Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

20 มิถุนายน 2557 (ปฏิบัติการคสช.ล้างบางการสื่อสาร) กสทช. ส่งเรื่อง คตร. ด้ข้อสรุปว่าจะเดินหน้าโครงการแจกคูปองแก่ประชนมูลค่า 2.5 หมื่นล้านบาทต่อไป แต่ต้องประชาพิจารณ์


ประเด็นหลัก


       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (20 มิ.ย.) ภายหลังเข้าหารือกับทางคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ได้ข้อสรุปว่าจะเดินหน้าโครงการสนับสนุนช่วยเหลือการเปลี่ยนผ่านทีวีจากระบบแอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอลด้วยการแจกคูปองแก่ประชนมูลค่า 2.5 หมื่นล้านบาทต่อไป ภายหลังถูกชะลอโครงการไว้ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่มีเงื่อนไขให้นำโครงการดังกล่าวไปเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธาราณะ (ประชาพิจารณ์) ก่อนเพื่อให้โครงการมีความโปร่งใส่ และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งในเวลาต่อมาทางคตร.ได้นำข้อสรุปจากการหารือในครั้งนี้ให้คสช.พิจารณา และอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
   
       โดยในวันจันทร์ที่ 23 มิ.ย.2557 เวลา 14.00 น.สำนักงานกสทช.จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมบอร์ดกสทช.เพื่อหารือ และเตรียมกระบวนการประชาพิจารณ์ต่อไป ซึ่งเบื้องต้นการประชาพิจารณ์ครั้งนี้มีการยกเว้นระเบียนกระบวนการประชาพิจารณ์จากเดิมต้องใช้เวลา 30 วันให้เหลือเพียง 15 วันแทน

______________________________________“คูปองทีวีดิจิตอล” ปลดล็อกแต่ต้องประชาพิจารณ์


       คสช.ปลดล็อกโครงการคูปองทีวีดิจิตอลของกสทช. แต่ต้องไปประชาพิจารณ์ก่อน ในประเด็นมูลค่าคูปอง-เงื่อนไขการแลกคูปอง “ฐากร” หวังแจกคูปองได้กลางก.ย. พร้อมเปรยคสช.อาจมีคำสั่งให้นำเงินฝั่งกสท.เข้าแผ่นดินเหมือนกทค. ด้าน “องค์กรผู้บริโภค” ร้องคสช.เคาะราคาคูปองไม่เกิน 690 บาท
     
       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (20 มิ.ย.) ภายหลังเข้าหารือกับทางคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ได้ข้อสรุปว่าจะเดินหน้าโครงการสนับสนุนช่วยเหลือการเปลี่ยนผ่านทีวีจากระบบแอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอลด้วยการแจกคูปองแก่ประชนมูลค่า 2.5 หมื่นล้านบาทต่อไป ภายหลังถูกชะลอโครงการไว้ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่มีเงื่อนไขให้นำโครงการดังกล่าวไปเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธาราณะ (ประชาพิจารณ์) ก่อนเพื่อให้โครงการมีความโปร่งใส่ และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งในเวลาต่อมาทางคตร.ได้นำข้อสรุปจากการหารือในครั้งนี้ให้คสช.พิจารณา และอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     
       โดยในวันจันทร์ที่ 23 มิ.ย.2557 เวลา 14.00 น.สำนักงานกสทช.จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมบอร์ดกสทช.เพื่อหารือ และเตรียมกระบวนการประชาพิจารณ์ต่อไป ซึ่งเบื้องต้นการประชาพิจารณ์ครั้งนี้มีการยกเว้นระเบียนกระบวนการประชาพิจารณ์จากเดิมต้องใช้เวลา 30 วันให้เหลือเพียง 15 วันแทน
     
       “ส่วนตัวอยากให้กระบวนการต่างๆเสร็จสิ้นภายในเดือนก.ค.2557 เพื่อให้สามารถเริ่มกระบวนการแจกคูปองภายในกลางเดือน ก.ย.นี้”
     
