Header Ads

Breaking News
recent

06 มีนาคม 2558 นักวิจัยจาก Saarland University พัฒนาสติกเกอร์ซิลิโคน “iSkin” เซ็นเซอร์ตอบสนองต่อการสัมผัสในรูปแบบต่างๆ ของมนุษย์ เช่น การกด การลาก เพื่อควบคุมการทำงานของสมาร์ทโฟน

ประเด็นหลัก

        นักวิจัยจาก Saarland University ในเยอรมนี และนักวิจัยจาก Carnegie Mellon University ของสหรัฐอเมริกา จับมือกันพัฒนาสติกเกอร์ซิลิโคน “iSkin” ที่บรรจุเซ็นเซอร์ซึ่งจะตอบสนองต่อการสัมผัสในรูปแบบต่างๆ ของมนุษย์ เช่น การกด การลาก เพื่อแปรเป็นคำสั่งสำหรับควบคุมสมาร์ทโฟนให้ทำงานได้ดังใจ
     
       โดยนักวิจัยต้องการพัฒนาสติกเกอร์นี้สำหรับติดตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น แขน หรือใบหู และสั่งการให้มันควบคุมการทำงานของสมาร์ทโฟนได้โดยไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์พ่วงใดๆ เพิ่มเติม
     
       ยกตัวอย่างการทำงานง่าย ๆ ที่สติกเกอร์ iSkin ทำได้ เช่น รับสายโทรศัพท์, ควบคุมการทำงานของโปรแกรมเล่นเพลง, พิมพ์และส่งข้อความ เป็นต้น
   _____________________________________________________“iSkin” สติกเกอร์สุดเจ๋ง ควบคุมสมาร์ทโฟนผ่านผิวหนัง

        นักวิจัยจาก Saarland University ในเยอรมนี และนักวิจัยจาก Carnegie Mellon University ของสหรัฐอเมริกา จับมือกันพัฒนาสติกเกอร์ซิลิโคน “iSkin” ที่บรรจุเซ็นเซอร์ซึ่งจะตอบสนองต่อการสัมผัสในรูปแบบต่างๆ ของมนุษย์ เช่น การกด การลาก เพื่อแปรเป็นคำสั่งสำหรับควบคุมสมาร์ทโฟนให้ทำงานได้ดังใจ
     
       โดยนักวิจัยต้องการพัฒนาสติกเกอร์นี้สำหรับติดตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น แขน หรือใบหู และสั่งการให้มันควบคุมการทำงานของสมาร์ทโฟนได้โดยไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์พ่วงใดๆ เพิ่มเติม
     
       ยกตัวอย่างการทำงานง่าย ๆ ที่สติกเกอร์ iSkin ทำได้ เช่น รับสายโทรศัพท์, ควบคุมการทำงานของโปรแกรมเล่นเพลง, พิมพ์และส่งข้อความ เป็นต้น
     
       สำหรับอุปกรณ์รุ่นโปรโตไทป์นั้นยังจำเป็นต้องเชื่อมต่อสายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ แต่ในการพัฒนาต่อไปนั้น คาดว่าจะผนวกชิปที่ทำให้ iSkin สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ แบบไร้สายได้

“iSkin” สติกเกอร์สุดเจ๋ง ควบคุมสมาร์ทโฟนผ่านผิวหนัง

        ข้อดีของ iSkin ก็คือ มันสามารถออกแบบได้หลายรูปทรง ตามความเหมาะสม และความต้องการในการใช้งานของยูสเซอร์ เช่น ออกแบบสติกเกอร์ลายสวยๆ สำหรับแปะตามแขน หรือแปะบริเวณหูสำหรับทำหน้าที่รับสายโทรศัพท์
     
       สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ฟีเจอร์ต่างๆ ที่สติกเกอร์ iSkin ทำได้เป็นสิ่งที่นาฬิกาอัจฉริยะในปัจจุบันทำได้ แต่ตั้งขายในราคาแสนแพง ซึ่งไม่แน่ว่า หากสติกเกอร์ iSkin พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้ว นาฬิกาอัจฉริยะอาจกลายเป็นอดีตไปเลยก็เป็นได้
     


http://manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9580000026343
So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.