Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

19 กุมภาพันธ์ 2556 TOT3G ติดตั้งเสาไม่ทันเป็น 1000 เสา!! ( สุดโหด สัญญา MVNO ใหม่ ประกันรายได้ขั้นต่ำ คิดเป็น 60% ดูสัญญาทุก 2ปี)


ประเด็นหลัก


ส่วนการคัดเลือกผู้ให้บริการขายส่ง และบริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือน หรือเอ็มวีเอ็นโอ (MVNO)?ในเฟส 2 นั้น ยังไม่ได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการรายได้เข้ามาเนื่องจากบอร์ดชุดที่ผ่านมา ที่มีนายพันธุ์เทพ จำรัสโรมรัน เป็นประธาน ยังอยู่ระหว่างการเจรจาและพิจารณาแผนธุรกิจของคณะกรรมการคัดสรรพันธมิตร โดยตามเงื่อนไขแล้วจะต้องแบ่งสัดส่วนรายได้ตามสัญญาที่กำหนดไว้ในรูปแบบหลัก ประกันรายได้ขั้นต่ำ คิดเป็น 60% ของประมาณการรายได้ของบริษัท ให้กับทีโอที และ 40% ของ เอ็มวีเอ็นโอ

มีรายงานข่าวแจ้งว่า ล่าสุด ที่ประชุมบอร์ดทีโอที ที่มีนายอดุม พัวสกุล เป็นประธาน ได้มีการแจ้งถึงความคืบหน้าแผนการให้เอกชนเช่าใช้โครงข่าย MVNO ภายใต้สัญญาใหม่ใกล้เสร็จแล้วรอเพียงให้อัยการสูงสุดตรวจสอบสัญญา ซึ่งสัญญาฉบับใหม่ดังกล่าวจะมีการปรับแก้ไขจากสัญญาฉบับเดิมโดยเน้นผลประโยชน์ของทีโอทีเป็นหลัก โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสัดส่วนรายได้ และกำไรที่ทีโอทีจะได้รับจากเอกชนที่เข้าร่วม พร้อมทั้งสัญญาฉบับใหม่จะไม่ยาวถึง 15 ปี และจะทบทวนสัญญาทุก 2 ปี___________________________


วางโครงข่าย‘3G TOT’อืด ล่าช้ากว่ากำหนดเกือบปี

 

แหล่งข่าวจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้การติดตั้งโครงข่ายการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G TOT ในระยะ (เฟส) แรก จำนวน 5,320 สถานีฐาน ทั่วประเทศนั้น เกิดปัญหาภายในหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นทั้งปัจจัยภายนอกองค์กร และปัจจัยภายใน และภายนอก ล่าสุดติดตั้งสถานีฐานได้แค่ราว 3,000-4,000 สถานี


โดยตามกำหนดการเดิม ทีโอที จะต้องติดตั้งสถานีฐานจำนวน 5,320 แห่งทั่วประเทศแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากเกิดปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปลายปี 2554 รวมทั้งประเด็นกรณีการใช้โครงข่ายร่วมกับผู้ให้บริการอื่นๆ ส่งผลให้ทีโอทีไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน

ส่วนการคัดเลือกผู้ให้บริการขายส่ง และบริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือน หรือเอ็มวีเอ็นโอ (MVNO)?ในเฟส 2 นั้น ยังไม่ได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการรายได้เข้ามาเนื่องจากบอร์ดชุดที่ผ่านมา ที่มีนายพันธุ์เทพ จำรัสโรมรัน เป็นประธาน ยังอยู่ระหว่างการเจรจาและพิจารณาแผนธุรกิจของคณะกรรมการคัดสรรพันธมิตร โดยตามเงื่อนไขแล้วจะต้องแบ่งสัดส่วนรายได้ตามสัญญาที่กำหนดไว้ในรูปแบบหลัก ประกันรายได้ขั้นต่ำ คิดเป็น 60% ของประมาณการรายได้ของบริษัท ให้กับทีโอที และ 40% ของ เอ็มวีเอ็นโอ

มีรายงานข่าวแจ้งว่า ล่าสุด ที่ประชุมบอร์ดทีโอที ที่มีนายอดุม พัวสกุล เป็นประธาน ได้มีการแจ้งถึงความคืบหน้าแผนการให้เอกชนเช่าใช้โครงข่าย MVNO ภายใต้สัญญาใหม่ใกล้เสร็จแล้วรอเพียงให้อัยการสูงสุดตรวจสอบสัญญา ซึ่งสัญญาฉบับใหม่ดังกล่าวจะมีการปรับแก้ไขจากสัญญาฉบับเดิมโดยเน้นผลประโยชน์ของทีโอทีเป็นหลัก โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสัดส่วนรายได้ และกำไรที่ทีโอทีจะได้รับจากเอกชนที่เข้าร่วม พร้อมทั้งสัญญาฉบับใหม่จะไม่ยาวถึง 15 ปี และจะทบทวนสัญญาทุก 2 ปี


แนวหน้า
http://www.naewna.com/business/41878

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.