       ทั้งนี้ในประเด็นที่จะนำไปประชาพิจารณ์นั้นประกอบด้วยประเด็นมูลค่าคูปองที่บอร์ดคณะกรรมการกิจารกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ (กสท.) และกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) อนุมัติที่มูลค่า 1,000 บาท, กระบวนการการแจกคูปอง และเงื่อนไขการแลกซื้ออุปกรณ์ทั้ง 4 วิธี คือ 1.ใช้คูปองเป็นส่วนลดซื้อโทรทัศน์ที่รับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้โดยตรง 2.ใช้คูปองแลกกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน (DVB-T2) พร้อมเสาอากาศ 3.ใช้คูปองแลกกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลผ่านดาวเทียม (DVB-S2) และ 4.ใช้คูปองแลกกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลผ่านเคเบิล (DVB-C) รวมไปถึงกรอบวงเงินโครงการมูลค่า 25,000 ล้านบาทด้วย โดยการประชาพิจารณ์จะจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค
     
       “ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่ายังคงมูลค่าคูปองที่ 1,000 บาทเช่นเดิมหรือไม่เนื่องจากภายหลังประชาพิจารณ์แล้วเสร็จกสทช.จะต้องนำข้อคิดเห็นที่ต่างไปส่งให้คสช. อีกครั้งหนึ่ง เช่นเดียวกับเงื่อนไขการนำคูปองไปแลกทั้ง 4 วิธีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วย”
     
       นอกจากนี้ยังมีประเด็นการสนับสนุนโดยการแจกกล่องรับสัญญาณแทนการแจกคูปองที่มีบางหน่วยงานเสนอมานั้น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวล่าสุดอยู่ในการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อพิจารณาว่าสามารถดำเนินในลักษณะดังกล่าวได้หรือไม ซึ่งหากพิจารณาว่าดำเนินการได้กสทช.ก็จะนำประเด็นดังกล่าวเข้าไปประชาพิจารณ์ด้วย
     
       อย่างไรก็ดี ภายหลังกระบวนการประชาพิจารณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วกสทช.จะรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้มานำไปให้คสช.พิจารณาอีกครั้ง เพื่อให้มีคำสั่งดำเนินการกระบวนการแจกคูปองต่อไป ซึ่งกสทช.ยังคงเป็นเจ้าภาพหลักในการแจกคูปองให้กับประชาชนตามทะเบียนรารวม 25 ล้านครัวเรือน โดยจะทยอยแจกตามพื้นที่ที่มีการขยายโครงข่ายแล้ว
     
       ขณะที่ประเด็นภายหลังที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เสนอเรื่องให้คสช.พิจารณาทบทวนพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และการกำกับ การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 เพื่อให้นำจากการประมูลในฝั่งกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ นำส่งเข้าแผ่นดิน แทนที่จะเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (USO)
     
       โดยเบื้องต้นทางกสทช.เห็นด้วยกับหลักการดังกล่าว และได้ส่งเรื่องไปให้คสช.พิจารณาแล้วเช่นเดียวกัน ซึ่งคาดว่าคสช.อาจจะยกร่างประกาศในประเด็นดังกล่าวในเร็วๆนี้ ซึ่งปัจจุบันทางฝั่งกิจการโทรคมนาคมมีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวอยู่แล้ว
     
       นอกจากนี้ภายในสัปดาห์หน้าทางกสทช.จะเข้าหารือกับทางคตร.อีกครั้งในประเด็น 2 โครงการที่ถูกคสช.ออกคำสั่งให้ชะลอเช่นเดียวกัน ประกอบด้วย 1.โครงการจัดประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz จำนวน 2 ใบอนุญาตที่มีราคาตั้งต้นการประมูลที่ใบอนุญาตละ 11,600 ล้านบาท 2.โครงการจัดประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 900 MHz จำนวน 2 ใบอนุญาต ที่มีราคาตั้งต้นการประมูลที่ 11,260 ล้านบาท และ 8,445 ล้านบาท
     
