Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

05 กุมภาพันธ์ 2558 SUPER กสทช. พบพิรุธของ 3 โครงการใหญ่พราะ กสทช.ไม่ส่งเอกสารตามที่ร้องขอ โครงการที่เกี่ยวข้องต่อการกำกับคุณภาพบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 400 ล้านบาท // ครื่องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ มูลค่า 3 ล้านบาท และ โครงการตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมเคลื่อนที่ (Mobile Lab) มูลค่า 11 ล้านบาท

ประเด็นหลัก       ล่าสุด กตป.พบพิรุธของ 3 โครงการใหญ่ ที่มีการแก้ไขเงื่อนไขการประมูลภายหลังจากที่ได้บริษัทผู้ประมูลมาแล้ว ได้แก่ 1.โครงการที่เกี่ยวข้องต่อการกำกับคุณภาพบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (QoS) มูลค่ารวม 400 ล้านบาท 2.โครงการเครื่องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ มูลค่า 3 ล้านบาท และ 3.โครงการตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมเคลื่อนที่ (Mobile Lab) มูลค่า 11 ล้านบาท แต่ก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างละเอียดในเชิงลึก เพราะ กสทช.ไม่ส่งเอกสารตามที่ร้องขอให้ ทำให้ กตป.ต้องส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) ตรวจสอบแทน โดยคาดว่า จะสามารถเสนอไปที่ คตร.ได้ภายใน 2 สัปดาห์นับจากนี้
   

_____________________________________________________


ชงแก้กม.เปิดช่องตรวจสอบกสทช. แฉปกปิดข้อมูล-พบพิรุธจัดซื้อ3โครงการ400กว่าล.


"กตป." แฉ 3 โครงการ "กสทช." จัดซื้อพิรุธ ชง "คตร." ตรวจสอบเข้ม ทั้ง "โครงการตรวจสอบคุณภาพบริการมือถือ-โมบายแล็บ และเครื่องส่งวิทยุ 1 ปณ." รวมกว่า 414 ล้านบาท เตรียมเสนอ "สนช." แก้ร่าง พ.ร.บ.ใหม่ เปิดทางให้ตรวจสอบ กสทช.ได้คล่องตัวขึ้น ระบุที่ผ่านมาปิดบังข้อมูล-ไม่ได้รับความร่วมมือ

พลเอกบุณยวัจน์ เครือหงส์ ทำหน้าที่ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) หรือซูเปอร์บอร์ดของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ภายใน 2 สัปดาห์นี้จะยื่นหนังสือไปยังคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาค รัฐ (คตร.) ให้ตรวจสอบข้อมูลในเชิงลึกในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการของ กสทช. 3 โครงการ ได้แก่ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับคุณภาพบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (QoS) มูลค่ารวม 400 ล้านบาท โครงการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ. มูลค่า 3 ล้านบาท และโครงการรถตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมเคลื่อนที่ (Mobile Lab) มูลค่า 11 ล้านบาท เนื่องจากที่ผ่านมา กตป.ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในโครงการเหล่านี้ได้

ด้านนายประเสริฐ อภิปุญญา คณะกรรมการ กตป.เสริมว่า มีข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการว่า 3 โครงการนี้มีการเปลี่ยนเงื่อนไขทางเทคนิค (TOR) หลังเปิดประมูลเพื่อเอื้อกับผู้ประมูล แต่เมื่อขอให้สำนักงาน กสทช.จัดส่ง TOR มาให้ กตป.กลับไม่ได้รับความร่วมมือแต่อย่างใด

"ความผิดปกติ อย่างโครงการ QoS แยกเป็น 10 โครงการ แต่ละโครงการมีความเชื่อมโยงกัน และอ้างความจำเป็นในการอัพเกรด แต่พบว่ามีบางโครงการที่ต้องใช้เชื่อมโยงกัน ยกเลิกการจัดซื้อไปแล้วแต่โครงการที่เกี่ยวข้องกลับยังเดินหน้า จึงกังวลจะไม่สามารถใช้งานได้จริง"

