Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

01 สิงหาคม 2555 พาณิชย์ห่วงกสทช. โดนฟ้องร้องข้อหา ละเมิดลิขสิทธิ์กีฬา เหตุ กฏ มัสต์ แคร์รี่ รูล ( ที่ กสทช.ภูมิใจ )

พาณิชย์ห่วงกสทช. โดนฟ้องร้องข้อหา ละเมิดลิขสิทธิ์กีฬา เหตุ กฏ มัสต์ แคร์รี่ รูล ( ที่ กสทช.ภูมิใจ )


ประเด็นหลัก

“ยอมรับว่า รู้สึกเป็นกังวล และเป็นห่วงว่า กสทช. อาจถูกเจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดกีฬา ในต่างประเทศฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์ทั้งทางแพ่ง และอาญา ตลอดจนถูกเรียกค่าเสียหาย จากการที่ กสทช. ออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นการบังคับให้ผู้ประกอบการในไทยที่ได้รับอนุญาตถ่ายทอด ต้องแพร่ภาพกระจายเสียงให้กับรายอื่น”นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง พาณิชย์ กล่าวว่า การถ่ายทอดสดกีฬาขึ้นอยู่กับเจ้าของลิขสิทธิ์ หากให้มีการแพร่ภาพเป็นการทั่วไปได้ในระบบภาคพื้นดิน ผ่านอุปกรณ์รับสัญญาณประเภทหนวดกุ้ง ก้างปลาได้ก็สามารถทำได้ และหากมีการระบุว่าไม่ให้ถ่ายทอดเป็นการทั่วไปผ่านระบบเคเบิลทีวี ก็จะมีการถูกบล็อกสัญญาณหรือจอดำใน ระบบดังกล่าว

ซึ่งกฎหมาย ลิขสิทธิ์เราดูแลเจ้าของสิทธิ์ พร้อมทั้งผู้บริโภค แต่ การออกประกาศของ กสทช.ที่ระ บุว่าการแพร่ภาพออกอากาศเป็นการ ทั่วไปหรือฟรีทีวีที่ทุกคนต้องได้ดูพร้อม กันหมด สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดลิข สิทธิ์ของผู้ประกอบการเคเบิลทีวี หาก มีการถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีในระ บบของเขาโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่อนุ ญาต เรามีโอกาสถูกฟ้องร้องกันมาก มายในชั้นศาลแน่.

________________________________________พาณิชย์ห่วงกสทช. โดนฟ้องร้องข้อหา ละเมิดลิขสิทธิ์กีฬานาง ปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวในการเสวนา “ถ่ายทอดสดกีฬาอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์” ว่าแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นในอนาคต กรมจะร่วมกันดูในประเด็นกฎหมาย โดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)จะดูในแง่กฎหมายมหาชน ส่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา จะดูในแง่กฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งเจ้าของลิขสิทธิ์ และผู้บริโภค


“ยอม รับว่า รู้สึกเป็นกังวล และเป็นห่วงว่า กสทช. อาจถูกเจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดกีฬา ในต่างประเทศฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์ทั้งทางแพ่ง และอาญา ตลอดจนถูกเรียกค่าเสียหาย จากการที่ กสทช. ออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นการบังคับให้ผู้ประกอบการในไทยที่ได้รับอนุญาตถ่ายทอด ต้องแพร่ภาพกระจายเสียงให้กับรายอื่น”

ด้านพันเอกนที ศุกลรัตน์ หนึ่งในกสทช. กล่าวว่า ที่ประชุม คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท) ได้พิจารณาปัญหาข้อร้องเรียนว่า การถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิกยังคงมีปัญญาจอดำอยู่ ซึ่งก็ทราบสาเหตุว่าเกิดขึ้นจากมีผู้ชมบางส่วนใช้กล่องรับสัญญาณรุ่นเก่าที่ ไม่สามารถถอดรหัสได้ แม้ว่าที่ผ่านมา กสทช.แก้ไขปัญหาด้วยการไม่อนุญาตให้นำเข้ากล่องเก่าแล้วแต่ที่มีกล่องรุ่น เก่าที่ตกค้างอยู่จำนวนหนึ่ง

แนวหน้า
http://www.ryt9.com/s/nnd/1456898

____________________________________________


กสทช.ห้ามจอดำยิงสดกีฬาพาณิชย์หวั่นละเมิดถูกฟ้อง


กสทช.ชู กฎ "มัสต์ แครี่" ห้ามจอดำถ่ายทอดสดกีฬาผ่านฟรีทีวี ด้านกรมทรัพย์สินทางปัญญาหวั่นไม่ ขออนุญาตเจ้าของสิทธิ์ เป็นช่องทาง ให้ถูกฟ้องแน่