       ***“องค์กรผู้บริโภค”ร้องคสช.เคาะคูปองไม่เกิน 690 บาท
     
       องค์กรผู้บริโภคเสนอให้คสช. กำหนดราคาคูปองไม่เกิน 690 บาท เพื่อป้องกันการหลอกลวงในชุมชน เหตุราคาคูปองสูงเกินไป มีกำไรมาก ทำให้เกิดกลุ่มพ่อค้าหัวใส ดำเนินการเก็บสำเนาบัตรประชาชน และแจกคำขอกล่องดิจิตอล โดยได้นำเสนอผ่านตัวแทนจำหน่ายและผู้นำชุมชนในท้องที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
     
       ภายหลังที่ กสท. มีมติกำหนดราคาคูปอง 1,000 บาท และกรรมการกองทุนฯ มีมติตาม กสท. อนุมัติงบประมาณราคาคูปอง 1,000 บาท ใช้งบประมาณ 25,000 ล้านบาท สำหรับแจกแก่ประชาชน 25 ล้านครัวเรือนตามทะเบียนราษฏร์ เพื่อใช้แลกซื้อกล่องทีวีดิจิตอล ทั้งที่ยังไม่มีการกำหนดระยะเวลาแจกคูปองที่ชัดเจน ปรากฎว่า มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในหลายจังหวัดได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร เชียงใหม่ พะเยา นครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร
     
       ว่ามีพฤติการณ์มีตัวแทน ทั้งจากของบริษัท และผู้นำชุมชน ดำเนินการเก็บบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการแจกกล่องและเก็บคูปองจากประชาชน โดยมีบริษัท จำหน่ายกล่องทีวีดิจิตอลอย่างน้อย 4 บริษัท ได้แก่ บริษัทแฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด บริษัท โซกู๊ด โกบอล จำกัด และบริษัท การศึกษาก้าวไกล จำกัด ทั้งที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตจากกสทช. ถูกร้องเรียนและในหลายพื้นที่ บางบริษัทเพิ่งได้รับจดทะเบียนบริษัทเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา และบางจังหวัดยังไม่มีการดำเนินการออกอากาศทีวีดิจิตอลในปัจจุบัน องค์กรผู้บริโภค จึงขอเรียกร้อง ต่อทุกส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้
     
       1. ขอให้คสช. กำหนดมูลค่าคูปอง ไม่เกิน 690 บาท ตามราคาตั้งต้นประมูล เนื่องจากต้นทุนไม่ถึง 500 บาท โดยเห็นได้จากข้อมูลล่าสุดของบริษัทอาร์เอส มีต้นทุนเพียง 475 บาทเท่านั้น ที่สอดคล้องกับการศึกษาขององค์กรผู้บริโภคว่า 512 บาท เป็นราคาที่มีกำไร ทำให้มีผลต่างกำไรเกือบ 100% ปัญหาราคาคูปองที่ไม่ได้สะท้อนต้นทุนราคาที่แท้จริง ทำให้สินค้าในท้องตลาดสูงเกินจริงเป็นภาระแก่ผู้บริโภค และเกิดกำไรจำนวนมหาศาลขึ้น ทำให้ดึงดูดบรรดาพ่อค้าหัวใสทั้งหลายให้เข้ามาแสวงหาประโยชน์ เมื่อคสช. ชะลอโครงการนี้ ต้องมีการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใส มีมูลค่าคูปอง ไม่เกิน 690 บาท สมเหตุสมผล เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติที่คาดว่าจะเกิดความเสียหายไม่น้อยกว่า 12,500 ล้านบาท จากการใช้งบประมาณมากกว่า 25,000 ล้านบาท และเป็นเหตุให้ประชาชนที่ไม่ได้รับข้อมูล อาจจะถูกหลอกลวง และหาประโยชน์จากเรื่องนี้ รวมถึงผู้บริโภคต้องมีภาระต้องจ่ายสมทบไม่น้อยกว่า 300 บาท ในการซื้อของแพงในท้องตลาด
     