นอกจากนี้ภายในสัปดาห์หน้า กตป.จะทำเรื่องเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อขอให้แก้ไขร่าง พ.ร.บ. กสทช. ในมาตรา 70-73 เพื่อให้การทำงานของ กตป.มีความคล่องตัวขึ้น โดยจุดยืนของ กตป.คือ กสทช.จำเป็นต้องคงความอิสระในการจัดสรรทรัพยากรของชาติอย่างเสรีและเป็นธรรม ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แต่ต้องมีหน่วยงานตรวจสอบในเชิงลึก และให้การจัดสรรงบประมาณต้องผ่านรัฐสภา ซึ่งจะทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณของ กตป.ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของ กสทช.อีกต่อไป และขอแก้ไขให้การเชื่อมโยงการทำงานระหว่าง กสทช.กับ กตป.เป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่ใช่ให้ กตป.ส่งรายงานตรวจสอบไปให้ กสทช. ส่งสภาหรือให้เสนอความเห็นรายงานของ กสทช.ก่อนส่งสภา แต่ส่งไปแล้วก็มีการแก้ไข ที่สำคัญคือ กสทช.ไม่เคยนำข้อท้วงติงของ กตป.ไปปรับปรุงแก้ไขการทำงาน

ขณะเดียวกัน กตป.ยังมีความกังวลว่าการทำงานของเลขาธิการ กสทช.ในหลายส่วนได้กระทำการแทน กสทช.โดยไม่มีฐานอำนาจรองรับ หรือมีมติของ กสทช.ให้ทำ อาทิ การเพิกถอนใบอนุญาตวิทยุสมัครเล่น หรือการบังคับให้ผู้ประกอบการคิดค่าโทร.ตามจริงเป็นวินาที ที่ควรมีมติ กสทช.รองรับหรือมอบอำนาจให้ปฏิบัติได้ก่อน

สำหรับอุปสรรคการทำงานของ กตป.ที่ผ่านมาคือการไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายของ กสทช. อาทิ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างที่เปิดเผยแค่เดือน ต.ค.

ขณะที่ในไตรมาสสุด ท้ายปี 2557 กสทช.เร่งจัดซื้อจัดจ้างจำนวนมาก และการเบิกจ่ายงบประมาณของ กตป. อาทิ ในปี 2557 กสทช. ตั้งกรอบงบฯ ไว้ 73.21 ล้านบาท เบิกจ่ายได้จริง 55 ล้านบาทเท่านั้น


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1423047035


______________________________
ซูเปอร์บอร์ด กสทช.เตรียมยื่น สนช.แก้ กม.ขออิสระในการตรวจสอบ กสทช.ซูเปอร์บอร์ด กสทช. เผยความในใจอึดอัดไม่สามารถตรวจสอบการทำงานของ กสทช.ได้อย่างคล่องตัว โดนเตะถ่วงหลายโครงการ กีดกันงบประมาณ และส่งเอกสารให้ตรวจสอบล่าช้า ไม่ครบถ้วน ชี้สัปดาห์หน้าเตรียมเสนอ สนช.แก้ กม.ให้ทำงานด้านการตรวจสอบสะดวกขึ้น ระบุพบ 3 โครงการส่อทุจริตแต่ไม่สามารถตรวจสอบเองได้ เหตุ กสทช.ไม่ให้ความร่วมมือ ลั่นเดินหน้าส่งเรื่องให้ คตร.ตรวจสอบแทนภายในกลางเดือนนี้ ส่วนการทำงานของเลขาธิการ กสทช.พบทำหน้าที่ไม่เหมาะสม มีการออกประกาศก่อนมีมติบอร์ดหลายเรื่อง หวั่นเป็นช่องว่างทำให้ไม่มีใครปฏิบัติตาม
     
       พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) หรือ ซูเปอร์บอร์ด กสทช. กล่าวว่า ภายในสัปดาห์หน้า กตป.จะทำหนังสือถึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อให้พิจารณาแก้ไข พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.) ในหมวด 6 ตั้งแต่มาตรา 70-73 เพื่อให้การทำงานของ กตป.มีอิสระในการตรวจสอบ กสทช.ทั้งในเรื่องการทำงาน และวิธีการจัดสรรงบประมาณต้องไม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ กสทช.
     
