Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

13 มีนาคม 2558 กสทช.ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยประสานงานกับทั้ง อบต. อบจ. รวมถึงธนาคารกรุงไทย เปิดเป็นจุดรับลงทะเบียนซิม ซึ่งค่ายมือถือต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 10 บาทต่อเลขหมาย

ประเด็นหลัก


"กสทช.ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยประสานงานกับทั้ง อบต. อบจ. รวมถึงธนาคารกรุงไทย เปิดเป็นจุดรับลงทะเบียนซิม ซึ่งค่ายมือถือต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 10 บาทต่อเลขหมายแทนลูกค้า ตอนนี้มีบางค่ายมือถืออ้างว่าเป็นเงินที่สูงเกินไปและไม่อยากร่วมมือ จึงจะเสนอให้มีการตัดสิทธิการประมูล 4G ของค่ายมือถือที่มีพฤติกรรมแบบนี้ และทางสำนักงาน กสทช. อาจจะเพิ่มค่าปรับทางการปกครองในกรณีที่โอเปอเรเตอร์ไม่สามารถลงทะเบียนซิมการ์ดได้ครบก่อน 31 ก.ค.นี้ เพราะถือว่าไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการและขัดกับผลประโยชน์ของประเทศชาติ ซึ่งสำนักงาน กสทช.มีอำนาจสั่งปรับทางปกครองได้เป็นมูลค่าถึง 1% ของรายได้ต่อวันหรือพิจารณาค่าปรับเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท จนถึงขั้นการสั่งพักใบอนุญาตโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายของสำนักงาน กสทช."_____________________________________________________


กสทช.ขู่ตัดสิทธิ์ค่ายมือถือชิงดำ 4จี


นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช.ได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือทุกรายให้ลงทะเบียนซิม ระบบเติมเงิน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ก.ค.58 นี้ หากมีปัญหาอุปสรรคในการลงทะเบียนซิม ขอให้ค่ายมือถือรายงานมายัง กสทช.เพื่อรายงานให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบและแก้ไขปัญหาต่อไป ปัจจุบันมีผู้ใช้มือถือระบบเติมเงินลงทะเบียนราว 5 ล้านเลขหมาย จากไม่ลงทะเบียนราว 80 ล้านเลขหมาย จึงเชื่อว่าจากนี้ไปค่ายมือถือจะทยอยรับลงทะเบียนซิมจนครบ และหากผู้ใช้มือถือรายใดยังไม่ได้ลงทะเบียน ก็ให้รีบลงทะเบียน เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.58 นี้ จะไม่สามารถโทร.ออกได้ นอกจากรับสายเท่านั้น

“ผมขอย้ำว่า การลงทะเบียนซิมมือถือ ไม่มีค่าใช้จ่าย หากประชาชนถูกเรียกค่าใช้จ่าย ขอให้ประชาชนแจ้งมาที่ศูนย์รับร้องเรียนมายัง กสทช.หรือโทร.1200 ฟรี เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม ขอเตือนไปยังค่ายมือถือว่า หากไม่ให้ความร่วมมือในการลงทะเบียนซิม หรือให้ความร่วมมือเพียงบางส่วน กสทช.จะลงโทษขั้นเด็ดขาด เริ่มตั้งแต่สั่งปรับ พักใบอนุญาต และอาจถึงขั้นขาดคุณสมบัติในการเข้าร่วมการประมูล 4 จี ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้”

นายฐากรกล่าวต่อว่า สำหรับการประมูล 4 จีนั้น คาดว่าคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะนำมาหารือในการประชุมวันที่ 18 มี.ค.58 หากคณะกรรมการดิจิตอลเห็นชอบและอนุมัติให้เดินหน้าประมูล 4 จีได้ คาดว่า กสทช.จะใช้เวลาในการเตรียมการประมูลประมาณ 5-6 เดือน โดยจะประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ก่อน และหลังจากนั้นจะเปิดประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ ส่วนความคืบหน้าการแก้ไข พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.) นั้น ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งไม่สามารถสรุปรายละเอียดได้ ทั้งจำนวนกรรมการ กสทช.จาก 11 คน เหลือ 7 คน การนำเงินรายได้ส่งรัฐและเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) เป็นต้น.


