Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

04 ตุลาคม 2555 อนุดิษฐ์ ชี้ TOT3G เฟส 1 ล้าช้า!! ( อาจเกิดจากกลุ่ม สามารถ หรือ TOT เอง ) เสียหายมานานปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากใคร

อนุดิษฐ์ ชี้ TOT3G เฟส 1 ล้าช้า!! ( อาจเกิดจากกลุ่ม สามารถ หรือ TOT เอง ) เสียหายมานานปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากใคร 
ประเด็นหลัก

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที กล่าวว่า ภายในสัปดาห์นี้ กระทรวงการคลังจะสามารถเปิดเผยรายชื่อบอร์ดทีโอทีได้ ขณะเดียวกัน ไอซีทีเตรียมให้นโยบายหลังจากแต่งตั้งบอร์ดใหม่ 3 ส่วนใหญ่ ได้แก่ 1.การบริหารต้นทุนของทีโอทีให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการขยายการเติบโตอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือบรอดแบนด์ การรับส่งข้อมูล (ดาต้า) การบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันทีโอทีใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพียงแค่ 20% เท่านั้น ซึ่งสินทรัพย์ที่เหลืออีกกว่า 70% บอร์ดชุดใหม่จะต้องคิดว่าจะนำมาทำประโยชน์อะไรได้บ้าง2.โครงการที่ไม่สามารถ สร้างรายได้ให้กับทีโอที เช่น 3จี ทั่วประเทศ เฟส 1 ซึ่งทำให้ทีโอทีเสียหายมานานแล้วควรรีบแก้ปัญหา

อย่างไรก็ตาม จากรายงานของคณะทำงาน 3จี พบว่า ขณะนี้ดำเนินการประมาณ 60-70% แล้ว ซึ่งไม่สามารถเปิดให้บริการทั่วประเทศได้ทันตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ ทีโอทีได้มีทีมงานแก้ไขปัญหาอยู่ และต้องดูว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากใคร เกิดจากติดตั้งของกลุ่มบริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือทีโอที และ 3.โครงการในอนาคต ทั้งตัวบิสเนสโมเดล แผนลงทุนระยะยาว โดยเฉพาะโครงการ 3จี เฟส 2 ซึ่งบอร์ดชุดใหม่ต้องทำให้เกิดความสมบูรณ์ ขณะที่ โครงการ 3จี เฟส 1 ที่ล่าช้านั้น ส่วนตัวไม่ว่าคณะกรรมการบอร์ดชุดเก่า แต่บอร์ดเห็นว่าได้มีการปรับเปลี่ยนแผนงานเพื่อหาทางแก้ไขแล้วก็ยังแก้ไขได้ ไม่ดีเท่าที่ควร จึงได้เปิดโอกาสให้กระทรวงการคลังเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ามารับหน้าที่แทน

__________________________

'อุดม'นั่งเก้าอี้ปธ.บอร์ดทีโอที


คลังฯ เตรียมเสนอชื่อ “อุดม พัวสกุล” อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นั่งประธานบอร์ด ทีโอที พร้อมกรรมการบอร์ดอีก 7 คน ด้านเจ้ากระทรวงไอซีที เตรียมมอบนโยบายให้บอร์ดใหม่ผลักดัน 3 เรื่องทั้ง บรอดแบนด์-การบริหารสินทรัพย์ และ การขยายเครือข่าย 3 จีเฟสที่หนึ่ง ด้าน “อุดม” แจงยังไม่ทราบมีเสนอรายชื่อนั่งประธานบอร์ด

รายงาน ข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้เสนอรายชื่อผู้เข้ามาทำหน้าที่คณะกรรมการ หรือบอร์ดบริหาร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แทนบอร์ดชุดก่อนที่ลาออกทั้งสิ้น 8 ราย โดยได้เลือก นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานคณะกรรมการบอร์ด แทนนายพันธ์เทพ จำรัสโรมรัน อดีตประธานบอร์ดทีโอที และเลือก นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ ,นายวัลลภ พลอยทับทิม และ น.อ.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง เป็นบอร์ดอีกครั้ง หลังจากที่ทั้ง 3 ท่าน ได้ลาออกไป

