Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

25 กุมภาพันธ์ 2558 EGA.ศักดิ์ เตรียมพัฒนาเครื่องให้บริการอัตโนมัติ (Multi-function self-service kiosk)หรือตู้คีออสให้บริการข้อมูลประชาชนจากเดิมจะมีแค่ระบบตรวจสิทธิ์ขั้นพื้นฐานต่างๆ

ประเด็นหลัก    ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า ภายในปีนี้ EGA จะพัฒนาเครื่องให้บริการอัตโนมัติ (Multi-function self-service kiosk)หรือตู้คีออสให้บริการข้อมูลประชาชนจากเดิมจะมีแค่ระบบตรวจสิทธิ์ขั้นพื้นฐานต่างๆ มาเป็นระบบที่สามารถดำเนินธุรกรรมกับภาครัฐได้ ซึ่งการเพิ่มบริการใหม่ๆจะให้แล้วเสร็จหมดภายในปีงบประมาณนี้และจะเป็นการทยอยให้บริการเมื่อพัฒนาเสร็จสิ้นทันทีโดยไม่รอให้เสร็จพร้อมกัน
    ปัจจุบัน EGA ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร).,กรุงเทพมหานคร,กรมการขนส่งทางบก., กรมการจัดหางาน และสำนักงานประกันสังคม ในการนำตู้คีออสรุ่นล่าสุดไปติดตั้งที่เซ็นทรัลเวิลด์เพื่อให้บริการประชาชนร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร โดยจะมีบริการตั้งแต่งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน,งานบริการด้านการชำระภาษีรถยนต์,งานบริการด้านการจองเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต,งานเปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

_____________________________________________________


EGAตั้งตู้คีออสบริการปชช.

 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เดินหน้าต่อเนื่อง อัดบริการภาครัฐใส่ตู้คีออสเพิ่ม หวังสิ้นปีนี้จัดเต็มอีกกว่า 10 บริการ หลัง ก.พ.ร.บรรลุข้อตกลงกับหน่วยงานรัฐเน้นบริการผ่านออนไลน์ ประเดิมตั้งกลางกรุงที่เซ็นทรัลเวิลด์
    ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า ภายในปีนี้ EGA จะพัฒนาเครื่องให้บริการอัตโนมัติ (Multi-function self-service kiosk)หรือตู้คีออสให้บริการข้อมูลประชาชนจากเดิมจะมีแค่ระบบตรวจสิทธิ์ขั้นพื้นฐานต่างๆ มาเป็นระบบที่สามารถดำเนินธุรกรรมกับภาครัฐได้ ซึ่งการเพิ่มบริการใหม่ๆจะให้แล้วเสร็จหมดภายในปีงบประมาณนี้และจะเป็นการทยอยให้บริการเมื่อพัฒนาเสร็จสิ้นทันทีโดยไม่รอให้เสร็จพร้อมกัน
    ปัจจุบัน EGA ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร).,กรุงเทพมหานคร,กรมการขนส่งทางบก., กรมการจัดหางาน และสำนักงานประกันสังคม ในการนำตู้คีออสรุ่นล่าสุดไปติดตั้งที่เซ็นทรัลเวิลด์เพื่อให้บริการประชาชนร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร โดยจะมีบริการตั้งแต่งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน,งานบริการด้านการชำระภาษีรถยนต์,งานบริการด้านการจองเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต,งานเปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
    งานบริการให้การประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม,งานบริการให้คำปรึกษางานประกันสังคมและการขอมีบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล,การรับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน, การรับแบบคำขอเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 การรับเรื่องร้องเรียนผู้ประกันตน,การรับลงทะเบียนและบริการจัดหางานในประเทศแก่คนหางาน,การรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศและให้คำปรึกษาแนะนำการไปทำงานต่างประเทศ,การให้บริการข้อมูลอาชีพ งานบริการอื่นๆ ที่ส่วนราชการ หรือ ก.พ.ร. พิจารณาแล้วเห็นว่าควรนำมาให้บริการในศูนย์บริการร่วม
    งานบริการภาครัฐที่ร่วมทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งสามารถใช้บริการผ่านทางออนไลน์ได้แล้ว ซึ่ง EGA จะรีบนำบริการนั้นใส่เข้าไปในตู้คีออสทันที ทำให้ประชาชนเกิดทางเลือกในการบริการมากขึ้น ขณะที่อีกหลายบริการกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อทำให้ประชาชนใช้บริการผ่านทางออนไลน์และตู้คีออสได้ภายในปีนี้ โดย EGA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปดำเนินการ
    "ตู้คีออสในการให้บริการข้อมูลประชาชนของ EGA จะเริ่มติดตั้งและบริการในห้างเซ็นทรัลเวิลด์ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ และจะให้บริการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการให้บริการผ่านระบบออนไลน์จากองค์กรภาครัฐต่างๆ มากกว่า 10 บริการ ซึ่งบริการทั้งหมดจะไม่มีการคิดค่าบริการจากประชาชนแต่อย่างใด"
จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,029  วันที่  22 - 25  กุมถาพันธ์  พ.ศ. 2558

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=266106:ega&catid=123:2009-02-08-11-44-33&Itemid=491#.VO1QlUJAeuw

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.