Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

13 มีนาคม 2558 Accenture.นิธินันท์ ระบุ 5 เทรนด์สำคัญที่จะมีอิทธิพลในยุคดิจิตอล 1.Internet of Me 2.Outcome Economy 3.Platform evolution 4.Intelligent Enterprise 5.Workforce Reimagined

ประเด็นหลัก

จะมี 5 เทรนด์สำคัญที่จะมีอิทธิพลในยุคดิจิตอลในอนาคต ประกอบด้วย
     
       1.Internet of Me เทรนด์นี้ผู้บริโภคคาดหวังว่าธุรกิจจะรับรู้ความต้องการของตัวเอง แล้วสามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้ ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆ เป็นสมาร์ทดีไวซ์ และมีข้อมูลดิจิตอลจะมีการเชื่อมโยงถึงกันทำให้องค์กรธุรกิจต้องนำข้อมูลต่างๆ เหล่านี้มาวิเคราะห์แล้วนำเสนอให้แก่ลูกค้าได้
     
       2.Outcome Economy ผู้บริโภคอยากจะได้รับการนำเสนอสินค้า และบริการที่มุ่งหวังไปที่ผลลัพธ์มากกว่าการเสนอขายบริการเท่านั้น ดังนั้น ธุรกิจจะต้องใช้ประโยชน์จากพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านทางฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเพื่อนำเสนอสินค้า และบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
     
       3.Platform evolution องค์กรต้องมองโครงสร้างหลักของบริษัทให้มีความยืดหยุ่น แล้วนำไปเชื่อมโยงกับบริษัทคู่ค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะในยุคของดิจิตอล และสังคมออนไลน์ ทุกสิ่งจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และแพลตฟอร์มจะทำหน้าที่ช่วยให้องค์กรต่อยอดในการออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชันให้เหมาะสมแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี
     
       4.Intelligent Enterprise ในขณะนี้ซอฟต์แวร์ได้รับการพัฒนาให้ช่วยพนักงานให้สามารถตัดสินใจได้เร็ว และแม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งนับจากนี้องค์กรที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลจะใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์อัจฉริยะเหล่านี้ในการสร้างนวัตกรรม และยกมาตรฐานการดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ 5.Workforce Reimagined การทำงานในอนาคต องค์กรต้องเทรนบุคคลเพื่อให้รับต่อเครื่องจักรที่ฉลาดเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น คนต้องสามารถทำงานร่วมกับเครื่องจักรได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงอาจจะสร้างสรรค์ในสิ่งที่มากไปกว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งองค์กรที่จะประสบความสำเร็จคือ องค์กรที่รู้ว่าจะนำสองสิ่งนี้มาผสานกันอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด_____________________________________________________


 เอคเซนเชอร์ชี้โลกกำลังจะเข้าสู่ We Economy แนะ 5 เทรนด์รับมือ


นางสาวนิธินันท์ สมบูรณ์วิทย์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย

        เอคเซนเชอร์ เผยเศรษฐกิจยุคใหม่กำลังจะก้าวไปสู่เศรษฐกิจแบบผนึกกำลัง หรือ We Economy เหตุดิจิตอลเข้ามามีบทบาทในทุกด้าน แนะธุรกิจต้องปรับตัว และต่อยอดสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยเฉพาะในตลาดอาเซียนที่คาดว่าในปี 2020 จะมีมูลค่าตลาดสูงถึง 3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมเผย 5 เทรนด์สำคัญที่จะมีอิทธิพลในยุคดิจิตอลในอนาคต
     
       น.ส.นิธินันท์ สมบูรณ์วิทย์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า เศรษฐกิจยุคใหม่กำลังจะก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐิกิจแบบผนึกกำลัง หรือ We Economy ซึ่งธุรกิจจะใช้ดิจิตอลในการปรับเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่ธุรกิจแบบดิจิตอล ที่จะมีการนำอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆ เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ และต่อยอดสิ่งที่มีอยู่กับพาร์ตเนอร์ และลูกค้า เพื่อสร้างความแตกต่าง และโอกาสในการเพิ่มผลกำไรให้แก่บริษัท โดยเฉพาะในตลาดอาเซียน ที่คาดว่าในปี 2020 จะเกิดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกว่า 770,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
     
