Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

17 กรกฎาคม 2558 ICT ระบุ การเจรจากับเอกชนดีมาก อย่างการคืนคลื่น 1800 MHz จำนวน 5 MHz ของแคทกับดีแทค ก็เร่งรัดเต็มที่เพื่อให้ทันไปรวมประมูล 4G ปลายปีตามแผน กสทช. ปัญหาสัมปทานอื่นก็เหมือนกัน

ประเด็นหลักนายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซี) เปิดเผยว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กำลังพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ปรับโครงสร้างไอซีทีเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม น่าจะเปลี่ยนชื่อใหม่ได้ราว ก.ย.นี้ จึงต้องเร่งสะสางงานเก่า ได้แก่ การแก้ไขปัญหาสัญญาสัมปทาน ทั้งดาวเทียมและโทรศัพท์เคลื่อนที่

"การเจรจากับเอกชนดีมาก อย่างการคืนคลื่น 1800 MHz จำนวน 5 MHz ของแคทกับดีแทค ก็เร่งรัดเต็มที่เพื่อให้ทันไปรวมประมูล 4G ปลายปีตามแผน กสทช. ปัญหาสัมปทานอื่นก็เหมือนกัน"

ทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามแผน ซึ่งยังมีราว 230ล้านบาทจากงบประมาณปี 2558 ทั้งหมด 5,590 ล้านบาทที่ยังต้องเร่งรัด แต่ห้ามจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ ถ้าทำไม่ทันให้ส่งเงินคืนคลัง

ทั้งยังตรวจสอบโครงการศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน ที่จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงดิจิทัลให้ประชาชน ซึ่งมีอยู่ 1,900 แห่ง แต่หลังจากประเมินประสิทธิภาพ พบว่าอยู่ในระดับดี ตอบสนองการใช้งานของชุมชนได้เพียง 50 แห่ง อีก 20-30% แค่พอใช้


"ต้องสังคายนาใหม่หมดจึงเบรกการสร้างศูนย์ใหม่ 300 แห่ง วงเงิน 90 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาให้เสร็จในสิ้นปีนี้ เบื้องต้นมีปัญหาการบริหารจัดการ อาทิ ส่วนชุมชนไม่มีงบฯบำรุงรักษา ตรงนี้น่าจะขอเงินกองทุนพัฒนาดิจิทัลที่กำลังจะตั้งขึ้นมาใช้ได้ ประเมินไว้ปีละ 12 ล้านบาท"

____________________________________

เบรกศูนย์ไอซีทีชุมชน300แห่ง เร่งเคลียร์งบค้างท่อซิป้า400ล้าน"ไอซีที" เร่งสางงาน-งบประมาณเก่ารอตั้งกระทรวงใหม่ ย้ำห้ามจัดซื้อวิธีพิเศษ มั่นใจ "ดีแทค-แคท" คืนคลื่น 1800 MHz ให้ กสทช. ประมูล 4G เพิ่ม ทั้งเบรกแผนขยาย 300 ศูนย์ไอซีทีชุมชน หลังเช็กสถานะ 1,900 แห่ง ตอบสนองชุมชนแค่ 50 แห่ง ดัน "ซิป้า" เคลียร์งบฯค้างท่อ 400 ล้านบาท


นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซี) เปิดเผยว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กำลังพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ปรับโครงสร้างไอซีทีเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม น่าจะเปลี่ยนชื่อใหม่ได้ราว ก.ย.นี้ จึงต้องเร่งสะสางงานเก่า ได้แก่ การแก้ไขปัญหาสัญญาสัมปทาน ทั้งดาวเทียมและโทรศัพท์เคลื่อนที่

"การเจรจากับเอกชนดีมาก อย่างการคืนคลื่น 1800 MHz จำนวน 5 MHz ของแคทกับดีแทค ก็เร่งรัดเต็มที่เพื่อให้ทันไปรวมประมูล 4G ปลายปีตามแผน กสทช. ปัญหาสัมปทานอื่นก็เหมือนกัน"

ทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามแผน ซึ่งยังมีราว 230ล้านบาทจากงบประมาณปี 2558 ทั้งหมด 5,590 ล้านบาทที่ยังต้องเร่งรัด แต่ห้ามจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ ถ้าทำไม่ทันให้ส่งเงินคืนคลัง

ทั้งยังตรวจสอบโครงการศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน ที่จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงดิจิทัลให้ประชาชน ซึ่งมีอยู่ 1,900 แห่ง แต่หลังจากประเมินประสิทธิภาพ พบว่าอยู่ในระดับดี ตอบสนองการใช้งานของชุมชนได้เพียง 50 แห่ง อีก 20-30% แค่พอใช้

"ต้องสังคายนาใหม่หมดจึงเบรกการสร้างศูนย์ใหม่ 300 แห่ง วงเงิน 90 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาให้เสร็จในสิ้นปีนี้ เบื้องต้นมีปัญหาการบริหารจัดการ อาทิ ส่วนชุมชนไม่มีงบฯบำรุงรักษา ตรงนี้น่าจะขอเงินกองทุนพัฒนาดิจิทัลที่กำลังจะตั้งขึ้นมาใช้ได้ ประเมินไว้ปีละ 12 ล้านบาท"

ขณะเดียวกันได้จัดระดมความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คาดว่าจะเสร็จ ต.ค.-พ.ย.นี้เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป

"เป็นแผน 5 ปีเริ่มใช้ปี 2559 แต่จะวางกรอบว่าปี 2568 ไทยจะเป็นอย่างไรในการนำเศรษฐกิจดิจิทัลไปใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและคุณภาพชีวิต ด้วยการนำไอซีทีไปใช้ในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งต้องปรับปรุงกฎหมาย ส่งเสริมให้เกิดการใช้บทบาทของแต่ละหน่วยงาน"

ด้านนางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า เปิดเผยว่า ตามโครงสร้างกระทรวงใหม่ซิป้าจะยุบรวมเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

"ซิป้าจะยุบรวม แต่จะให้เกียร์ว่างไม่ทำงานรอเปลี่ยนผ่านคงไม่ได้ จึงเร่งให้เคลียร์งานเก่า และนำเงินงบฯเหลือค้างราว 400 ล้านบาททำโครงการที่จะสอดคล้องกับภารกิจใหม่เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมในช่วงนี้ด้วย"http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1436150864

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.