Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

25 กุมภาพันธ์ 2558 LOXLEY ในฐานะ Apple Authorized Reseller ด้านการศึกษา คาดว่าสามารถเข้าไปพัฒนาโครงการระบบสมาร์ทคลาสรูมให้กับโรงเรียนในกลุ่มพระหฤทัยคอนแวนต์ได้ 4-5 แห่ง แผนกดังกล่าวจะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มล็อกซเล่ย์ปีแรก 50 ล้านบาท

ประเด็นหลัก


   โดยปีนี้คาดว่าสามารถเข้าไปพัฒนาโครงการระบบสมาร์ทคลาสรูมให้กับโรงเรียนในกลุ่มพระหฤทัยคอนแวนต์ได้ 4-5 แห่ง   นอกจากนี้ยังได้นำเสนอโซลูชันดังกล่าวไปยังโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผู้บริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ มุ่งสู่สมาร์ทคลาสรูม โดยปีนี้คาดว่าแผนกดังกล่าวจะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มล็อกซเล่ย์ปีแรก 50 ล้านบาท


_____________________________________________________


ล็อกซเล่ย์ลุย'สมาร์ทคลาสรูม'

 ล็อกซเล่ย์ ต่อยอดตลาดการศึกษา หลังแอปเปิลตั้งเป็นรีเซลเลอร์ด้านเอดูเคชัน นำร่องผนวกเทคโนโลยีสมาร์ทคลาสรูมครบวงจร เจาะกลุ่มร.ร.กลุ่มพระหฤทัยฯ 20 แห่งทั่วประเทศ คาดปีแรกสร้างรายได้ให้กลุ่มล็อกซเล่ย์ 50 ล้านบาท    วนิดา แสงแก้ววนิดา แสงแก้ว นางวนิดา แสงแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายอุปกรณ์สื่อสารไอทีและมัลติมีเดีย บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ปีนี้บริษัทมีแผนมุ่งขยายตลาดการศึกษามากขึ้น   โดยล่าสุดได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท แอปเปิล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) อิงค์ ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายประเภท "แอปเปิล ออธอไลซ์  เอดูเคชั่น รีเซลเลอร์" ได้รับสิทธิ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอปเปิลทั้งหมดไปยังกลุ่มภาคการศึกษา
    ซึ่งบริษัทจะนำผลิตภัณฑ์แอปเปิลทั้งหมด ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มาผนวกรวมกับระบบเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่มีอยู่   เพื่อพัฒนาเป็นโซลูชันห้องเรียนอัจฉริยะ หรือสมาร์ทคลาสรูมแบบครบวงจรภายกรอบของ "ทีแพค โมเดล บาย มิสซาร์และโคห์เลอร์ (TPACK Model By Mishra and Koehler) ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่แห่งการเรียนรู้ที่นำเทคโนโลยีการสื่อสารกับเทคนิคการนำเสนอสื่อการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน แล้วออกแบบเป็นโซลูชันที่เหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละสถาบัน โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านเทคโนโลยี (Technology) มิติด้านเนื้อหา (Content) และมิติด้านคุรุศาสตร์ (Pedagogy)
    มิติด้านเทคโนโลยี ล็อกซเล่ย์จะให้คำปรึกษาตั้งแต่การวางโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีไปจนถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ ซึ่งในฐานะ Apple Authorized Reseller ด้านการศึกษา ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ในโซลูชันสมาร์ทคลาสรูมของล็อกซเล่ย์ เช่น แมคบุ๊ก หรือไอแพด ทุกชิ้นเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจาก แอปเปิลในราคาที่เหมาะสมอย่างแท้จริง
    ส่วนในมิติด้านเนื้อหา  ล็อกซเล่ย์จะช่วยพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบ Interactive Multi-Touch Content และการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการศึกษาต่างๆ ตลอดจนให้คำแนะนำในการคัดเลือกสาระจาก iTunes U ไปใช้ในการเรียนการสอน และแนะนำ Application ด้านการศึกษาที่มีมากกว่า 50,000 App ใน App Store มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น
    มิติด้านคุรุศาสตร์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของโซลูชันสมาร์ทคลาสรูมนั้นบริษัทมีบุคลากรที่เป็นนักการศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก แอปเปิล (Apple Authorized Education Trainer) สามารถจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพครูของแอปเปิลที่เรียกว่า APD (Apple Professional Development) โดยปัจจุบันมีบุคลกรดังกล่าวอยู่ถึง 2 คน จากที่มีอยู่ในประเทศไทย 7 คน อย่างไรก็ตามในปีนี้ไทยจะมี APD เพิ่มเป็น 19 คน ซึ่งบริษัทก็จะเพิ่มบุคลากรด้านดังกล่าวเป็น 3-4 คน
    "เราขอเป็นตัวแทนจำหน่ายเฉพาะตลาดเอดูเคชันเข้าไป  เพราะเราอยู่ในธุรกิจการศึกษามาเป็นเวลา 20 ปี และมองเห็นโอกาสในตลาดภาคการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีโครงการใดในประเทศที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาอย่างแท้จริง ขณะที่ในต่างประเทศนั้นมีโครงการวิจัยหลายโครงการที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถนำไอแพดไปประยุกต์ใช้ในสมาร์ทคลาสรูม ช่วยให้เด็กมีผลการเรียนดีขึ้นอย่างน้อย 20-30% นอกจากนี้จุดเด่นของกลุ่มล็อกซเล่ย์ทั้งหมดคือ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มภาคการศึกษาได้ทั้งหมด  ทั้งระบบซิเคียวริตี   รวมไปถึงบริการลีสซิ่งให้กับสถานศึกษา"
    นางวนิดา กล่าวต่อไปว่า ปีนี้บริษัทได้เริ่มเข้าไปพัฒนาโครงการสมาร์ทคลาสรูมให้กับกลุ่มโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ที่มีโรงเรียนในกลุ่ม 20 แห่งทั่วประเทศ โดยเริ่มจากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ คลองเตย ที่เข้าไปให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มแรก จนกระทั่งปัจจุบันมีการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม และกำลังใกล้เข้าสู่รูปแบบที่ครูผู้สอนและนักเรียนทุกคนมีอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) เป็นของตนเอง ลักษณะ 1 เครื่องต่อ 1 คน เพื่อตอบสนองการเรียนรู้แบบบูรณาการ หรือเรียกว่า รูปแบบ วัน-ทู-วัน ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวนั้นเลือกนำร่องก่อนที่ชั้นอนุบาล  ซึ่งคาดว่าปีนี้จะเป็นวันทูวันทั้งหมด
    โดยปีนี้คาดว่าสามารถเข้าไปพัฒนาโครงการระบบสมาร์ทคลาสรูมให้กับโรงเรียนในกลุ่มพระหฤทัยคอนแวนต์ได้ 4-5 แห่ง   นอกจากนี้ยังได้นำเสนอโซลูชันดังกล่าวไปยังโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผู้บริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ มุ่งสู่สมาร์ทคลาสรูม โดยปีนี้คาดว่าแผนกดังกล่าวจะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มล็อกซเล่ย์ปีแรก 50 ล้านบาท
จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,029  วันที่  22 - 25  กุมถาพันธ์  พ.ศ. 2558

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=266108:2015-02-20-03-31-06&catid=123:2009-02-08-11-44-33&Itemid=491#.VO1QlEJAeuw

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.