       ภายในปี 2020 ตลาดอาเซียนจะมีมูลค่าประมาณ 3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และจะอยู่ในลำดับที่ 6 ในตลาดโลก จะมีผู้บริโภคเกิดใหม่ประมาณ 60 ล้านคน จากประชากรรวม 580 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้ 50% อาศัยอยู่ในเมือง และมีการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 2.3 ล้านเหรียญสหรัฐ
     
       “สำหรับในประเทศไทยนั้นการเปลี่ยนแปลงที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนในปี 2020 คือ จำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือจะอยู่ที่ 96 ล้านเบอร์ ซึ่ง 99% จะใช้ช่องทางออนไลน์อย่างน้อย 1 ครั้ง และ 73% จะเข้าถึงช่องทางออนไลน์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 47% จะอ่านข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และบริการทางเว็บไซต์ของสังคมออนไลน์เป็นประจำ ในขณะที่ 45% จะเปลี่ยนแบรนด์ ถ้าบริการโมบิลิตี หรือโซลูชันที่มาซัปพอร์ตไม่ตรงต่อความต้องการ ที่สำคัญคนไทยจะมีจำนวนเพื่อนในสังคมเครือข่ายมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน”
     
       น.ส.นิธินันท์ กล่าวว่า จากผลสำรวจของเอคเซนเชอร์ จากผู้บริหารและบุคลากรด้านไอทีกว่า 2,000 คน พบว่า ผู้ให้บริการส่วนใหญ่มั่นใจว่าในยุคเศรษฐกิจแบบผนึกกำลังนั้น แพลตฟอร์มการทำงานใหม่ๆ จะทำให้ธุรกิจเกิดการเชื่อมโยงกัน และจะมีการมองหาคู่ค้ารายใหม่ๆ ในแวดวงธุรกิจที่ทำอยู่ รวมไปถึงมีแผนที่จะต่อยอดจากคู่ค้าธุรกิจดิจิตอล ภายนอกอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีจากองค์กรชั้นนำเข้ามาใช้ และจากการประเมินทางด้านเทคโนโลยีนั้นเอคเซนเชอร์ พบว่า จะมี 5 เทรนด์สำคัญที่จะมีอิทธิพลในยุคดิจิตอลในอนาคต ประกอบด้วย
     
       1.Internet of Me เทรนด์นี้ผู้บริโภคคาดหวังว่าธุรกิจจะรับรู้ความต้องการของตัวเอง แล้วสามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้ ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆ เป็นสมาร์ทดีไวซ์ และมีข้อมูลดิจิตอลจะมีการเชื่อมโยงถึงกันทำให้องค์กรธุรกิจต้องนำข้อมูลต่างๆ เหล่านี้มาวิเคราะห์แล้วนำเสนอให้แก่ลูกค้าได้
     
       2.Outcome Economy ผู้บริโภคอยากจะได้รับการนำเสนอสินค้า และบริการที่มุ่งหวังไปที่ผลลัพธ์มากกว่าการเสนอขายบริการเท่านั้น ดังนั้น ธุรกิจจะต้องใช้ประโยชน์จากพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านทางฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเพื่อนำเสนอสินค้า และบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
     
       3.Platform evolution องค์กรต้องมองโครงสร้างหลักของบริษัทให้มีความยืดหยุ่น แล้วนำไปเชื่อมโยงกับบริษัทคู่ค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะในยุคของดิจิตอล และสังคมออนไลน์ ทุกสิ่งจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และแพลตฟอร์มจะทำหน้าที่ช่วยให้องค์กรต่อยอดในการออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชันให้เหมาะสมแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี
     
       4.Intelligent Enterprise ในขณะนี้ซอฟต์แวร์ได้รับการพัฒนาให้ช่วยพนักงานให้สามารถตัดสินใจได้เร็ว และแม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งนับจากนี้องค์กรที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลจะใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์อัจฉริยะเหล่านี้ในการสร้างนวัตกรรม และยกมาตรฐานการดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ 5.Workforce Reimagined การทำงานในอนาคต องค์กรต้องเทรนบุคคลเพื่อให้รับต่อเครื่องจักรที่ฉลาดเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น คนต้องสามารถทำงานร่วมกับเครื่องจักรได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงอาจจะสร้างสรรค์ในสิ่งที่มากไปกว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งองค์กรที่จะประสบความสำเร็จคือ องค์กรที่รู้ว่าจะนำสองสิ่งนี้มาผสานกันอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
     


http://manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9580000029355

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.