       2. ขอเรียกให้ กสทช. ในฐานะหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่รับจดทะเบียนและรับรองมาตรฐานของกล่องทีวีดิจิตอล จัดการขั้นเด็ดขาดไม่ให้มีการดำเนินการ พร้อมเร่งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายกล่องทีวีดิจิตอลให้แก่ผู้บริโภคทราบ ก่อนที่จะมีการแจกคูปองทีวีดิจิตอลในช่วงปลายเดือนกรกฏาคมนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้อกล่องทีวีดิจิตอลจากข่าวที่มีมิจฉาชีพ อาศัยความไม่รู้ของผู้บริโภค ผลิตและจำหน่ายกล่องทีวีดิจิตอลเถื่อนตรา MITRON รุ่น RV-003 ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตผลิต และจำหน่ายกล่องจาก กสทช. ซึ่งเป็นการกระทำความผิดฐานค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 อันเป็นการหลอกลวงผู้บริโภค
     
       3. หยุดเก็บบัตรประชาชนจากผู้บริโภค ผู้บริโภคต้องไม่ร่วมมือให้สำเนาบัตรประชาชน ซึ่งเหมือนกับการให้บัตรประชาชน เนื่องจากตัวสำเนาบัตรประชาชนที่ได้ไปนั้น สามารถนำไปแอบอ้างเพื่อทำธุรกรรมการเงินบางอย่างได้ เช่น สมัครบัตรเครดิต หรือ นำไปปลอมลายมือชื่อเพื่อใช้ในการทำใบมอบอำนาจปลอมและทำสัญญาซื้อขายสินค้า หรือแอบอ้างเพื่อใช้สิทธิทางการเมืองในอนาคต จึงขอเตือนไปยังผู้บริโภคให้ระมัดระวังในการนำสำเนาบัตรประชาชนไปใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในการใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการแลกซื้อกล่องทีวีดิจิตอล ซึ่งหากเป็นไปได้ ในขณะนี้ ยังไม่ควรส่งมอบสำเนาบัตรประชาชนให้แก่ผู้ใด จนกว่าจะได้รับคูปองแลกซื้อทีวีดิจิตอล เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อไปขณะนี้ เนื่องจากมีผู้แอบอ้างกับประชาชนว่าเป็นตัวแทนจาก กสทช. มาอำนวยความสะดวกในการจัดหากล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ (Set Top Box) ให้ โดยให้ประชาชนถ่ายสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาให้ทางบริษัทแล้วทางบริษัทจะนำกล่องมาแจกให้เลย โดยที่ประชาชนไม่ต้องนำคูปองจาก กสทช. ไปแลกซื้อกล่องเอง ซึ่งเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคเห็นว่า การกระทำของผู้ประกอบการในลักษณะเช่นนี้ อาจเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
     
       4. ผู้นำชุมชน ควรยุติการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า เนื่องจากกลยุทธ์การตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง ของบริษัทขายกล่องจะติดต่อผ่านทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน โดยอาศัยความน่าเชื่อถือของบุคคลเหล่านี้เพื่อให้ช่วยในการประชาสัมพันธ์กล่องทีวีดิจิตอลของตนเอง และให้ผู้บริโภคนำสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านมาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในการสั่งจองกล่องทีวีดิจิตอล โดยในใบโฆษณากล่อง ไม่มีการกำหนดราคากล่องไว้เลย อีกทั้งไม่มีการแจ้งข้อมูลถึงที่ไปที่มาแก่ผู้บริโภคให้ชัดเจน ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจว่า หากแจ้งสิทธิจองไปแล้วจะต้องนำคูปองไปแลกซื้อกับบริษัทนั้นเท่านั้น ไม่สามารถนำคูปองไปแลกใช้สิทธิเพื่อแลกซื้อกล่องอื่นได้อีก อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดการค้ากับประชาชน นอกจากนี้ยังมีข้อสงสัยอีกว่าการกระทำของบริษัทดังกล่าวจะมีการให้ผลประโยชน์แก่ตัวแทนชุมชนที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์กล่องหรือไม่
     http://www.manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9570000069610

