยนวิธีการชำระเงินค่าประมูลใบอนุญาตฯให้สอดคล้องกับรายได้โดยจ่ายเป็นอัตราคงที่ตลอดระยะเวลาใบอนุญาต  ขอยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิตอลรายปีในอัตรา 2% ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย  เนื่องจากผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลขาดทุนและคาดการณ์ผิดว่าสามารถแลกกล่องดาวเทียมได้ ส่งผลให้การเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอลช้าส่งผลต่อการลงโฆษณา และการเข้าถึงการรับชมทีวีดิจิตอลน้อยกว่าที่ตั้งเป้าไว้

นายฐากร กล่าวว่า  คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบลงทะเบียนซิมระบบเติมเงินและการลงทะเบียนการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบฟรี ไว ไฟ   เป็นวาระแห่งชาติ  โดยกสทช.จะขอความร่วมมือจากกระทรวงแรงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมดำเนินการเร่งประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนผู้ใช้บริการมือถือในระบบเติมเงินรีบมาลงทะเบียนภายในวันที่ 31 ก.ค. 58 หากพ้นจากนั้นจะไม่สามารถโทรออกเล่นอินเทอร์เน็ตได้แต่ยังสามารถรับสายได้จนกว่าจะมีการลงทะเบียน
http://www.dailynews.co.th/Content/IT/302067/ซิมเติมเงินลงทะเบียนถึงก.ค.ปีนี้พ้นกำหนดโทรออกไม่ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.