Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

28 มกราคม 2558 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ รับหนังสือ สมาคมเคเบิ้ลทีวี ต้องการใช้ คูปองดิจิตอลทีวี ที่สามารถแลกซื้อ หรือเป็นส่วนลดเครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตัลผ่านดาวเทียม และเครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตัลผ่านสายเคเบิล

ประเด็นหลัก


เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 28 ม.ค. 2558 ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ฝั่งสำนักงานก.พ.) กลุ่มสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย  นำโดยนายณัฏฐชัย อักษรดิษฐ นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อคัดค้านนโยบายของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ที่จะนำคูปองมูลค่า 690 บาท ที่แจกให้ประชาชนเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน (Set top box) หรือโทรทัศน์ที่รับสัญญาณดิจิตัลภาคพื้นดิน มาเป็นคูปองที่สามารถแลกซื้อ หรือเป็นส่วนลดเครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตัลผ่านดาวเทียม และเครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตัลผ่านสายเคเบิล โดยมีนายรณภพ ปัทมดิษ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ) เป็นผู้รับหนังสือ

นายณัฏฐชัย กล่าวว่า แนวคิดดังกล่าวของกสทช. ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการกิจการทีวีดิจิตัลภาคพื้นดิน อีกทั้งกฎมัสแครี่กำหนดให้กิจการทีวีดิจิตัลอื่นๆ ที่ไม่ใช่กิจการทีวีดิจิตัลภาคพื้นดิน ต้องนำรายการจากทีวีดิจิตัลภาคพื้นดิน ไปออกอากาศครบทุกช่องอยู่แล้ว จึงขอเรียกเรียกร้องให้   คสช.ระงับการดำเนินการดังกล่าวของกสทช. โดยใช้หลักการ เหตุผล และความถูกต้องในการสร้างความสุจริตชอบธรรม และเสมอภาคให้แก่กิจการภายใต้กำกับดูแลของกสทช.ทั้งหมด_____________________________________________________


สมาคมเคเบิ้ลทีวี ร้องนายกฯ ค้านกสทช.แจกคูปองดิจิตัลให้ส่วนลดเฉพาะสัญญาณภาคพื้นดิน
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 28 ม.ค. 2558 ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ฝั่งสำนักงานก.พ.) กลุ่มสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย  นำโดยนายณัฏฐชัย อักษรดิษฐ นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อคัดค้านนโยบายของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ที่จะนำคูปองมูลค่า 690 บาท ที่แจกให้ประชาชนเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน (Set top box) หรือโทรทัศน์ที่รับสัญญาณดิจิตัลภาคพื้นดิน มาเป็นคูปองที่สามารถแลกซื้อ หรือเป็นส่วนลดเครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตัลผ่านดาวเทียม และเครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตัลผ่านสายเคเบิล โดยมีนายรณภพ ปัทมดิษ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ) เป็นผู้รับหนังสือ

นายณัฏฐชัย กล่าวว่า แนวคิดดังกล่าวของกสทช. ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการกิจการทีวีดิจิตัลภาคพื้นดิน อีกทั้งกฎมัสแครี่กำหนดให้กิจการทีวีดิจิตัลอื่นๆ ที่ไม่ใช่กิจการทีวีดิจิตัลภาคพื้นดิน ต้องนำรายการจากทีวีดิจิตัลภาคพื้นดิน ไปออกอากาศครบทุกช่องอยู่แล้ว จึงขอเรียกเรียกร้องให้   คสช.ระงับการดำเนินการดังกล่าวของกสทช. โดยใช้หลักการ เหตุผล และความถูกต้องในการสร้างความสุจริตชอบธรรม และเสมอภาคให้แก่กิจการภายใต้กำกับดูแลของกสทช.ทั้งหมด

"มีเหตุผลและความจำเป็นอย่างไร ที่กสทช.พยายามผลักดันให้ประชาชนต้องเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณดิจิตัลอื่นๆ มาเป็นเครื่องรับสัญญาณดิจิตัลภาคพื้นดิน จะทำให้กสทช.ใช้เงินเพิ่มมากขึ้นมหาศาล และอาจทำให้เครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตัลอื่นๆ กลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิก โดยไม่มีความจำเป็นเหมือนกับครั้งที่  กสทช.กำหนดนโยบายเข้ารหัสรายการทีวีดิจิตัลผ่านดาวเทียม ซึ่งทำให้เครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตัลผ่านดาวเทียม ที่ไม่มีระบบการถอดรหัสไม่น้อยกว่า 8 ล้านเครื่องแปรสภาพเป็นเศษเหล็กในทันที ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สิ้นเปลือง ไม่รอบคอบและไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบ" นายณัฏฐชัยกล่าวที่มา : ข่าวสดออนไลน์
 http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1422436128

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.