       “ที่ผ่านมา กตป.ถูกตั้งมาเพื่อให้ตรวจสอบการทำงานของ กสทช.ก็จริง แต่การทำงานทุกครั้งเราต้องของบประมาณจาก กสทช. ซึ่ง กสทช.เป็นคนจัดงบเอง พิจารณาเอง พอเราจะทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นก็ไม่ได้รับการพิจารณางบ อ้างว่าไม่เกี่ยวกับงาน กปต. บางเรื่องเราทำงานไปแล้วก็เบิกงบไม่ได้ บอกว่าเราทำผิดระเบียบ และยังมีอีกหลายเรื่องที่ทำให้เราทำงานไม่คล่องตัว ดังนั้น ควรมีการแก้ไขเรื่องการกำหนดงบประมาณเสียใหม่ ไม่ควรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ กสทช.ควรมีระบบการอนุมัติเช่นเดียวกับระบบงบประมาณของภาครัฐ”
     
       ขณะที่ นายประเสริฐ อภิปุญญา กรรมการ กตป.กล่าวว่า การพิจารณางบประมาณภายใต้การตัดสินใจของ กสทช.นั้นทำให้การทำงานของ กตป.สะดุด เช่น เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้า การให้จัดจ้างพนักงานที่เป็นชั่วคราวเท่านั้น ไม่ยอมให้จ้างพนักงานประจำ ทำให้การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกในการตรวจสอบไม่สามารถทำได้ ซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์ของการทำงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบ กสทช.
     
       ล่าสุด กตป.พบพิรุธของ 3 โครงการใหญ่ ที่มีการแก้ไขเงื่อนไขการประมูลภายหลังจากที่ได้บริษัทผู้ประมูลมาแล้ว ได้แก่ 1.โครงการที่เกี่ยวข้องต่อการกำกับคุณภาพบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (QoS) มูลค่ารวม 400 ล้านบาท 2.โครงการเครื่องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ มูลค่า 3 ล้านบาท และ 3.โครงการตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมเคลื่อนที่ (Mobile Lab) มูลค่า 11 ล้านบาท แต่ก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างละเอียดในเชิงลึก เพราะ กสทช.ไม่ส่งเอกสารตามที่ร้องขอให้ ทำให้ กตป.ต้องส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) ตรวจสอบแทน โดยคาดว่า จะสามารถเสนอไปที่ คตร.ได้ภายใน 2 สัปดาห์นับจากนี้
     
       นอกจากนี้ กตป.ยังเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.ไม่สอดคล้องตามมาตรา 27 ประกอบมาตรา 58 และมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ.กสทช. โดยมีหลายกรณีที่เลขาธิการ กสทช.ออกประกาศเอง โดยไม่ผ่านการเห็นชอบ หรือมีมติของที่ประชุมกรรมการ กสทช. ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ เช่น กรณีการคิดค่าโทร.ตามจริงเป็นวินาที ที่มีคำสั่งออกมาโดยไม่มีการนำเรื่องเข้าที่ประชุม หรือมีมติของกรรมการมารับรอง บอกแต่เพียงว่าเป็นการขอความร่วมมือต่อผู้ประกอบการ ดังนั้น จึงไม่อาจมั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการจะปฏิบัติตามอย่างจริงจังหรือไม่ เป็นต้น


http://manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9580000013619&Keyword=%A1%CA%B7_____________________________________________________
ชงแก้กม.เปิดช่องตรวจสอบกสทช. แฉปกปิดข้อมูล-พบพิรุธจัดซื้อ3โครงการ400กว่าล."กตป." แฉ 3 โครงการ "กสทช." จัดซื้อพิรุธ ชง "คตร." ตรวจสอบเข้ม ทั้ง "โครงการตรวจสอบคุณภาพบริการมือถือ-โมบายแล็บ และเครื่องส่งวิทยุ 1 ปณ." รวมกว่า 414 ล้านบาท เตรียมเสนอ "สนช." แก้ร่าง พ.ร.บ.ใหม่ เปิดทางให้ตรวจสอบ กสทช.ได้คล่องตัวขึ้น ระบุที่ผ่านมาปิดบังข้อมูล-ไม่ได้รับความร่วมมือ

