Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

11 พฤษภาคม 2555 แอปเปิ้ลกับราคาที่ต้องปรับปรุงสภาพโรงงานฟ็อกซ์คอนน์

แอปเปิ้ลกับราคาที่ต้องปรับปรุงสภาพโรงงานฟ็อกซ์คอนน์

สำรวจข่าวต่างประเทศ คืนนี้!!

แอปเปิ้ลกับราคาที่ต้องปรับปรุงสภาพโรงงานฟ็อกซ์คอนน์

แอปเปิ้ล และโรงงานฟ็อกซ์คอนน์มีสัญญาอยู่แล้วในการปรับปรุง สภาพการทำงาน นายTerry Gou CEO ฟ็อกซ์คอนน์ เพิ่งจะออกมาเปิดเผยว่าในการร่วมมือกันเพิ่มมาตรฐานขึ้น ซึ่งมันเป็นจำนวนเงินมากขึ้น ทั้ง2บริษัทวางแผนที่จะแบ่งค่าใช้จ่ายของการทำงานวันต่อวันต่อประสบการณ์ที่ ต้องอดทนมาก ทั้งฟ็อกซ์คอนน์มีความเป็นไปได้ที่แอปเปิ้ลจะเห็นสภาพการทำงานที่ดีขึ้นกับ สิ่งที่ต้องการ คือ พลังของการทำงาน ซึ่งบอกเป็นนัยว่าราคาอื้นๆต้องการจ่ายกลับมาในแก่พนักงานที่ดีและมีความสุข แม้ว่ายังคงเห็นภาพผลกระทบของค่าใช้จ่ายในความสามารถของฟ็อกซ์คอนน์เป้าหมาย คือเดือนมิถุนายน 2013 หนึ่งในลูกค้าจำนวนมากมีเต็มใจกระตือรือร้นในการจ่ายเงินให้ปรับสภาพการทำ งาน

http://www.engadget.com/2012/05/10/apple-to-pitch-in-on-costs-for-improving-foxconn-factory/

So Magawm รายงาน // แปล

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.