Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

07 ตุลาคม 2555 ( ครบ 100 วัน +++ )( ติดปัญหาทางการเมือง ) CAT TREU ขอต่ออีก 30 วัน กสทช. ยังไม่เห็นหนังสืออ้างไม่ขึ

( ครบ 100 วัน +++ )( ติดปัญหาทางการเมือง ) CAT TREU ขอต่ออีก 30 วัน กสทช. ยังไม่เห็นหนังสืออ้างไม่ขึ

( ครบ 100 วัน +++ )

( CAT TRUE คำสั้งทางครองผ่านไป 100 วันก็ไม่สำเร็จ )

( ติดปัญหาทางการเมือง ) CAT TREU ขอต่ออีก 30 วัน กสทช. ยังไม่เห็นหนังสืออ้างไม่ขึ้นไม่ให้ต่อ!!ประเด็นหลัก

กสทฯได้ขอเลื่อนส่งผลสรุปมาแล้ว 2 ครั้ง โดยให้เหตุผลว่าผลการเจรจากับกลุ่ม TRUE ยังไม่เรียบร้อยเนื่องจากติดปัญหาทางการเมือง


นาย กิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม กล่าวว่า ความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบ ใหม่ เพื่อให้บริการ 3จี ภายใต้เทคโนโลยีเอชเอสพีเอ ระหว่าง กสท กับกลุ่มบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ล่าสุดการแก้ไขสัญญาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว ภายหลังจากได้มีการหารือร่วมกันหาทางออกกับทางกลุ่มทรูฯ แต่ยังเหลือเพียงรายละเอียดเล็กในส่วนของเนื้อหา และภาษาทางกฏหมายที่แก้ไขเท่านั้น เพื่อให้ถูกต้องที่สุดไม่ให้มีปัญหาภายหลังตามมา ทำให้กสท จึงต้องขอขยายเวลาในการดำเนินการออกไปอีก 30 วัน หรือจะครบกำหนดในวันที่ 5 พ.ย.นี้

นายกิตติศักดิ์ บอกว่า วันนี้ (5ต.ค.)กสท จะต้องส่งหนังสือขอขยายเวลาไปให้ยังสำนักงาน คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก่อนจะส่งต่อไปให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (บอร์ดกทค.) พิจารณาคำขอดังกล่าวอีกครั้ง เชื่อว่าการแก้ไขสัญญาทั้ง 6 ประเด็น ที่จะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงประมูล 3จี ของกสทช. หรือช้าสุดไม่เกินหลังประมูลเล็กน้อย

เลขาธิการ กสทช. ฐากร ตัณฑสิทธิ์ กล่าวว่า ทางสำนักงานยังไม่ได้รับหนังสือใดใดจากทางกสทเลย ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันครบกำหนดของบอร์ดกทค.ที่มีคำสั่งให้กสท แต่หากกสทมีการส่งหนังสือขอขยายเวลาในการดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งบอร์ด กทค. ทางสำนักงานก็จะนำหนังสือดังกล่าวเสนอต่อบอร์ดกทค.ในการประชุมครั้งหน้าใน วันที่ 11ต.ค.นี้ ต่อไปเพื่อให้พิจารณาคำขอดังกล่าว

อย่างไรก็ตามหาก กสท ส่งหนังสือขอขยายเวลาในการดำเนินการ ทางสำนักงานก็จะนำหนังสือดังกล่าวเสนอต่อบอร์ดกิจการโทรคมนาคม(กทค.) ในการประชุมครั้งหน้าที่จะมีขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ต่อไปเพื่อให้พิจารณาคำขอดังกล่าว

“หากขอขยายเวลาเพิ่มเติมออกไปอีก เราก็จะพิจารณาดูว่ามีเหตุผลเพียงพอหรือไม่”นายฐากรกล่าว___________________________________


กสทฯ เลื่อนส่งผลสรุปแก้สัญญา3G กับ TRUE รอบ 3 , กทค.นัดถก 11 ต.ค.


