Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

15 ธันวาคม 2557 ไทยคมลงนามในสัญญาเงินกู้ โครการดาวเทียมไทยคม 8 กับ ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกสิกรไทย รองรับเทคโนโลยีการแพร่ภาพขั้นสูง UHD

ประเด็นหลัก


 สำหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 8 มีแผนจะส่งขึ้นสู่วงโคจรในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 ซึ่งจะเป็นดาวเทียมที่เป็นกำลังสำคัญอีกส่วนหนึ่งในอนาคต เพราะนอกจากการจัดสร้างดาวเทียมไทยคม 8 จะทำให้ประเทศไทยมีดาวเทียมสื่อสารเพิ่มขึ้นแล้ว การให้บริการของดาวเทียมไทยคม 8 จะสร้างประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยตรง คือทำให้มีปริมาณช่องสัญญาณดาวเทียมเพียงพอต่อการใช้งานในประเทศที่นับวันจะเพิ่มสูงขึ้น และเพื่อเตรียมรองรับเทคโนโลยีการแพร่ภาพขั้นสูง เช่น UHD (Ultra High Definition) ซึ่งจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมบรอดคาสต์ของไทย ให้แข็งแกร่งและเติบโตต่อเนื่อง


______________________________ไทยคมลงนามในสัญญาเงินกู้ โครการดาวเทียมไทยคม 8

altบมจ.ไทยคม นำโดยนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงนามในสัญญาเงินกู้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 8 โดยในพิธีลงนามฯ ได้รับเกียรติจากนายปณิต ตุลย์วัฒนจิต (ขวาสุด) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และนายปรีดี ดาวฉาย (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ณ ห้องสกายเลาจ์ ชั้น 20 ตึกอินทัช เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

 ความสำเร็จในการจัดทำสัญญาเงินกู้ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 ที่โครงการดาวเทียมของประเทศไทยได้รับการสนันสนุนด้านเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไขและต้นทุนที่ใกล้เคียงกับเงินกู้จากต่างประเทศ โดยความสำเร็จในครั้งก่อนหน้า คือ การกู้เพื่อลงทุนในโครงการดาวเทียมไทยคม 6 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทยเอง

 สำหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 8 มีแผนจะส่งขึ้นสู่วงโคจรในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 ซึ่งจะเป็นดาวเทียมที่เป็นกำลังสำคัญอีกส่วนหนึ่งในอนาคต เพราะนอกจากการจัดสร้างดาวเทียมไทยคม 8 จะทำให้ประเทศไทยมีดาวเทียมสื่อสารเพิ่มขึ้นแล้ว การให้บริการของดาวเทียมไทยคม 8 จะสร้างประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยตรง คือทำให้มีปริมาณช่องสัญญาณดาวเทียมเพียงพอต่อการใช้งานในประเทศที่นับวันจะเพิ่มสูงขึ้น และเพื่อเตรียมรองรับเทคโนโลยีการแพร่ภาพขั้นสูง เช่น UHD (Ultra High Definition) ซึ่งจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมบรอดคาสต์ของไทย ให้แข็งแกร่งและเติบโตต่อเนื่อง


http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=257961:---8&catid=171:pr&Itemid=512#.VI6xGYtAeuw

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.