Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

04 มีนาคม 2558 สวทช.กษิติธร ระบุ หลักการของการทำเศรษฐกิจดิจิตอลคือ เอกชนต้องเป็นผู้นำและภาครัฐต้องตาม โดยรัฐต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวก เช่น นโยบาย และการสั่งการ

ประเด็นหลัก


ดร.กษิติธร ภูภราดัย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิจัยนโยบาย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวถึงเรื่องดิจิตอล อีโคโนมี หรือเศรษฐกิจดิจิตอลว่า แม้แต่ละประเทศที่ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิตอลจะมีนโยบายที่ต่างกันทั้งประเทศออสเตร เลีย แคนาดา อังกฤษ และมาเลเซีย แต่ก็มีมุมมองที่เหมือนกันอยู่ว่าการที่เศรษฐกิจดิจิตอลจะขับเคลื่อนได้ประเทศต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทั่วถึงและเท่าเทียม รวมทั้งแรงขับเคลื่อนหนึ่งของเศรษฐกิจดิจิตอลคือ การคิดใหม่ทำใหม่ หรือคิดรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ (New Business Model) เพราะเศรษฐกิจดิจิตอลเป็นผลกระทบของสิ่งต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่นำมาสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

ดร.กษิติธร กล่าวต่อว่า หลักการของการทำเศรษฐกิจดิจิตอลคือ เอกชนต้องเป็นผู้นำและภาครัฐต้องตาม โดยรัฐต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวก เช่น นโยบาย และการสั่งการ ต้องมีคณะกรรมการที่รัฐตั้งขึ้นเป็นผู้ชี้นำทาง มีการกำหนดการใช้เทคโนโลยีร่วมกัน รวมทั้งต้องมีการปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐให้รองรับกับเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอล

_____________________________________________________


แต่ละประเทศที่ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิตอลจะมีนโยบายที่ต่างกันทั้งประเทศออสเตร เลีย แคนาดา อังกฤษ และมาเลเซีย แต่ก็มีมุมมองที่เหมือนกันอยู่ว่าการที่เศรษฐกิจดิจิตอล


สวทช.ชี้เศรษฐกิจดิจิตอลมากับการคิดใหม่ทำใหม่ ด้านซอฟต์แวร์พาร์ค จับมือ เอซิส จัดโครงการอบรมผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนรับการเติบโตด้านไอซีทีต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

ดร.กษิติธร ภูภราดัย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิจัยนโยบาย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวถึงเรื่องดิจิตอล อีโคโนมี หรือเศรษฐกิจดิจิตอลว่า แม้แต่ละประเทศที่ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิตอลจะมีนโยบายที่ต่างกันทั้งประเทศออสเตร เลีย แคนาดา อังกฤษ และมาเลเซีย แต่ก็มีมุมมองที่เหมือนกันอยู่ว่าการที่เศรษฐกิจดิจิตอลจะขับเคลื่อนได้ประเทศต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทั่วถึงและเท่าเทียม รวมทั้งแรงขับเคลื่อนหนึ่งของเศรษฐกิจดิจิตอลคือ การคิดใหม่ทำใหม่ หรือคิดรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ (New Business Model) เพราะเศรษฐกิจดิจิตอลเป็นผลกระทบของสิ่งต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่นำมาสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

ดร.กษิติธร กล่าวต่อว่า หลักการของการทำเศรษฐกิจดิจิตอลคือ เอกชนต้องเป็นผู้นำและภาครัฐต้องตาม โดยรัฐต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวก เช่น นโยบาย และการสั่งการ ต้องมีคณะกรรมการที่รัฐตั้งขึ้นเป็นผู้ชี้นำทาง มีการกำหนดการใช้เทคโนโลยีร่วมกัน รวมทั้งต้องมีการปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐให้รองรับกับเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอล

“เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจดิจิตอล หรือดิจิตอล อีโคโนมี สำหรับประเทศไทยการขับเคลื่อนต้องเน้นผลของการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์และสามารถตอบโจทย์กับธุรกิจได้ ไม่ใช่แค่ใช้เทคโนโลยีเป็นหรือมีเทคโนโลยี” ดร.กษิติธร กล่าว

ด้านนายเฉลิมชัย ตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์ แวร์พาร์ค) กล่าวว่า  ปัจจุบันเรื่องของไอซีทีกับธุรกิจเชื่อมโยงกันมากขึ้น ดังนั้นผู้บริหารของหน่วยงานจึงมีบทบาทสำคัญ โดยซอฟต์แวร์พาร์ค ร่วมกับ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด จัดโครงการอบรมหลักสูตรซีไอโอ รุ่นที่ 9 หรือ Strategic IT Governance, Information Security and Cybersecurity Management for Executives (CIO IX) ให้แก่ผู้บริหารสารสนเทศทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เป็นปีที่ 9 พร้อมปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิตอล.


http://www.dailynews.co.th/Content/IT/304526/เศรษฐกิจดิจิตอลมากับการคิดใหม่ทำใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.