รายงาน ข่าวจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม เปิดเผยว่า นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสทฯ ได้หารือกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เพื่อขยายเวลาการส่งผลการเจรจาเพื่อแก้ไขการเซ็นสัญญา 3 จี HSPA ระหว่าง กสทฯ และ กลุ่ม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) ออกไปอีก 1 เดือน จากเดิมต้องส่งผลสรุปทั้ง 6 ข้อภายในวันที่ 5 ต.ค.55 โดยกสทฯได้ขอเลื่อนส่งผลสรุปมาแล้ว 2 ครั้ง โดยให้เหตุผลว่าผลการเจรจากับกลุ่ม TRUE ยังไม่เรียบร้อยเนื่องจากติดปัญหาทางการเมืองทั้งนี้ การที่นายกิตติศักดิ์ ไม่สามารถเจรจากับกลุ่ม TRUE แม้จะออกมาอ้างว่าการเจรจาเป็นไปด้วยดี ใกล้ได้ข้อสรุปในทุกๆ ครั้ง แต่สุดท้ายการเจรจาไม่สำเร็จและขอเลื่อนส่งผลสรุปมาโดยตลอด แสดงถึงการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพ โดยบอร์ด กสทฯ จะนำเสนอให้มีการประชุมเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของนายกิตติศักดิ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า การขอเลื่อนส่งผลสรุปการแก้สัญญา 3จี ของ กสทฯ-TRUE นั้น บอร์ด กทค.จะมีการประชุมกันในวันที่ 11 ต.ค.นี้ เพื่อให้ที่ประชุมลงมติและความเห็นในเรื่องดังกล่าวว่า จะยอมรับคำขอเลื่อนส่งผลสรุปของ กสทฯ หรือไม่

น.ท.สมพงษ์ โพธิเกษม ที่ปรึกษา รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และกรรมการ กสทฯ กล่าวว่า ในการสัมมนาเมื่อวันที่ 6 ต.ค. ถือเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์และการวางโครงสร้างการดำเนินงานในปี 56 เพื่อรองรับในหลายๆ เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนหมดสัมปทานสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน โครงการ FTTX ที่ยังเป็นปัญหาอยู่ เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ด กสทฯ ในวันที่ 10 ต.ค.55 นี้

ทั้งนี้จะต้องมีการปรับโครงสร้างการบริหาร กสทฯ ในปีงบประมาณ 56 เพื่ออนุมัติคณะกรรมการในเดือน พ.ย.55 นี้ โดยผู้บริหารในส่วนของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการตลาด ที่จะต้องมีผู้ช่วย 2-4 คน เพื่อเตรียมพร้อมด้านการแข่งขันที่สูงขึ้น เนื่องจาก หลัง กทค.เปิดประมูล 3 จี การแข่งขันก็รุนแรงขึ้น อีกทั้ง สัมปทานก็ใกล้จะหมดลงด้วย กสทฯ จึงต้องผู้บริหารด้านการตลาดที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ ยังต้องเพิ่มในส่วนของผู้บริหารที่จะเข้ามาดูในส่วนของต่างประเทศเพื่อรอง รับ AEC ด้วย

--อินโฟเควสท์
http://www.ryt9.com/s/iq03/1504077

_______________________________________


เลื่อน30วัน ส่งแก้สัญญา3จี'กสท-ทรู'

กสท ร่อนหนังสือขอขยายเวลาเพิ่มอีก 30 วัน กรณีแก้ไขสัญญา3G "กสท-ทรู" "กิตติศักดิ์"ระบุเสร็จแน่ไม่ก่อนก็หลังประมูล3G กสทช.

