Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

26 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค TOT CAT จัดทำโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนเยาวราช ตั้งแต่สี่แยกถนนเยาวราช ตัดถนนดีบุกถึงวงเวียนน้ำพุ


ประเด็นหลัก


       ดังนั้น เทศบาลนครภูเก็ต จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนดำเนินโครงการในระยะที่ 2 บริเวณถนนเยาวราช ตั้งแต่สี่แยกถนนเยาวราช ตัดถนนดีบุกถึงวงเวียนน้ำพุ โดยมี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน ซึ่งจะแบ่งการรับผิดชอบดังนี้ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับผิดชอบงานระบบไฟฟ้าแรงสูง และระบบไฟฟ้าแรงต่ำ จะประกอบด้วย งานร้อยสายแรงสูง-แรงต่ำ งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ Unit Substation ตู้มิเตอร์ ตู้เบรกเกอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบงานระบบสื่อสาร ในส่วนของเทศบาลนครภูเก็ตรับผิดชอบ 2 งานหลักๆ คือ งานระบบโยธา งานไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง ประกอบด้วย การวางท่อ ก่อสร้างบ่อพัก ก่อสร้างฐานตู้หม้อแปลงไฟฟ้า งานระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย งานปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้า งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานระบบระบายน้ำ และงานระบบประปา” น.ส.สมใจ กล่าว


_____________________________________________________ทน.ภูเก็ตเดินหน้าก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินบนถนนเยาวราช ย่านเมืองเก่า
ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนเยาวราช ตั้งแต่สี่แยกถนนเยาวราช ตัดถนนดีบุกถึงวงเวียนน้ำพุ เริ่ม 2 มีนาคม 2558 
       
       เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (25 ก.พ.) ที่ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลนครภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในการแถลงข่าว “สนทนาสารพันกับนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต” ครั้งที่ 2/2558 ในหัวข้อ โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนเยาวราช ตั้งแต่สี่แยกถนนเยาวราช ตัดถนนดีบุกถึงวงเวียนน้ำพุ เริ่ม 2 มีนาคม 2558 โดยมี นายไพบูลย์ จิโนวัฒน์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต นายประจวบมีแสง ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดภูเก็ต นายชัยยุทธ โรจนพิทยากุล ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วม
       
       น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยว่า จากการที่เทศบาลนครภูเก็ต ได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินในพื้นที่ย่านการค้าเมืองเก่าบริเวณถนนถลาง ซอยรมณีย์ ถนนดีบุก ถนนกระบี่ ถนนภูเก็ต และถนนเทพกระษัตรีบางส่วนไปนั้น จะเห็นได้ว่าภูมิทัศน์ของเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงามขึ้น และเพื่อเป็นการสานต่อโครงการดังกล่าว
       
       ดังนั้น เทศบาลนครภูเก็ต จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนดำเนินโครงการในระยะที่ 2 บริเวณถนนเยาวราช ตั้งแต่สี่แยกถนนเยาวราช ตัดถนนดีบุกถึงวงเวียนน้ำพุ โดยมี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน ซึ่งจะแบ่งการรับผิดชอบดังนี้ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับผิดชอบงานระบบไฟฟ้าแรงสูง และระบบไฟฟ้าแรงต่ำ จะประกอบด้วย งานร้อยสายแรงสูง-แรงต่ำ งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ Unit Substation ตู้มิเตอร์ ตู้เบรกเกอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบงานระบบสื่อสาร ในส่วนของเทศบาลนครภูเก็ตรับผิดชอบ 2 งานหลักๆ คือ งานระบบโยธา งานไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง ประกอบด้วย การวางท่อ ก่อสร้างบ่อพัก ก่อสร้างฐานตู้หม้อแปลงไฟฟ้า งานระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย งานปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้า งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานระบบระบายน้ำ และงานระบบประปา” น.ส.สมใจ กล่าว
       
       น.ส.สมใจ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน ผู้รับจ้างคือ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน 180 วัน และผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินงานในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป โดยใช้งบประมาณ 32 ล้านบาท การดำเนินงานของผู้รับจ้างอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร และการใช้ชีวิตประจำวันของคนที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง เทศบาลนครภูเก็ต ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย


http://manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9580000022982&Keyword=%a1%ca%b7

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.