Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

25 ธันวาคม 2557 ICT.พรชัย ระบุ แนวคิดจัดสร้างดาวเทียมภาครัฐ ก็เพื่อให้บริการความมั่นคงและบริการสาธารณะ 1 ดวง หลังจากต้องจ่ายค่าเช่าสัญญาณ ปีละไม่ต่ำกว่า 7,000-8,000 ล้านบาท

ประเด็นหลัก


แนวคิดจัดสร้างดาวเทียมภาครัฐ ก็เพื่อให้บริการความมั่นคงและบริการสาธารณะโดยมอบหมายให้คณะกรรมการกิจการอวกาศแห่งชาติไปศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างดาวเทียมภาครัฐ 1 ดวง เพื่อให้บริการความมั่นคงและสาธารณะ เนื่องจากปัจจุบันภาครัฐที่ใช้ระบบไอทีในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ต้องใช้ดาวเทียมจากบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งต้องจ่ายค่าเช่าสัญญาณ ปีละไม่ต่ำกว่า 7,000-8,000 ล้านบาท หากนำเงินที่ต้องจ่ายค่าเชื่อมต่อสัญญาณมาใช้จะคุ้มค่ากว่า และสร้างผลดีต่อความมั่นคงหรือไม่

สำหรับความคืบหน้าล่าสุด การดำเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจ ดิจิทัล จะจัดตั้งคณะกรรมการชุดชั่วคราวขึ้นมาขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัล อีโคโนมี ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำงานที่เกี่ยวกับดิจิทัล อีโคโนมี ก่อนกระบวนการจัดทำ พ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ... จะแล้วเสร็จ และเมื่อการประกาศใช้ พ.ร.บ. ดังกล่าว และตั้งคณะกรรมการดิจิทัล อีโคโนมีแล้วเสร็จ จึงจะมีการยุบคณะกรรมการชั่วคราวดังกล่าวทิ้งไป


_____________________________________________________
'ไอซีที'ผุดบอร์ดชั่วคราวหนุนดิจิทัลอีโคโนมี

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์


"ไอซีที" จ่อคลอดโรดแมพสร้างดาวเทียมแห่งชาติ พร้อมตั้งบอร์ดชั่วคราวขับเคลื่อน "ดิจิทัล อีโคโนมี"นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.ที่ผ่านมา ได้หารือร่วมกับนายพิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้แทนจากกระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องจัดทำยุทธศาสตร์เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีอวกาศ

สืบเนื่องจากรัฐบาลชุดนี้มีแผนสร้างดาวเทียมสำหรับสื่อสารและสำรวจด้วยตัวเอง ซึ่งผลจากการหารือชัดเจนว่า อีก 3 สัปดาห์จากนี้ แต่ละภาคส่วนจะสามารถมีข้อกำหนดร่วมกันได้ในส่วนของระยะเวลาดำเนินการ จะวางแผนเป็นโรดแมพ ในการจัดสร้างดาวเทียมครั้งนี้ เบื้องต้นคาดว่าการจัดทำดาวเทียมจะเป็นแผนระยะยาว หรืออย่างต่ำ 5 ปีขึ้นไปกว่าจะมีการยิงดาวเทียมแล้วเสร็จ

การประชุมครั้งนี้ แต่ละภาคส่วนยังเห็นร่วมกันในการดำเนินเรื่องกิจการดังกล่าวในฐานะหน่วยงาน หรือกรมใดกรมหนึ่ง ที่จะจัดตั้งในอนาคต เพื่อให้การดำเนินการและบทบาทออกมาในลักษณะเช่นเดียวกับองค์การบริหารการบินและการอวกาศแห่งสหรัฐ (นาซ่า)

“สาเหตุที่เราต้องทำดาวเทียมเอง เพราะที่ผ่านมาเราส่งทรัพยากรบุคคลไปศึกษาเรื่องกิจการอวกาศเป็นจำนวนมากแต่กลับไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควร อีกทั้งประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามเองได้ดำเนินโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และประเทศใกล้เคียงอื่นๆ ก็มีแผนเริ่มสร้างดาวเทียมตนเองเช่นกัน หากไม่ทำประเทศอาจล้าหลังได้ เพราะเรื่องของอวกาศมีผลประโยชน์มหาศาล" นายพรชัย กล่าว

แนวคิดจัดสร้างดาวเทียมภาครัฐ ก็เพื่อให้บริการความมั่นคงและบริการสาธารณะโดยมอบหมายให้คณะกรรมการกิจการอวกาศแห่งชาติไปศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างดาวเทียมภาครัฐ 1 ดวง เพื่อให้บริการความมั่นคงและสาธารณะ เนื่องจากปัจจุบันภาครัฐที่ใช้ระบบไอทีในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ต้องใช้ดาวเทียมจากบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งต้องจ่ายค่าเช่าสัญญาณ ปีละไม่ต่ำกว่า 7,000-8,000 ล้านบาท หากนำเงินที่ต้องจ่ายค่าเชื่อมต่อสัญญาณมาใช้จะคุ้มค่ากว่า และสร้างผลดีต่อความมั่นคงหรือไม่

สำหรับความคืบหน้าล่าสุด การดำเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจ ดิจิทัล จะจัดตั้งคณะกรรมการชุดชั่วคราวขึ้นมาขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัล อีโคโนมี ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำงานที่เกี่ยวกับดิจิทัล อีโคโนมี ก่อนกระบวนการจัดทำ พ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ... จะแล้วเสร็จ และเมื่อการประกาศใช้ พ.ร.บ. ดังกล่าว และตั้งคณะกรรมการดิจิทัล อีโคโนมีแล้วเสร็จ จึงจะมีการยุบคณะกรรมการชั่วคราวดังกล่าวทิ้งไป

ทั้งนี้ พ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ... คาดจะแล้วเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ในเดือนมี.ค.-เม.ย.2558

ส่วนความคืบหน้าปรับโครงสร้างกระทรวงไอซีที ล่าสุดจากข้อเสนอแนะการใช้คำและการเปลี่ยนชื่อกระทรวงใหม่ จากทาง นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงไอซีทีมีความเห็นคล้อยตามในการเปลี่ยนชื่อใหม่กระทรวงฯจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็น "กระทรวงเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล"http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20141225/625256/ไอซีทีผุดบอร์ดชั่วคราวหนุนดิจิทัลอีโคโนมี.html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.