Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

01 ตุลาคม 2555 เลือดอออออออกกกกก ++++ ไม่พลิก อุดม คุมบอร์ดTOT ( เร่งแก้ 3G TOT (เฟส) 1 ดำเนินการมาได้ประมาณ 60-70% )

เลือดอออออออกกกกก ++++ ไม่พลิก อุดม คุมบอร์ดTOT ( เร่งแก้ 3G TOT (เฟส) 1 ดำเนินการมาได้ประมาณ 60-70% )

ประเด็นหลัก


“ส่วนสิ่งที่ต้องแก้ไขโดยด่วนคือการจัดทำแผนใหม่ให้ โครงการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัท โดยเปรียบเสมือนเลือดที่กำลังไหลซิบอยู่ เช่น โครงการ 3จี ระยะ1 (เฟส) 1 ที่ขณะนี้ดำเนินการมาได้ประมาณ 60-70% เท่านั้น ซึ่งไม่สามารถเปิดให้บริการทั่วประเทศได้ทันตามกำหนดเวลาที่มีอยู่เดิมได้ หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่มีรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด” น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าว

นอกจากนี้โครงการในอนาคต อยากให้ทำแผนการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมอย่างเป็นรูปธรรมให้ สัมฤทธิผลมากที่สุด อาทิ โครงการ 3จี เฟส 2 และการผันตัวไปทำหน้าที่ผู้ให้เช่าโครงข่าย สาย และเสาที่ใช้งานด้านโทรคมนาคม


_______________________________

ไม่พลิก'อุดม'คุมบอร์ดTOT 'ไอซีที'จี้ภารกิจด่วนลุยมือถือ3G

ไอ ซีที เสนอ “คลัง”ตั้งบอร์ดใหม่ “ทีโอที” วาง “อุดม” อธิบดีกรมโยธาฯ นั่งแท่นประธานบอร์ด “อนุดิษฐ์” รับ หลังบอร์ดทิ้งเก้าอี้ ทำโครงการ 3G สะดุดสั่งรีบเดินหน้าต่อ

มีรายงานข่าวจาก กระทรวงการคลัง แจ้งว่าขณะนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)ได้เสนอรายชื่อผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่ คณะกรรมการบริหาร (บอร์ด) บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) หรือ TOT แทนบอร์ดชุดที่มีนายพันธ์เทพ จำรัสโรมรันประธานบอร์ด และลาออกไปพร้อมกรรมการ 7 ราย โดยรายชื่อผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่ในตำแหน่งประธานบอร์ด คือ นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับคนในซีกพรรครัฐบาล

ส่วน กรรมการใหม่อีก 4 รายที่ถูกเสนอเลือกมาทำหน้าที่บอร์ด ได้แก่ นายพงศพัท จิตรสำเริง พล.อ.อ.พิธพร กลิ่นเฟื่อง ผศ.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ นายพจน์ จิรวุฒิกุล และ นายกอบพงษ์ ตรีสุขี ส่วนกรรมการเดิมที่เสนอชื่อเข้ามาใหม่ คือ นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ นายวัลลภ พลอยทับทิม และ น.อ.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง โดยขณะนี้ขั้นตอนทั้งหมดอยู่ในระหว่างการรออนุมัติจากกระทรวงการคลัง คาดจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการเพื่อให้มีผลได้ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อเร่งโครงการลงทุนโครงข่ายระบบ 3จีที่สะดุดลงหลังการลาออกของบอร์ดชุดเก่า

ด้าน น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) กล่าวว่า สำหรับภารกิจเร่งด่วนที่ต้องการให้บอร์ดชุดใหม่สานต่อจากบอร์ดชุดที่แล้ว คือ การให้บอร์ดชุดใหม่เข้ามาทำหน้าบริหารตัวองค์กรให้สามารถจัดเก็บรายได้เพิ่ม มากขึ้น จากต้นทุนที่มีอยู่เดิมให้เกิดมูลค่ามากที่สุด อาทิ บริการโครงข่ายอินเตอร์เนตความเร็วสูง หรือ การรับส่งข้อมูล (ดาต้า) ซึ่งปัจจุบันพบว่าการบริหารงานทรัพย์สินของทีโอที ที่ทำอยู่มีการใช้งานไปเพียงราว 20% เท่านั้น เมื่อเทียบกับทรัพยากรที่มีอยู่ของทีโอทีทั้งหมดจึงถือว่าการบริหารงานจาก ทรัพยากรของทีโอทีที่มีอยู่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

“ส่วนสิ่ง ที่ต้องแก้ไขโดยด่วนคือการจัดทำแผนใหม่ให้โครงการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แก่ บริษัท โดยเปรียบเสมือนเลือดที่กำลังไหลซิบอยู่ เช่น โครงการ 3จี ระยะ1 (เฟส) 1 ที่ขณะนี้ดำเนินการมาได้ประมาณ 60-70% เท่านั้น ซึ่งไม่สามารถเปิดให้บริการทั่วประเทศได้ทันตามกำหนดเวลาที่มีอยู่เดิมได้ หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่มีรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด” น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าว

นอกจากนี้โครงการในอนาคต อยากให้ทำแผนการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมอย่างเป็นรูปธรรมให้ สัมฤทธิผลมากที่สุด อาทิ โครงการ 3จี เฟส 2 และการผันตัวไปทำหน้าที่ผู้ให้เช่าโครงข่าย สาย และเสาที่ใช้งานด้านโทรคมนาคม

พร้อมยอมรับว่า การลาออกของบอร์ดชุดก่อน ทำให้กำหนดการเดิมที่จะนำบริษัทลูกของทีโอทีเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ (ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการด้านเช่าอุปกรณ์โทรคมนาคมพื้นฐานทั้ง เสา และ สายโทรคมนาคม) ล่าช้าออกไปโดยยังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าจะสามารถนำเข้าตลาหลักทรัพย์ฯได้ เมื่อใด

แนวหน้า
http://www.naewna.com/business/24223


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.