Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

19 ธันวาคม 2557 กสทช.สั่ง ค่ายมือถือ ดูแลคุณภาพสัญญาณพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้โดยเฉพาะ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง ยะลา และนราธิวาส

ประเด็นหลัก



นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ตามที่ขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์สาธารณภัย และน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศ ในพื้นที่จังหวัด นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง  ยะลา และนราธิวาส ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สำนักงาน กสทช. จึงได้มีหนังสือไปยังผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย ให้เตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงข่าย หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมทั้งในระบบบริการโทรศัพท์พื้นฐาน และระบบบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้ปฏิบัติตามข้อ 15 ของประกาศ กทช. เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พร้อมกันนี้ยังได้ขอความร่วมมือไปยังสมาคมวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่ประสบสาธารณภัย ให้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ในการติดต่อสื่อสาร  ปฏิบัติหน้าที่ในการบรรเทาสาธารณภัยและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย

______________________________







กสทช.กำชับโอเปอเรเตอร์ดูแลคุณภาพสัญญาณพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้



กสทช. กำชับโอเปอเรเตอร์ดูแลคุณภาพสัญญาณ พร้อมให้เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พื้นที่จังหวัดภาคใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมขอความร่วมมือวิทยุสมัครเล่นให้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ตามที่ขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์สาธารณภัย และน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศ ในพื้นที่จังหวัด นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง  ยะลา และนราธิวาส ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สำนักงาน กสทช. จึงได้มีหนังสือไปยังผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย ให้เตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงข่าย หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมทั้งในระบบบริการโทรศัพท์พื้นฐาน และระบบบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้ปฏิบัติตามข้อ 15 ของประกาศ กทช. เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พร้อมกันนี้ยังได้ขอความร่วมมือไปยังสมาคมวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่ประสบสาธารณภัย ให้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ในการติดต่อสื่อสาร  ปฏิบัติหน้าที่ในการบรรเทาสาธารณภัยและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย

นายฐากร กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ตระหนักว่าในยามเกิดภัยพิบัติ การสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง การติดต่อสื่อสารที่สะดวกจะทำให้ความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ได้มากขึ้น ในภาวะภัยพิบัติเช่นนี้  สำนักงานฯ พร้อมให้ความร่วมมือและช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถ

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=258482:2014-12-18-10-18-23&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524#.VJLVmItAeuw

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.