http://www.thairath.co.th/content/486616


________________________


กสทช.ชงประมูล 4G เข้าบอร์ดดิจิทัล 18 มี.ค.นี้ ขู่ตัดสิทธิค่ายมือถือไม่ร่วมมือลงทะเบียนซิม

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า กสทช.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หารือการจัดประมูล 4G วันที่ 18 มี.ค.นี้ พร้อมขู่ตัดสิทธิค่ายมือถือที่ไม่ยอมให้ความร่วมมือในการลงทะเบียนซิมพรีเพด

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) กล่าวว่า ในวันที่ 18 มีนาคม 2558 จะมีการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดย กสทช.จะเสนอให้มีการพิจารณาเรื่อง การจัดสรรคลื่นความถี่ 900 MHz และ 1800 MHz เพื่อนำไปให้บริการด้วยเทคโนโลยี 4G

โดยส่วนตัวยังยืนยันว่าควรจะจัดสรรด้วยวิธีการประมูลตามหลักสากล เนื่องจากเป็นการนำไปประกอบธุรกิจ ซึ่งก่อนหน้านี้ สำนักงาน กสทช.เคยส่งเรื่องดังกล่าวให้ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณา และได้มีการส่งเรื่องต่อไปยังรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านเศรษฐกิจแล้ว

"เมื่อผลักดันให้เป็นวาระที่ประชุมบอร์ดดิจิทัลแล้วนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานบอร์ดและหัวหน้า คสช.ก็จะพิจารณาว่าควรดำเนินการต่อไปอย่างไร หากมีหนังสืออนุญาตส่งกลับมา กสทช.จะจัดการประมูลได้ภายใน 6 เดือน"

ขณะเดียวกันอาจจะมีการพิจารณาการเพิ่มเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมประมูลคลื่น โดยจะตัดสิทธิผู้ให้บริการที่ไม่ให้ความร่วมมือในการลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์ในระบบเติมเงิน (พรีเพด) ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เป็นวาระแห่งชาติแล้ว แต่กลับพบว่ามีโอเปอเรเตอร์บางรายไม่ให้ความร่วมมือ โดยอ้างว่าต้องรับภาระค่าใช้จ่ายมากเกินไปในการจัดให้มีการลงทะเบียนซิม

"กสทช.ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยประสานงานกับทั้ง อบต. อบจ. รวมถึงธนาคารกรุงไทย เปิดเป็นจุดรับลงทะเบียนซิม ซึ่งค่ายมือถือต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 10 บาทต่อเลขหมายแทนลูกค้า ตอนนี้มีบางค่ายมือถืออ้างว่าเป็นเงินที่สูงเกินไปและไม่อยากร่วมมือ จึงจะเสนอให้มีการตัดสิทธิการประมูล 4G ของค่ายมือถือที่มีพฤติกรรมแบบนี้ และทางสำนักงาน กสทช. อาจจะเพิ่มค่าปรับทางการปกครองในกรณีที่โอเปอเรเตอร์ไม่สามารถลงทะเบียนซิมการ์ดได้ครบก่อน 31 ก.ค.นี้ เพราะถือว่าไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการและขัดกับผลประโยชน์ของประเทศชาติ ซึ่งสำนักงาน กสทช.มีอำนาจสั่งปรับทางปกครองได้เป็นมูลค่าถึง 1% ของรายได้ต่อวันหรือพิจารณาค่าปรับเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท จนถึงขั้นการสั่งพักใบอนุญาตโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายของสำนักงาน กสทช."

ปัจจุบันมีการลงทะเบียนซิมการ์ดแล้ว 6.3 ล้านเลขหมาย จากจำนวนซิมการ์ดที่เปิดใช้งานแล้วทั้งหมดราว 90 ล้านเลขหมาย และภายในสิ้นเดือน เม.ย.นี้ จะพร้อมกับประสานกับกระทรวงมหาดไทยใช้ที่ทำการ อบต. อบจ.กว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ เป็นจุดให้บริการลงทะเบียนซิม รวมทั้งธนาคารกรุงไทย กว่า 1,700 สาขาทั่วประเทศ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลผู้ใช้งานของผู้บริโภค
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1426150816

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.