นาย กิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม กล่าวว่า ความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบ ใหม่ เพื่อให้บริการ 3จี ภายใต้เทคโนโลยีเอชเอสพีเอ ระหว่าง กสท กับกลุ่มบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ล่าสุดการแก้ไขสัญญาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว ภายหลังจากได้มีการหารือร่วมกันหาทางออกกับทางกลุ่มทรูฯ แต่ยังเหลือเพียงรายละเอียดเล็กในส่วนของเนื้อหา และภาษาทางกฏหมายที่แก้ไขเท่านั้น เพื่อให้ถูกต้องที่สุดไม่ให้มีปัญหาภายหลังตามมา ทำให้กสท จึงต้องขอขยายเวลาในการดำเนินการออกไปอีก 30 วัน หรือจะครบกำหนดในวันที่ 5 พ.ย.นี้

นายกิตติศักดิ์ บอกว่า วันนี้ (5ต.ค.)กสท จะต้องส่งหนังสือขอขยายเวลาไปให้ยังสำนักงาน คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก่อนจะส่งต่อไปให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (บอร์ดกทค.) พิจารณาคำขอดังกล่าวอีกครั้ง เชื่อว่าการแก้ไขสัญญาทั้ง 6 ประเด็น ที่จะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงประมูล 3จี ของกสทช. หรือช้าสุดไม่เกินหลังประมูลเล็กน้อย

เขากล่าวว่า ขั้นตอนต่อไป จะนำสัญญาดังกล่าวที่แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการ(บอร์ด กสท )ในการประชุมวันที่ 10 ต.ค.นี้ พร้อมทั้งจะนำเสนอแนวทางการเลือกใช้วิธีการแก้ไขสัญญาโดยการเลือกวิธีทำ สัญญาใหม่แนบท้ายสัญญาฉบับเก่า ต่อบอร์ดด้วย ซึ่งหากบอร์ด มีมติพิจารณาเห็นชอบ และการแก้ไขเนื้อหาสาระในการเจรจาเสร็จ ก็จะนำเสนอไปยังกระทรวงไอซีที เพื่อรับทราบ จากนั้นจะส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ(สภาพัฒน์) และเข้าคณะรัฐมนตรี(ครม.)ต่อไป

ขณะที่ เลขาธิการ กสทช. ฐากร ตัณฑสิทธิ์ กล่าวว่า ทางสำนักงานยังไม่ได้รับหนังสือใดใดจากทางกสทเลย ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันครบกำหนดของบอร์ดกทค.ที่มีคำสั่งให้กสท แต่หากกสทมีการส่งหนังสือขอขยายเวลาในการดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งบอร์ด กทค. ทางสำนักงานก็จะนำหนังสือดังกล่าวเสนอต่อบอร์ดกทค.ในการประชุมครั้งหน้าใน วันที่ 11ต.ค.นี้ ต่อไปเพื่อให้พิจารณาคำขอดังกล่าว

กรุงเทพธุรกิจ
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20121006/4728
84/%E0%C5%D7%E8%CD%B930%C7%D1%B9-
%CA%E8%A7%E1%A1%E9%CA%D1%AD%AD%D23%A8%D5%A1
%CA%B7-%B7%C3%D9.html

__________________________________

'กสท'ส่อยื้อแก้สัญญาฉาวทรูฯ อ้างติดรายละเอียดเล็กน้อย ขอขยา

ผู้ บริหาร “กสท” ร่อนหนังสือ ถึงกสทช. ขยายเวลาแก้ไขสัญญา3G “กสท-ทรู” โดยต้องนำเสนอบอร์ดใหญ่พิจารณาก่อน ด้าน “ฐากร” เตรียมเสนอ “กทค.” พิจารณาว่าเหตุผลเพียงพอหรือไม่

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันที่ 5 ตุลาคม 2555 ถือเป็นวันสุดท้ายที่ กสทช.มีคำสั่งให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) แก้ไขสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่เพื่อให้บริการ 3G ภายใต้เทคโนโลยี HSPA ระหว่าง กสท กับ กลุ่ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แต่กสทช.ไม่ได้รับหนังสือใดๆ จากทาง กสท

อย่างไรก็ตามหาก กสท ส่งหนังสือขอขยายเวลาในการดำเนินการ ทางสำนักงานก็จะนำหนังสือดังกล่าวเสนอต่อบอร์ดกิจการโทรคมนาคม(กทค.) ในการประชุมครั้งหน้าที่จะมีขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ต่อไปเพื่อให้พิจารณาคำขอดังกล่าว

