Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

8 กุมภาพันธ์ 2556 DTAC และบ.ย่อยปี 55 รวม!!! 2.68 หมื่นล้านบาท(EBITDA Margin)// กำไรที่ 1.13 หมื่นลบ. เทียบกับปี 54 กำไรที่ 1.18 หมื่นลบ. // ลูกค้ากว่า 25.3 ล้านราย


ประเด็นหลักรายได้หลักของการเติบโตทางธุรกิจในปี 2555 มาจากบริการเสริม (Value Added Service – VAS) โดยเฉพาะด้านข้อมูล อินเทอร์เน็ต และการจำหน่ายอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตและความนิยมใช้งานอุปกรณ์สมาร์ทโฟน รวมถึงแอพพลิเคชั่นโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ในปี 2555 รายได้ในส่วนธุรกิจบริการเสริมดังกล่าว เติบโตขึ้นร้อยละ 49.2 จากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.4 ของรายได้ด้านการบริการ (service revenues) ทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับปี 2555 อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) ของบริษัทฯ อยู่ที่ 2.68 หมื่นล้านบาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว (YoY) อันเป็นผลจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาสัมปทาน จากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 30 และอัตราผลกำไรของธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ต่ำลง

จอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า “ในปี 2555 ที่ผ่านมาเราได้เสร็จสิ้นการยกระดับโครงข่ายทั่วประเทศ รวมทั้งการขยายโครงข่าย 3G บนคลื่นความถี่ 850 MHz และในเวลาเดียวกัน รายได้ของบริษัทฯ ยังสามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะในด้านธุรกิจบริการเสริม และการเพิ่มขึ้นของจำนวนลูกค้าใหม่เป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้ปัจจุบันเรามีลูกค้ากว่า 25.3 ล้านราย

สำหรับปี 2556 นี้ ดีแทคจะยังคงมุ่งมั่นในปรัชญา ‘ลูกค้าคือศูนย์กลาง’ หรือ customer centricity เพื่อนำความพอใจสูงสุด และประสบการณ์ที่ดีที่สุดมาสู่ลูกค้า นอกจากนี้ เพื่อให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการใช้บริการด้านข้อมูล อินเทอร์เน็ต เรามีเป้าหมายที่จะนำเสนอคุณภาพสัญญาณ 3G ที่ดีที่สุด ให้กับลูกค้าของเรา ด้วยการเปิดให้บริการ 3G บนคลื่น 2.1 GHz ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2556งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้
ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม      (หน่วย : พันบาท)
งวด 1 ปี
ปี                                                                    2555          2554

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                          11,278,078    11,812,850

กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)                      4.76          4.99______________________________________________________


DTAC และบ.ย่อยปี 55 กำไรที่ 1.13 หมื่นลบ. เทียบกับปี 54 กำไรที่ 1.18 หมื่นลบ.


บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด  (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย)


งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้
ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม      (หน่วย : พันบาท)
งวด 1 ปี
ปี                                                                    2555          2554

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                          11,278,078    11,812,850

กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)                      4.76          4.99

อินโฟเควสท์
http://www.ryt9.com/s/iq08/1586075

___________________________________


DTAC ปันผลอัตรา 1.66 บาท/หุ้น จ่าย 12 เม.ย.บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น(DTAC)แจ้งมติการจ่ายเงินปันผล
เรื่อง                                                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด

วันที่คณะกรรมการมีมติ                                        : 08 ก.พ. 2556

ชนิดการปันผล                                              : จ่ายปันผลเป็นเงินสด


วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)                 : 26 ก.พ. 2556

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั                     : 27 ก.พ. 2556

บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                                    : 21 ก.พ. 2556

จ่ายให้กับ                                                 : ผู้ถือหุ้นสามัญ

อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                        : 1.66

มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                                   : 2.00

วันที่จ่ายปันผล                                              : 12 เม.ย. 2556

จ่ายปันผลจาก                                              : กำไรสะสม

อินโฟเควสท์
http://www.ryt9.com/s/iq10/1586076

__________________________________________ดีแทค อวดผลประกอบการปี 55 เผยมียอดลูกค้าใหม่สูงมาก!
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค เปิดเผยว่า ในปี 2555 บริษัทฯ มีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ทั้งในส่วนของกำไรสุทธิ ยอดลูกค้าใหม่ในระบบเพิ่มขึ้น และการเติบโตในธุรกิจข้อมูลอินเทอร์เน็ต