__________________________________________?กสทช.ลุ้นคตร.ปลดล็อกโครงการแจกคูปองทีวีดิจิตอล?
กสทช. ลุ้น คตร. ชงปลดล็อก โครงการสนับสนุนคูปองส่วนลดแลกซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณดิจิตอล ให้ หัวหน้าคสช. พิจารณาเปิดทาง รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 4 ภูมิภาค หนุนแจกได้กลางเดือนก.ย. นี้

วันศุกร์ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 16:54 น.
วันนี้ (20มิ.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. เปิดเผยว่า กสทช.เข้าชี้แจงรายละเอียดข้อมูลโครงการคูปองเงินสดส่วนลดสำหรับนำไปแลกซื้ออุปกรณ์รับชมทีวีดิจิตอลต่อคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ(คตร.) ในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)เพื่อปลดล็อคโครงการแจกคูปองฯ ซึ่งคตร.จะนำไปเสนอหัวหน้าคสช.เพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้ง

ทั้งนี้ หากคสช.อนุญาตดำเนินโครงการต่อได้ กสทช.จะนำเข้าที่ประชุมกสทช.พิจารณาเร่งด่วนในวันจันทร์ที่23 มิ.ย.นี้เวลา 14.00 น . เพื่อเตรียมขั้นตอนการทำเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะอาทิ กระบวนการแจกคูปอง ,การขึ้นเงิน ,เงื่อนไขการแลกซื้อทั้งแบบ ทีวีที่มีจูเนอร์รับสัญญาณดิจิตอลในเครื่อง กล่องเซตทอป บ็อกซ์ระบบดิจิตอล กล่องเซตทอป บ็อกซ์ระบบดาวเทียมและเคเบิล , มูลค่าคูปอง 1,000 บาท ภายใต้กรอบวงเงิน 25,000ล้านบาท ให้แก่ประชาชนไม่เกิน 25 ล้านครัวเรือน ตามที่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธาณะ(กทปส.) มีมติ เป็นระยะเวลา15 วันจากเดิมที่กฎหมายกำหนด 30 วัน โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นทั้ง 4 ภูมิภาคเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ซึ่งคาดว่ากระบวนการรับฟังฯจะแล้วเสร็จประมาณ 15ก.ค. นี้ และแจกคูปองได้ประมาณกลางเดือนก.ย. นี้

“กสทช.ต้องรอคำสั่งจากคสช.เพื่อปลดล็อก เบื้องต้นคสช.เห็นด้วยกับการแจกคูปองส่วนลดเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอลแต่ต้องขอตรวจสอบความโปร่งใส เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ มูลค่าที่เคยมีมติไว้ 1,000 บาทนั้นเมื่อนำไปพิจารณาอาจจะเปลี่ยนแปลงปรับลดลงได้ เจ้าภาพการโครงการสนับสนุนคูปองฯยังเป็นกสทช.เช่นเดิม”นายฐากร กล่าว

นอกจากนี้กสทช.ยังไม่ขัดข้องหากจะนำเงินจากการประมูลทีวีดิจิตอลจำนวน 50,862ล้านบาทในปัจจุบันและการประมูลในอนาคตเข้าเป็นเงินรายได้แผ่นดิน แต่ขอให้ดำเนินการออกประกาศ กสทช.ก็พร้อมที่จะปฎิบัติตาม รวมถึงจะส่งหนังสือสอบถามสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ว่าควรจะแจกเป็นคูปองเงินสดส่วนลดหรือแจกเป็นกล่องเซต ทอป บ็อกซ์http://www.dailynews.co.th/Content/IT/246519/กสทช.ลุ้นคตร.ปลดล็อกโครงการแจกคูปองทีวีดิจิตอล

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.