Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 กรกฎาคม 2558 AIS ระบุ ส่วนภาพรวมของตลาดโทรคมนาคมนั้น เอไอเอสยังมองว่าปีนี้น่าจะเติบโตได้ราว 3-4% ในแง่รายได้หากเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยในส่วนของเอไอเอสตั้งเป้าโตกว่าตลาดอย่างน้อย 1%

ประเด็นหลักด้านนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) กล่าวว่า ปัจจุบันยอดลูกค้ารวมในระบบเอไอเอสมีจำนวน 42 ล้านราย ณ สิ้นไตรมาส 1/2558 ซึ่งลดลงจากยอดลูกค้ารวมทั้งปี 2557 ที่มีจำนวน 44 ล้านราย โดยสาเหตุที่ยอดลูกค้าลดลงจากสิ้นปีก่อน เนื่องจากเอไอเอสได้ปรับฐานการนับจำนวนลูกค้าใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะคิดเฉพาะจำนวนลูกค้าที่มีการใช้งานจริง (แอคทีฟยูสเซอร์)

ส่วนภาพรวมของตลาดโทรคมนาคมนั้น เอไอเอสยังมองว่าปีนี้น่าจะเติบโตได้ราว 3-4% ในแง่รายได้หากเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยในส่วนของเอไอเอสตั้งเป้าโตกว่าตลาดอย่างน้อย 1%

พร้อมกันนี้ในส่วนของบริการใหม่เอไอเอส ไฟเบอร์ จะเร่งขยายเครือข่ายใช้เงินลงทุนรวมอยู่ในงบลงทุนรวมของบริษัทในปีนี้ที่ตั้งไว้ 40,000 ล้านบาท โดยจะทยอยติดตั้งให้ครอบคลุมในหลายพื้นที่ของ กทม. และกำลังขยายไปยัง 7 จังหวัดรอบนอกตามหัวเมืองใหญ่ อาทิ เชียงใหม่ ภูเก็ต โคราช และชลบุรี โดยในปีนี้ตั้งเป้าจะมีลูกค้าราว 80,000 ราย

นายสมชัยยังกล่าวถึงการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรยุทธศาสตร์กับ บมจ.ทีโอที (TOT) ว่า น่าจะเห็นความชัดเจนภายในไตรมาส 3 นี้ ซึ่งบริษัทจะเข้าไปเป็นพันธมิตรทั้งธุรกิจโมบาย และธุรกิจบรอดแบนด์.


____________________________________
กสทช.สบช่องอุ้มทีวีดิจิตอล เอไอเอสแจงธุรกิจโทรคมนาคมโต4%กฤษฎีกาชี้ กสทช.มีอำนาจลดหย่อน หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิตอล 2% ได้ เตรียมชงเข้าบอร์ด กสท.พิจารณา ด้านเอไอเอสชี้ตลาดโทรคมนาคมโตแค่ 3-4% รุกธุรกิจไฟเบอร์
ฐากร ตัณฑสิทธิ์

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.58 ที่ผ่านมา สำนักงานได้รับหนังสือตอบกลับจากเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งก่อนหน้านี้ได้หารือเกี่ยวกับข้อกฎหมายเรื่องอำนาจหน้าที่ของ กสทช. ว่าสามารถทำการลดหย่อน หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ได้หรือไม่ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา มองว่า กสทช.สามารถพิจารณาลดหย่อนค่าธรรมเนียม หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ 2 วิธี คือ

1.การลดหย่อนให้แก่ผู้ประกอบการในภาพรวม ในกรณีที่ กสทช.เห็นว่าค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้เป็นภาระแก่ผู้ประกอบการ หรือผู้ใช้บริการโดยไม่สมเหตุผล ย่อมมีอำนาจที่จะกำหนดค่าธรรมเนียมใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นได้ ตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 19 วรรคสาม 2.การลดหย่อนหรือยกเว้นให้แก่ผู้ประกอบการบางรายตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 19 วรรคสี่ และมาตรา 42 วรรคสาม ที่จะต้องเข้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งในสองกรณี จึงจะทำได้ นั่นคือ กรณีที่ 1 กรณีที่เป็นรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือกรณีที่ 2 เป็นหน่วยงานที่ได้รับยกเว้น

ทั้งนี้ การลดหย่อน หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ให้แก่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลเป็นหนึ่งในมาตรการที่จะช่วยเยียวยาผู้ประกอบการในขณะนี้ โดยสำนักงานจะนำความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอต่อที่ประชุมกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เพื่อพิจารณาต่อไป

ด้านนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) กล่าวว่า ปัจจุบันยอดลูกค้ารวมในระบบเอไอเอสมีจำนวน 42 ล้านราย ณ สิ้นไตรมาส 1/2558 ซึ่งลดลงจากยอดลูกค้ารวมทั้งปี 2557 ที่มีจำนวน 44 ล้านราย โดยสาเหตุที่ยอดลูกค้าลดลงจากสิ้นปีก่อน เนื่องจากเอไอเอสได้ปรับฐานการนับจำนวนลูกค้าใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะคิดเฉพาะจำนวนลูกค้าที่มีการใช้งานจริง (แอคทีฟยูสเซอร์)

ส่วนภาพรวมของตลาดโทรคมนาคมนั้น เอไอเอสยังมองว่าปีนี้น่าจะเติบโตได้ราว 3-4% ในแง่รายได้หากเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยในส่วนของเอไอเอสตั้งเป้าโตกว่าตลาดอย่างน้อย 1%

พร้อมกันนี้ในส่วนของบริการใหม่เอไอเอส ไฟเบอร์ จะเร่งขยายเครือข่ายใช้เงินลงทุนรวมอยู่ในงบลงทุนรวมของบริษัทในปีนี้ที่ตั้งไว้ 40,000 ล้านบาท โดยจะทยอยติดตั้งให้ครอบคลุมในหลายพื้นที่ของ กทม. และกำลังขยายไปยัง 7 จังหวัดรอบนอกตามหัวเมืองใหญ่ อาทิ เชียงใหม่ ภูเก็ต โคราช และชลบุรี โดยในปีนี้ตั้งเป้าจะมีลูกค้าราว 80,000 ราย

นายสมชัยยังกล่าวถึงการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรยุทธศาสตร์กับ บมจ.ทีโอที (TOT) ว่า น่าจะเห็นความชัดเจนภายในไตรมาส 3 นี้ ซึ่งบริษัทจะเข้าไปเป็นพันธมิตรทั้งธุรกิจโมบาย และธุรกิจบรอดแบนด์.


http://www.thaipost.net/?q=กสทชสบช่องอุ้มทีวีดิจิตอล-เอไอเอสแจงธุรกิจโทรคมนาคมโต4

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.