ในปี 2555 ดีแทค มีรายได้รวมทั้งสิ้น 8.95 หมื่นล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นร้อยละ 13.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว (YoY) ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของลูกค้าใหม่จำนวน 2.1 ล้านราย ซึ่งทำให้ยอดลูกค้าในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 25.3 ล้านราย กล่าวว่าเป็นการเพิ่มขึ้นของลูกค้าใหม่ที่สูงเป็นประวัติการณ์

รายได้หลักของการเติบโตทางธุรกิจในปี 2555 มาจากบริการเสริม (Value Added Service – VAS) โดยเฉพาะด้านข้อมูล อินเทอร์เน็ต และการจำหน่ายอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตและความนิยมใช้งานอุปกรณ์สมาร์ทโฟน รวมถึงแอพพลิเคชั่นโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ในปี 2555 รายได้ในส่วนธุรกิจบริการเสริมดังกล่าว เติบโตขึ้นร้อยละ 49.2 จากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.4 ของรายได้ด้านการบริการ (service revenues) ทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับปี 2555 อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) ของบริษัทฯ อยู่ที่ 2.68 หมื่นล้านบาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว (YoY) อันเป็นผลจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาสัมปทาน จากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 30 และอัตราผลกำไรของธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ต่ำลง

จอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า “ในปี 2555 ที่ผ่านมาเราได้เสร็จสิ้นการยกระดับโครงข่ายทั่วประเทศ รวมทั้งการขยายโครงข่าย 3G บนคลื่นความถี่ 850 MHz และในเวลาเดียวกัน รายได้ของบริษัทฯ ยังสามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะในด้านธุรกิจบริการเสริม และการเพิ่มขึ้นของจำนวนลูกค้าใหม่เป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้ปัจจุบันเรามีลูกค้ากว่า 25.3 ล้านราย

สำหรับปี 2556 นี้ ดีแทคจะยังคงมุ่งมั่นในปรัชญา ‘ลูกค้าคือศูนย์กลาง’ หรือ customer centricity เพื่อนำความพอใจสูงสุด และประสบการณ์ที่ดีที่สุดมาสู่ลูกค้า นอกจากนี้ เพื่อให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการใช้บริการด้านข้อมูล อินเทอร์เน็ต เรามีเป้าหมายที่จะนำเสนอคุณภาพสัญญาณ 3G ที่ดีที่สุด ให้กับลูกค้าของเรา ด้วยการเปิดให้บริการ 3G บนคลื่น 2.1 GHz ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2556


dtac posts solid results with record-high net additional subscribers in 2012


8 February, 2013 - Total Access Communication PLC (dtac), posted a strong financial and operational position in 2012, with solid results and record-high net additional subscribers.

For 2012, total revenues amounted to THB 89.5 billion, increasing 13.0% YoY. Strong full-year net additional subscribers of 2.1 million drove subscriber base to reach 25.3 million at the end of 2012.

Value Added Service (VAS), especially mobile internet, and handset sales were key contributors to total revenue growth in 2012. This was mainly driven by the growing popularity of smartphones and social network applications. Revenue from VAS had the strongest growth of 49.2% from 2011. For 2012, revenue from VAS represented 19.4% of service revenues.

In 2012 EBITA stood at THB 26.8 billion, slightly decreased by 1.8% YOY, mainly because of the increase in concessionary revenue sharing rate from 25% to 30% and low-margin contribution from the handset business.

Mr.Jon Eddy Abdullah, Chief Executive Officer (CEO) of dtac said “in 2012, dtac completed the year with the entire network modernization and 3G 850MHz network expansion and yet delivered strong results in our revenue growth, especially in VAS, and the record-high net additional subscribers, resulting in the ending subscriber base of 25.3 million. In 2013, we will continue to focus on our ‘Customer Centricity’ initiatives to maximize our customers’ satisfaction and experience. In order to cater to the growing demand in data usage, we aim to continue to provide the best possible 3G network quality and to offer our customers with the new 3G 2.1GHz network in the second quarter of 2013.”
# # #

About dtac
Total Access Communication Public Company Limited (dtac) is a leading mobile network operator in Thailand, currently serving over 25.3 million subscribers. It was founded in August 1989, and, for the last ten years, has accumulatively invested over 130 billion baht in Thailand to strengthen its business by continuously upgrading its technology and improving the quality of its service. For more information about dtac (The Stock Exchange of Thailand symbol: DTAC), please visit www.dtac.co.th.


ข้อมูล : Corporate Communications - dtac
http://www.adslthailand.com/board/showthread.php?t=62043

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.