Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

20 กุมภาพันธ์ 2558 ICT ใช้วงเงินงบประมาณจัดสรร 10 ล้านบาท จ้างบริหารศูนย์มั่นคงไซเบอร์ กำหนดราคากลาง 10 ล้านบาท อ้างอิงจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประเด็นหลัก


สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 สำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงไอซีที จัดทำโครงการจ้างดำเนินการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ใช้วงเงินงบประมาณจัดสรร 10 ล้านบาท กำหนดราคากลาง 10 ล้านบาท อ้างอิงจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)_____________________________________________________

ไอซีทีทุ่ม 10 ล.จ้างบริหารศูนย์มั่นคงไซเบอร์ ก่อน“บิ๊กตู่”เบรกกม.ดิจิทัลก.ไอซีทีทุ่มงบ 10 ล้าน จ้างบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ อ้างราคากลางจาก “ทีโอที” ก่อน “ประยุทธ์” สั่งทบทวนกฎหมายดิจิทัล หลังถูกวิจารณ์กระหึ่ม

PIC ict 16 2 58 1

ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2557 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จัดทำโครงการจ้างเอกชนดำเนินการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ วงเงิน 10 ล้านบาท

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 สำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงไอซีที จัดทำโครงการจ้างดำเนินการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ใช้วงเงินงบประมาณจัดสรร 10 ล้านบาท กำหนดราคากลาง 10 ล้านบาท อ้างอิงจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

PIC ไอซทมนคงไซเบอร 1

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงกลางเดือนมกราคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัลรวมทั้งหมด 10 ฉบับ และเตรียมเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยมีกฎหมายที่ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดคือ พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

โดยระบุเหตุผลสำคัญคือ ให้มีกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นไปอย่างรวดเร็วเอื้อให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งได้สร้างความเสียหายแก่ระดับบุคคล และระดับประเทศ การป้องกันหรือรับมือกับภัยคุกคาม ต้องอาศัยความรวดเร็วในการรับมือและป้องกัน เพราะอาจกระทบต่อความมั่นคงของชาติในมิติต่าง ๆ อันครอบคลุมถึงความมั่นคงทางการทหาร ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การดำเนินการ โดยต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับกรอบนโยบาย และแผนแม่บทที่เกี่ยวกับความมั่นคงของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กปช.) มีหน้าที่กำหนดแนวทางการป้องกันภัยคุกคาม กำหนดขั้นตอนการประสานงานกับหน่วยงานรัฐและเอกชน จัดทำแผนเพื่อความมั่นคงไซเบอร์ให้สอดคล้องกับแผนระดับชาติด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และต้องสรุปการดำเนินงานให้ สมช. และคณะรัฐมนตรี

ต่อมาช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ออกมาระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความเป็นห่วง และหากมีข้อไม่สบายใจก็ต้องย้อนกลับมาดำเนินการใหม่ อย่างไรก็ดีกฎหมายทั้ง 10 ฉบับ มีเรื่องที่สามารถดำเนินการได้เลยหลายอย่าง แต่ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เป็นกฎหมายที่ยาก และมีผลกระทบมาก จึงถือไว้เป็นลำดับสุดท้ายของกฎหมายล็อตนี้http://www.isranews.org/isranews-news/item/36564-ict_900_01.html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.