Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

31 มีนาคม 2558 กสทช.สุภิญญา ชี้ช่อง TV24 และ PeaceTV มีปัญหาสุ่มเสี่ยง แต่การให้พักใช้ใบอนุญาตทั้งสถานี 7 วัน อาจเข้าข่ายลงโทษเกินกว่าเหตุได้ มากไป ควรพิจารณาความผิดบนฐานกฎกติกาของ กสทช. เองก่อนจะใช้คำสั่ง หรืออิงประกาศ คสช.

ประเด็นหลัก   
       ส่วนกรณีการพักใช้ใบอนุญาต 7 วัน ช่อง TV24 มติ กสท. 3 : 2 ดิฉันอยู่ใน 2 เสียงข้างน้อย ช่อง PeaceTV มติ กสท. 4 : 1 ดิฉันอยู่ฝ่าย 1 เสียงข้างน้อย “ดิฉันอยู่ฝ่ายเสียงข้างน้อย เพราะเห็นว่ารายการดังกล่าวของ 2 ช่อง เป็นการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์การเมือง แม้เลือกข้าง แต่ยังไม่ถึงขั้นปลุกปั่น อีกทั้งถ้าบางรายการของช่อง TV24 และ PeaceTV มีปัญหาสุ่มเสี่ยง แต่การให้พักใช้ใบอนุญาตทั้งสถานี อาจเข้าข่ายลงโทษเกินกว่าเหตุได้ มากไปกว่านั้นดิฉันเห็นว่า กสท. ควรพิจารณาความผิดบนฐานกฎกติกาของ กสทช. เองก่อนจะใช้คำสั่ง หรืออิงประกาศ คสช.” อีกทั้งการลงโทษผู้รับใบอนุญาตควรเป็นไปตามลำดับขั้นตอน เช่น เตือน ปรับ พักใช้ เพิกถอน เหมือนกรณีความผิดอื่นๆ ไม่ใช่การเมืองแล้วใช้โทษทางลัด
   

_____________________________________________________

บอร์ด กสท. มีมติสั่งระงับ ทีวีแดง 7 วัน ขัดประกาศ คสช.

 

ที่ประชุมคณะกรรมการ กสท. มีมติ 4 ต่อ 1 ให้ระงับการออกอากาศช่อง 24 ทีวี (ช่องเอเชีย อัพเดท เดิม) และช่อง Peace TV (ช่อง ยูดีดี เดิม) เป็นเวลา 7 วัน หลังได้รับหนังสือว่าเข้าข่ายให้ข้อมูลข่าวสารยั่วยุ ปลุกปั่น ขัดต่อประกาศ คสช.

นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้พิจารณาพักใช้การออกอากาศ บริษัท เดโมเครซี่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด หรือ ช่อง 24 ทีวี (ช่องเอเชีย อัพเดท เดิม) และบริษัท พีซ เทเลวิชั่น จำกัด หรือ ช่อง Peace TV (ช่อง ยูดีดี เดิม) เป็นเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันได้รับหนังสือแจ้งคำสั่ง และให้มีหนังสือแจ้ง ผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดาวเทียมไทยคม เพื่อระงับการออกอากาศ

รก.รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวต่อว่า ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาผังรายการ ที่ตรวจสอบเนื้อหา เห็นว่าเนื้อหารายการเข้าข่ายให้ข้อมูลข่าวสารยั่วยุ ปลุกปั่น ขัดต่อประกาศ คสช.ฉบับ 97 และ 103 โดยที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก 4 ต่อ 1 เห็นด้วยตามที่คณะอนุกรรมการเสนอฯ และหน่วยงานความมั่นคงส่งมา ว่าขัดประกาศ คสช.จริง


ด้านหน้าของ ช่อง 24 ทีวี
สำหรับ ช่อง  24 ทีวี ออกอากาศรายการ Awakened ออกอากาศ วันที่ 2, 5 และ 10 มีนาคม 2558 /รายการที่ออกอากาศ ขัดประกาศ คสช.ได้แก่ รายการ News Room ออกอากาศ 28 กุมภาพันธ์ 2558, วันที่ 2 และ 10 มีนาคม 2558 และรายการ The Clear ออกอากาศ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 และขัดประกาศ คสช.ได้แก่ รายการ News Room ออกอากาศ 28 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 และ 10 มีนาคม 2558 และรายการ The Clear ออกอากาศ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558

