Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

11 ตุลาคม 2555 สพฐ.-ไอซีที รับแท็ปเล็ตป.1 ไม่ได้มาตราฐาน-มีปัญหาจริง (( ปลั๊กไฟไม่มีมาตรฐาน เพราะเป็นเครื่องราคาถูก ))

ประเด็นหลัก

ผู้ร่วมชี้แจงยอมรับว่า ขณะนี้แท็ปเล็ต ป.1 ยังมีปัญหาเรื่องสัญญาณไวไฟจริง ซึ่งมีเพียง 700 โรงเรียนเท่านั้นที่สามารถใช้ไวไฟได้ จากจำนวนโรงเรียนทั้งหมด 30,000 โรงเรียน ส่วนปลั๊กเสียบชาร์จแบตเตอรี่แท็บเล็ต ยอมรับว่าปลั๊กไฟไม่มีมาตรฐาน เพราะเป็นเครื่องราคาถูก ซึ่งมีความเสี่ยงที่ไฟฟ้าจะรั่ว หรือ ช็อตได้ ตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ผู้วมชี้แจง ยังได้กล่าวว่า ปัญหาซอฟแวร์ที่ใช้ป้องกันการเข้าสู่เว็ปไซต์ลามกนั้น ขณะนี้บริษัททีโอที กำลังดำเนินการจ้างเอกชนเพื่อให้ทำซอฟแวร์ป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ลามก

__________________________________________

สพฐ.-ไอซีที รับแท็ปเล็ตป.1 ไม่ได้มาตราฐาน-มีปัญหาจริง


สพฐ.และไอซีที ยอมรับกลางที่ประชุมว่าแท็ปเล็ตป.1 ยังมีปัญหาอยู่หลายอย่างจริงตามที่เคยเป็นข่าว อาทิ ปลั๊กไร้มาตรฐาน อ้างเครื่องราคาถูก

นายศิริโชค โสภา ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกรรมาธิการที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสื่อสารและโทรคมนาคม เผยผลการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ถึงปัญหาโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ตป.1) ซึ่งได้เชิญคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และรองปลัดกระทรวงไอซีที เข้าร่วมชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับแท็บเล็ตป.1 ตามที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้ โดยในที่ประชุมมีการซักถามถึงปัญหาการติดตั้งสัญญาณไวไฟ, ปลั๊กเสียบชาร์จไฟ, การป้องกันเข้าสู่เว็บไซต์ลามก, และข้อเท็จจริงการส่งแท็บเล็ตซ่อมอย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมชี้แจงยอมรับว่า ขณะนี้แท็ปเล็ต ป.1 ยังมีปัญหาเรื่องสัญญาณไวไฟจริง ซึ่งมีเพียง 700 โรงเรียนเท่านั้นที่สามารถใช้ไวไฟได้ จากจำนวนโรงเรียนทั้งหมด 30,000 โรงเรียน ส่วนปลั๊กเสียบชาร์จแบตเตอรี่แท็บเล็ต ยอมรับว่าปลั๊กไฟไม่มีมาตรฐาน เพราะเป็นเครื่องราคาถูก ซึ่งมีความเสี่ยงที่ไฟฟ้าจะรั่ว หรือ ช็อตได้ ตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ผู้วมชี้แจง ยังได้กล่าวว่า ปัญหาซอฟแวร์ที่ใช้ป้องกันการเข้าสู่เว็ปไซต์ลามกนั้น ขณะนี้บริษัททีโอที กำลังดำเนินการจ้างเอกชนเพื่อให้ทำซอฟแวร์ป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ลามก

รวมถึงในกรณีการส่งเครื่องแท็ปเล็ตซ่อม ผู้มาชี้แจงยอมรับว่า มีการส่งซ่อมจริง แต่ไม่ทราบตัวเลขส่งซ่อมที่แน่นอน ซึ่งปัญหาเกิดจากระบบปฏิบัติการในแท็บเล็ตมีความไม่สมบูรณ์

--อินโฟเควสท์
http://www.ryt9.com/s/iqry/1507315

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.