Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

05 กุมภาพันธ์ 2558 ICT.พรชัย ระบุ ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อข้าราชการที่ถูกสอบข้อเท็จจริง กรณีเอกสารสำนักพระราชวังปลอมได้ และไม่ได้เป็นการปกป้องคนทำผิด แต่ต้องสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนว่ามีเจตนาหรือไม่

ประเด็นหลัก
       นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า ขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงข้าราชการในกระทรวงไอซีที กรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลปลอมเกี่ยวกับเอกสารสำนักพระราชวัง ซึ่งถือว่ามีความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกำหนดความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งคณะกรรมการจะต้องสอบสวนทางวินัยกับข้าราชการคนดังกล่าว ส่วนคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ก็ต้องดำเนินการต่อไปด้วย
     
       ทั้งนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อข้าราชการที่ถูกสอบข้อเท็จจริงได้ และไม่ได้เป็นการปกป้องคนทำผิด แต่ต้องสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนว่ามีเจตนาหรือไม่ อย่างไรก็ตามเมื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่ควรที่จะโพสต์ หรือแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะข้อมูลปลอมและเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะกระทรวงไอซีที ซึ่งถูกกล่าวหาว่าไม่ดำเนินการจริงจังเรื่องการปราบปรามเว็บไซต์หมิ่นสถานบัน ทั้งที่ในความจริงแล้ว กระทรวงไอซีที ทำงานอย่างเต็มที่ แต่การปิดเว็บไซต์ดังกล่าว มีหลายขั้นตอนและต้องใช้เวลา ประกอบกับเว็บไซต์ต่างๆ จดทะเบียนอยู่ในต่างประเทศ ทำให้การปิดกั้นลำบาก แต่กระนั้นก็ตามกระทรวงไอซีที ก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มกำลัง โดยไอซีทีกำลังแก้ไขกฎหมายเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการแล้ว
_____________________________________________________
'พรชัย' ตั้งกรรมการสอบวินัยคนในไอซีที แชร์ข้อมูลปลอมนายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

        รมว.ไอซีทีเผยคนในกระทรวงไอซีทีปล่อยเอกสารสำนักพระราชวังปลอม ชี้กำลังตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอาผิดให้ถึงที่สุดทั้งทางวินัยและตามพ.ร.บ.คอมพ์ ขณะที่กสทช.ร่อนหนังสือถึงโอเปอเรเตอร์มือถือและไอเอสพีทุกรายหยุดเผยแพร่ข้อมูล
     
       นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า ขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงข้าราชการในกระทรวงไอซีที กรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลปลอมเกี่ยวกับเอกสารสำนักพระราชวัง ซึ่งถือว่ามีความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกำหนดความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งคณะกรรมการจะต้องสอบสวนทางวินัยกับข้าราชการคนดังกล่าว ส่วนคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ก็ต้องดำเนินการต่อไปด้วย
     
       ทั้งนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อข้าราชการที่ถูกสอบข้อเท็จจริงได้ และไม่ได้เป็นการปกป้องคนทำผิด แต่ต้องสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนว่ามีเจตนาหรือไม่ อย่างไรก็ตามเมื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่ควรที่จะโพสต์ หรือแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะข้อมูลปลอมและเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะกระทรวงไอซีที ซึ่งถูกกล่าวหาว่าไม่ดำเนินการจริงจังเรื่องการปราบปรามเว็บไซต์หมิ่นสถานบัน ทั้งที่ในความจริงแล้ว กระทรวงไอซีที ทำงานอย่างเต็มที่ แต่การปิดเว็บไซต์ดังกล่าว มีหลายขั้นตอนและต้องใช้เวลา ประกอบกับเว็บไซต์ต่างๆ จดทะเบียนอยู่ในต่างประเทศ ทำให้การปิดกั้นลำบาก แต่กระนั้นก็ตามกระทรวงไอซีที ก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มกำลัง โดยไอซีทีกำลังแก้ไขกฎหมายเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการแล้ว
     
       'ส่วนความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมาย รวมถึงร่างพ.ร.บ.ความมั่นคงทางไซเบอร์นั้น กระทรวงไอซีที ได้รวบรวมความคิดเห็นของกลุ่มต่างๆ เสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้เหมาะสมต่อไป ขอยืนยันว่า กฎหมายดังกล่าว ไม่ได้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแต่อย่างใด และไม่ได้ใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ แต่ใช้อำนาจศาลในการออกหมายศาล เพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป ซึ่งศาลก็พร้อมให้ความร่วมมือ เพื่อให้กระบวนการสอบสวนคดีทางไซเบอร์รวดเร็วยิ่งขึ้น'
     
       ก่อนหน้านี้นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือสั่งการให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือ (โอเปอเรอเตอร์) และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ไอเอสพี) ทุกรายทำการตรวจสอบและยับยั้งการเผยแพร่ รวมทั้งให้ดำเนินการปิดกั้นการเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาข้อความที่มีการอ้างว่าเป็นแถลงการณ์ของสำนักพระราชวังฯ โดยทันที เนื่องจากรัฐบาลได้แจ้งแล้วว่าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไม่เป็นความจริง ซึ่งการส่งต่อผ่านทางสังคมออนไลน์จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอย่างร้ายแรง


http://manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9580000014221

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.