พลเอกบุณยวัจน์ เครือหงส์ ทำหน้าที่ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) หรือซูเปอร์บอร์ดของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ภายใน 2 สัปดาห์นี้จะยื่นหนังสือไปยังคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาค รัฐ (คตร.) ให้ตรวจสอบข้อมูลในเชิงลึกในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการของ กสทช. 3 โครงการ ได้แก่ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับคุณภาพบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (QoS) มูลค่ารวม 400 ล้านบาท โครงการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ. มูลค่า 3 ล้านบาท และโครงการรถตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมเคลื่อนที่ (Mobile Lab) มูลค่า 11 ล้านบาท เนื่องจากที่ผ่านมา กตป.ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในโครงการเหล่านี้ได้

ด้านนายประเสริฐ อภิปุญญา คณะกรรมการ กตป.เสริมว่า มีข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการว่า 3 โครงการนี้มีการเปลี่ยนเงื่อนไขทางเทคนิค (TOR) หลังเปิดประมูลเพื่อเอื้อกับผู้ประมูล แต่เมื่อขอให้สำนักงาน กสทช.จัดส่ง TOR มาให้ กตป.กลับไม่ได้รับความร่วมมือแต่อย่างใด

"ความผิดปกติ อย่างโครงการ QoS แยกเป็น 10 โครงการ แต่ละโครงการมีความเชื่อมโยงกัน และอ้างความจำเป็นในการอัพเกรด แต่พบว่ามีบางโครงการที่ต้องใช้เชื่อมโยงกัน ยกเลิกการจัดซื้อไปแล้วแต่โครงการที่เกี่ยวข้องกลับยังเดินหน้า จึงกังวลจะไม่สามารถใช้งานได้จริง"

นอกจากนี้ภายในสัปดาห์หน้า กตป.จะทำเรื่องเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อขอให้แก้ไขร่าง พ.ร.บ. กสทช. ในมาตรา 70-73 เพื่อให้การทำงานของ กตป.มีความคล่องตัวขึ้น โดยจุดยืนของ กตป.คือ กสทช.จำเป็นต้องคงความอิสระในการจัดสรรทรัพยากรของชาติอย่างเสรีและเป็นธรรม ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แต่ต้องมีหน่วยงานตรวจสอบในเชิงลึก และให้การจัดสรรงบประมาณต้องผ่านรัฐสภา ซึ่งจะทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณของ กตป.ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของ กสทช.อีกต่อไป และขอแก้ไขให้การเชื่อมโยงการทำงานระหว่าง กสทช.กับ กตป.เป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่ใช่ให้ กตป.ส่งรายงานตรวจสอบไปให้ กสทช. ส่งสภาหรือให้เสนอความเห็นรายงานของ กสทช.ก่อนส่งสภา แต่ส่งไปแล้วก็มีการแก้ไข ที่สำคัญคือ กสทช.ไม่เคยนำข้อท้วงติงของ กตป.ไปปรับปรุงแก้ไขการทำงาน

ขณะเดียวกัน กตป.ยังมีความกังวลว่าการทำงานของเลขาธิการ กสทช.ในหลายส่วนได้กระทำการแทน กสทช.โดยไม่มีฐานอำนาจรองรับ หรือมีมติของ กสทช.ให้ทำ อาทิ การเพิกถอนใบอนุญาตวิทยุสมัครเล่น หรือการบังคับให้ผู้ประกอบการคิดค่าโทร.ตามจริงเป็นวินาที ที่ควรมีมติ กสทช.รองรับหรือมอบอำนาจให้ปฏิบัติได้ก่อน

สำหรับอุปสรรคการทำงานของ กตป.ที่ผ่านมาคือการไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายของ กสทช. อาทิ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างที่เปิดเผยแค่เดือน ต.ค.

ขณะที่ในไตรมาสสุด ท้ายปี 2557 กสทช.เร่งจัดซื้อจัดจ้างจำนวนมาก และการเบิกจ่ายงบประมาณของ กตป. อาทิ ในปี 2557 กสทช. ตั้งกรอบงบฯ ไว้ 73.21 ล้านบาท เบิกจ่ายได้จริง 55 ล้านบาทเท่านั้นhttp://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1423047035

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.