Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

23 เมษายน 2558 (ขอเพิ่ม) ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลเตรียมเข้าพบ “หม่อมอุ๋ย”หารือเรื่องการขยายเวลาชำระเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่สองออกไปอีก 2 ปี พร้อมขยายใบอนุญาตฯออกไปอีก 5 ปี

ประเด็นหลักวันนี้ (21 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลในนาม สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จะเข้าพบ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ ในวันพรุ่งนี้ (22 เม.ย) เวลา 10.00 น ที่รัฐสภาอาคาร 1 เพื่อหารือเกี่ยวกับการการขยายเวลาการชำระเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่ 2

โดยก่อนหน้านี้นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ระบุ เรื่องการผ่อนผันหรือขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลว่าที่ประชุม กสทช.ให้สำนักงานทำหนังสือสอบถามความเห็นจากกระทรวงการคลังและกฤษฎีกาซึ่งกระทรวงการคลังได้มีหนังสือตอบกลับมาแล้ว ส่วนทางกฤษฎีกายังไม่ได้ตอบกลับมาทางสำนักงานเห็นว่าเพื่อให้ทันวันครบกำหนดชำระค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่ 2ซึ่งมียอดชำระจำนวนกว่า 8,692 ล้านบาทในวันที่ 24 พ.ค.58 จึงได้เตรียมนำเสนอเรื่องนี้ให้ที่ประชุมพิจารณาในวันที่ 22 เม.ย.นี้_____________________________________________________

ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลขอ “หม่อมอุ๋ย”ขยายเวลาชำระเงินค่าประมูล
ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลเตรียมเข้าพบ “หม่อมอุ๋ย”หารือเรื่องการขยายเวลาชำระเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่สองออกไปอีก 2 ปี พร้อมขยายใบอนุญาตฯออกไปอีก 5 ปี

วันนี้ (21 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลในนาม สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จะเข้าพบ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ ในวันพรุ่งนี้ (22 เม.ย) เวลา 10.00 น ที่รัฐสภาอาคาร 1 เพื่อหารือเกี่ยวกับการการขยายเวลาการชำระเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่ 2

โดยก่อนหน้านี้นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ระบุ เรื่องการผ่อนผันหรือขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลว่าที่ประชุม กสทช.ให้สำนักงานทำหนังสือสอบถามความเห็นจากกระทรวงการคลังและกฤษฎีกาซึ่งกระทรวงการคลังได้มีหนังสือตอบกลับมาแล้ว ส่วนทางกฤษฎีกายังไม่ได้ตอบกลับมาทางสำนักงานเห็นว่าเพื่อให้ทันวันครบกำหนดชำระค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่ 2ซึ่งมียอดชำระจำนวนกว่า 8,692 ล้านบาทในวันที่ 24 พ.ค.58 จึงได้เตรียมนำเสนอเรื่องนี้ให้ที่ประชุมพิจารณาในวันที่ 22 เม.ย.นี้

อย่างไรก็ตามก่อนหน้าผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลได้ทำหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในกสทช. ให้พิจารณากำหนดมาตรการเยียวยาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดจากความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนแม่บทของกสทช. อาทิ ความล่าช้าในการทำประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนใช้สิทธินำคูปองไปแลกกล่องเซ็ทท็อป บ็อกซ์ โดยให้ กสทช.พิจารณาผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซึ่งเดิมจะครบกำหนดในวันที่ 23 พ.ค.นี้ออกไปอีก 2 ปี รวมทั้งขอให้ กสทช.พิจารณาแก้ไขกฏหมายขยายใบอนุญาตฯออกไปอีก 5 ปีด้วย.


http://www.dailynews.co.th/it/315978

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.