ส่วนรายการช่อง Peace TV ที่มีเนื้อหาขัดต่อ ประกาศ คสช. ได้แก่ รายการมองไกล 28 ก.พ. 2558 และ 7 มี.ค. 2558 รายการคิดรอบด้าน 4 และ 5 มีนาคม 2558 /รายการเดินหน้าต่อไป 4 ถึง 6 มีนาคม 2558 รายการเข้าใจตรงกันคะ 4 และ 5 มีนาคม 2558 นอกจากนี้ ยังมีมติให้ผู้ประกอบการโครงข่ายทั้ง 4 ราย ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ กองทัพบก ไทยพีบีเอส และ อสมท ติดตั้งโครงข่ายทีวีดิจิตอล 45 สถานี ทำให้มีพื้นที่ในการให้บริการครอบคลุมประมาณร้อยละ 90.4 ของครัวเรือน


ด้านหน้าของสถานี ช่อง Peace TV
นายสมบัติ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ยังพิจารณากรณีการอุทธรณ์คำสั่งของ กสทช. ตามมติที่ประชุม กสท.  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 กรณีที่ กสท. มีมติให้กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการติดตั้งโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอล ที่ให้ดำเนินการตามเงื่อนไขใบอนุญาตภายใน 60 วัน จากนั้นกรมประชาสัมพันธ์ได้ยื่นอุทธรณ์เข้ามาและได้นำกรณีดังกล่าวไปฟ้องศาลปกครอง ซึ่งได้นัดไต่สวนข้อเท็จจริงคู่กรณีไปเมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมา ที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ และนายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ กสท. ไปพิจารณาในเรื่องดังกล่าว เพื่อนำเสนอแนวทางต่อที่ประชุม กสท. ต่อไป.


http://www.thairath.co.th/content/490082

_____________________________________“สุภิญญา” ทวีต ชี้พักใช้ใบอนุญาตทั้งสถานี อาจเข้าข่ายลงโทษเกินกว่าเหตุ“สุภิญญา กลางณรงค์” หนึ่งใน กสท. ทวีตข้อความรับเป็น “เสียงข้างน้อย” มติ 3 - 2 สั่งพักทีวีเสื้อแดง 2 ช่อง เชื่อรายการเป็นการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์การเมือง แม้เลือกข้าง แต่ยังไม่ถึงขั้นปลุกปั่น ระบุ พักใช้ใบอนุญาตทั้งสถานี อาจเข้าข่ายลงโทษเกินกว่าเหตุ ยัน กสท. ควรใช้ดุลพินิจ การวิพากษ์การทำงานรัฐบาล สนช. สปช. คสช. ยังไม่ใช่ความผิดฐานขัดความมั่นคงในตัวของมันเอง
     
       ช่วงเย็นวันนี้ (30 มี.ค.) น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ หนึ่งใน กสท. ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว (@supinya) ระบุถึงกรณีการรับรองมติเรื่องหุ้น SLC ใน NMG คือ กสท. 3 คนรับรอง มติว่า “การงดออกเสียง” คือ ไม่เห็นชอบส่วน กสท. 2 คน ไม่รับรองมติข้อนี้ สรุปคือรับรอง
     
       ส่วนกรณีการพักใช้ใบอนุญาต 7 วัน ช่อง TV24 มติ กสท. 3 : 2 ดิฉันอยู่ใน 2 เสียงข้างน้อย ช่อง PeaceTV มติ กสท. 4 : 1 ดิฉันอยู่ฝ่าย 1 เสียงข้างน้อย “ดิฉันอยู่ฝ่ายเสียงข้างน้อย เพราะเห็นว่ารายการดังกล่าวของ 2 ช่อง เป็นการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์การเมือง แม้เลือกข้าง แต่ยังไม่ถึงขั้นปลุกปั่น อีกทั้งถ้าบางรายการของช่อง TV24 และ PeaceTV มีปัญหาสุ่มเสี่ยง แต่การให้พักใช้ใบอนุญาตทั้งสถานี อาจเข้าข่ายลงโทษเกินกว่าเหตุได้ มากไปกว่านั้นดิฉันเห็นว่า กสท. ควรพิจารณาความผิดบนฐานกฎกติกาของ กสทช. เองก่อนจะใช้คำสั่ง หรืออิงประกาศ คสช.” อีกทั้งการลงโทษผู้รับใบอนุญาตควรเป็นไปตามลำดับขั้นตอน เช่น เตือน ปรับ พักใช้ เพิกถอน เหมือนกรณีความผิดอื่นๆ ไม่ใช่การเมืองแล้วใช้โทษทางลัด
     
       กสท. ควรใช้ดุลพินิจว่า การวิพากษ์การทำงานรัฐบาล สนช. สปช. หรือแม้แต่ คสช. ยังไม่ใช่ความผิดฐานขัดความมั่นคงในตัวของมันเอง ต้องดูสาระด้วย

http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000036822&Keyword=%A1%CA%B7


http://manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9580000036724&Keyword=%A1%CA%B7

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.