“หากขอขยายเวลาเพิ่มเติมออกไปอีก เราก็จะพิจารณาดูว่ามีเหตุผลเพียงพอหรือไม่”นายฐากรกล่าว

ด้าน นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ชี้แจงว่า การแก้ไขสัญญาดังกล่าวในประเด็นหลักเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว หลังจากได้มีการหารือร่วมกันหาทางออกกับทาง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่นแต่ยังเหลือเพียงรายละเอียดเล็กน้อยในส่วนของเนื้อหา และภาษาทางกฎหมายที่แก้ไขเท่านั้น เพื่อให้ถูกต้องที่สุดไม่ให้มีปัญหาภายหลังตามมา

“เกิดจากตัวหนังสือ ไม่กี่ตัว ทำให้ กสท จึงต้องขอขยายเวลาในการดำเนินการแก้ไขสัญญาดังกล่าวออกไปอีก 30 วัน ดังนั้นกสท ได้ทำหนังสือขอขยายเวลาไปให้ยังสำนักงาน กสทช.ขอเลื่อนไปเป็นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555”

ก่อนหน้านี้ กสท เคยขอขยายเวลาในการดำเนินการแก้ไขสัญญาดังกล่าวมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วโดยขอ ขยายเป็นเวลา 30 วัน ครบกำหนดในวันที่ 5 ตุลาคม

นายกิตติศักดิ์ กล่าวว่า ในการแก้ไขสัญญาทั้ง 6 ประเด็นที่บอร์ด กทค.มีคำสั่งมาให้แก้นั้นจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงประมูล 3G ของ กสทช.ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม หรือช้าสุดไม่เกินหลังประมูลเล็กน้อยแน่นอน

ขั้นตอนต่อไปเราจะนำ สัญญาดังกล่าวที่แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอต่อคณะกรรมการ (บอร์ด) กสท ในการประชุมวันที่ 10 ตุลาคมนี้ พร้อมทั้งตนจะนำเสนอแนวทางการเลือกใช้วิธีการแก้ไขสัญญาโดยการเลือกวิธีทำ สัญญาใหม่แนบท้ายสัญญาฉบับเก่าด้วย ซึ่งหากบอร์ดมีมติพิจารณาเห็นชอบ และการแก้ไขเนื้อหาสาระในการเจรจาเสร็จก็จะนำเสนอไปยังกระทรวงไอซีทีเพื่อ รับทราบ จากนั้นจะส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และเข้าคณะรัฐมนตรี(ครม.) ต่อไป

สำหรับกรอบมติของ กทค.ที่ให้แก้ไขใน 6 ประเด็น อาทิ กสทต้องสามารถนำคลื่นความถี่ย่าน 800 MHz ไปใช้กับเครื่อง และอุปกรณ์ของกสท หรือของบริษัทอื่นได้, กสท ต้องควบคุมดูแลและบริหารจัดการ หรือเน็ตเวิร์ก โอปอเรเตอร์ เซ็นเตอร์ อย่างสมบูรณ์

โดยกระบวนการสร้างและจัดหาความจุของ บริษัท บีเอฟเคที(ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในกลุ่มทรูฯ) จะต้องแสดงให้เห็นว่า กสท เป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจในเรื่องแผนคลื่นความถี่ แผนการขยายโครงข่าย และการปฏิบัติงานอย่างสมบูรณ์

ส่วนรูปแบบหรือ วิธีการแก้ไขสัญญาดังกล่าวมีอยู่ 3 วิธีการที่ต้องให้บอร์ด กสท พิจารณา คือ 1.แก้ไขด้วยการทำสัญญาใหม่แนบท้ายต่อสัญญาเดิม 2.แก้ไขสัญญาเดิม และ 3.ยกเลิกสัญญาเดิมทั้งฉบับ แล้วทำสัญญาใหม่ขึ้นมา ซึ่ง กสท ต้องเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่ง

แนวหน้า
http://www.naewna.com/business/24894

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.