ส่วนกรรมการใหม่อีก 4 รายที่ถูกเสนอเลือกมาทำหน้าที่บอร์ด ได้แก่ นายพงศพัท จิตรสำเริง พล.อ.อ.พิธพร กลิ่นเฟื่อง ผศ.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ นายพจน์ จิรวุฒิกุล และ นายกอบพงษ์ ตรีสุขี ขณะนี้ขั้นตอนทั้งหมดอยู่ในระหว่างการรออนุมัติจากกระทรวงการคลัง คาดจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการเพื่อให้มีผลได้ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อเร่งโครงการลงทุนโครงข่ายระบบ 3จี ที่สะดุดลงหลังการลาออกของบอร์ดชุดเก่า ส่วนบอร์ดชุดเก่าที่ไม่ได้ลาออก ได้แก่ พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย นายประสิทธิ์ ศิริภากร นายสาธิต รังคสิริ นายจุมพล ริมสาคร และนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที กล่าวว่า ภายในสัปดาห์นี้ กระทรวงการคลังจะสามารถเปิดเผยรายชื่อบอร์ดทีโอทีได้ ขณะเดียวกัน ไอซีทีเตรียมให้นโยบายหลังจากแต่งตั้งบอร์ดใหม่ 3 ส่วนใหญ่ ได้แก่ 1.การบริหารต้นทุนของทีโอทีให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการขยายการเติบโตอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือบรอดแบนด์ การรับส่งข้อมูล (ดาต้า) การบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันทีโอทีใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพียงแค่ 20% เท่านั้น ซึ่งสินทรัพย์ที่เหลืออีกกว่า 70% บอร์ดชุดใหม่จะต้องคิดว่าจะนำมาทำประโยชน์อะไรได้บ้าง2.โครงการที่ไม่สามารถ สร้างรายได้ให้กับทีโอที เช่น 3จี ทั่วประเทศ เฟส 1 ซึ่งทำให้ทีโอทีเสียหายมานานแล้วควรรีบแก้ปัญหา

อย่างไรก็ตาม จากรายงานของคณะทำงาน 3จี พบว่า ขณะนี้ดำเนินการประมาณ 60-70% แล้ว ซึ่งไม่สามารถเปิดให้บริการทั่วประเทศได้ทันตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ ทีโอทีได้มีทีมงานแก้ไขปัญหาอยู่ และต้องดูว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากใคร เกิดจากติดตั้งของกลุ่มบริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือทีโอที และ 3.โครงการในอนาคต ทั้งตัวบิสเนสโมเดล แผนลงทุนระยะยาว โดยเฉพาะโครงการ 3จี เฟส 2 ซึ่งบอร์ดชุดใหม่ต้องทำให้เกิดความสมบูรณ์ ขณะที่ โครงการ 3จี เฟส 1 ที่ล่าช้านั้น ส่วนตัวไม่ว่าคณะกรรมการบอร์ดชุดเก่า แต่บอร์ดเห็นว่าได้มีการปรับเปลี่ยนแผนงานเพื่อหาทางแก้ไขแล้วก็ยังแก้ไขได้ ไม่ดีเท่าที่ควร จึงได้เปิดโอกาสให้กระทรวงการคลังเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ามารับหน้าที่แทน

"สิ่ง ที่ต้องแก้ไขโดยด่วนคือการจัดทำแผนใหม่ให้โครงการที่มีก่อให้เกิดรายได้แก่ บริษัท เช่น โครงการ 3จี เฟส 1 สามารถดำเนินการได้ 60-70% เท่านั้น ไม่สามารถเปิดให้บริการทั่วประเทศได้ทันตามกำหนด หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่รายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง" น.อ.อนุดิษฐ์กล่าว

ด้าน นายอุดม พงพัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” แบบตอบรับกึ่งปฏิเสธว่ายังไม่ทราบรายละเอียในการแต่งตั้งให้เป็นประธานบอร์ด ทีโอที ต่อข้อถามที่ว่ารัฐมนตรีไอซีที คือ (น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ) เตรียมเสนอรายชื่อเข้า ครม.ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555 ซึ่งได้รับคำตอบว่า “ขอให้เรื่องดังกล่าวเข้า ครม.อย่างเป็นทางการเสียก่อนถึงจะเปิดเผยเกี่ยวกับบทบาทและตำแหน่งประธาน บอร์ด ทีโอที ในครั้งนี้

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
http://www.thanonline.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=145799:2012-10-02-0
5-03-09&catid=123:2009-02-08-11-44-33&Itemid=491
 

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.