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประ ธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ใน ฐานะประธานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียงและโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยในการเสวนาเรื่อง"ถ่ายทอด สดกีฬาอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์" ว่า ที่ประชุมบอร์ด กสท.ได้รายงานผลการปฏิบัติตามประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ ให้บริการเป็นการทั่วไป (มัสต์ แครี่) กรณีการถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2012 หรือกีฬาระดับโลกต่างๆ ที่คน ไทยมีโอกาสเข้าร่วมหรือเข้าแข่งขันหากมีการถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวี ประ ชาชนทุกคนต้องมีสิทธิ์ที่จะได้ดูโดย ไม่ถูกปิดกั้น แม้แต่สมาชิกของระบบ เคเบิลแบบรับสมาชิกก็ตาม


"การออกประกาศหลักเกณฑ์ นี้ ถ้าหากเจ้าของลิขสิทธิ์การแข่ง ขันกีฬาระดับโลกมีความประสงค์ที่จะถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวี ก็จะ ต้องเปิดให้มีการถ่ายทอดสดทั้งหมด ไม่ใช่ล็อกสัญญาณหรือปิดกั้นการ เข้าถึงของคนกลุ่มหนึ่งที่ดูฟรีทีวี ผ่านระบบเคเบิล เพราะเป็นการจำกัดสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชน" พ.อ.นที กล่าว

นาง ปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง พาณิชย์ กล่าวว่า การถ่ายทอดสดกีฬาขึ้นอยู่กับเจ้าของลิขสิทธิ์ หากให้มีการแพร่ภาพเป็นการทั่วไปได้ในระบบภาคพื้นดิน ผ่านอุปกรณ์รับสัญญาณประเภทหนวดกุ้ง ก้างปลาได้ก็สามารถทำได้ และหากมีการระบุว่าไม่ให้ถ่ายทอดเป็นการทั่วไปผ่านระบบเคเบิลทีวี ก็จะมีการถูกบล็อกสัญญาณหรือจอดำใน ระบบดังกล่าว

ซึ่งกฎหมาย ลิขสิทธิ์เราดูแลเจ้าของสิทธิ์ พร้อมทั้งผู้บริโภค แต่ การออกประกาศของ กสทช.ที่ระ บุว่าการแพร่ภาพออกอากาศเป็นการ ทั่วไปหรือฟรีทีวีที่ทุกคนต้องได้ดูพร้อม กันหมด สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดลิข สิทธิ์ของผู้ประกอบการเคเบิลทีวี หาก มีการถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีในระ บบของเขาโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่อนุ ญาต เรามีโอกาสถูกฟ้องร้องกันมาก มายในชั้นศาลแน่.

ไทยโพสต์
http://www.ryt9.com/s/tpd/1456577

________________________________________


กสทช.ปลื้ม มัสต์ แคร์รี่ รูล ใช้ครั้งแรกพ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ หรือ กสท. เปิดเผยว่า ในที่ประชุมบอร์ด กสท. ได้มีการหารือเรื่องการถ่ายทอดสดกีฬาโอลิมปิก 2012 และถือเป็นครั้งแรกที่ได้นำเอาประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือ มัสต์ แคร์รี่ รูล เข้ามาใช้ควบคุมดูแล ทั้งนี้พบว่า ประชาชนที่ไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดกีฬาโอลิมปิกนั้นเกิดมาจาก 2 สาเหตุ หลักๆ คือ เรื่องของทางเทคนิคที่กล่องรับสัญญาณบางส่วนนั้นยังไม่ได้รับการปรับปรุงฐาน ข้อมูล และกล่องรับสัญญาณรุ่นเก่าไม่สามารถถอดรหัสสัญญาณได้ พร้อมทั้งผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ให้บริการนั้นก็แสดงความรับผิดชอบโดยการ เชิญชวนให้ลูกค้าที่มีกล่องรับสัญาณรุ่นเก่านำมาแลกกล่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ ในราคาที่ถูกลง นอกจากนี้ ในส่วนของกรณีกล่องที่ผิดกฎหมายนั้นก็จะไม่สามารถถอดสัญญาณ ได้พร้อมทั้งจะไม่มีการอนุญาตให้นำเข้าอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม การที่ประชาชนบางรายไม่สามารถที่จะรับชมได้นั้นต้องติดต่อกับผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการทีวีดาวเทียมต้องดำเนินการเรียงช่องสัญญาณให้เหมือนเดิม แต่ทั้งนี้ต้องไม่ให้มีการดัดแปลงหรือทำซ้ำ กระตุ้นเศรษฐกิจ จากที่ประชุมธนาคารกลาง

บ้านเมือง
http://www.ryt9.com/s/bmnd/1456771

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.