Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

02 พฤศจิกายน 2554 "กสทช."ใช้ออฟฟิศเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มอีกแห่ง พร้อมเปิดสายด่วน1200 รับเรื่อง24ช.ม.

"กสทช."ใช้ออฟฟิศเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มอีกแห่ง พร้อมเปิดสายด่วน1200 รับเรื่อง24ช.ม.


ประเด็นหลัก

รายงานข่าวจากสำนักงานกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดได้ขยายวงกว้างมาถึงกรุงเทพมหานครในหลายเขตแล้ว กสทช.จึงได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ขึ้นอีก 1 แห่ง โดยใช้สถานที่อาคารในสำนักงาน กสทช. ถ.พหลโยธิน ซอย 8 เป็นศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ โดยใช้ Call Center 1200 เป็นศูนย์การติดต่อสื่อสาร ตลอด 24 ช.ม.
__________________________________________________________

กสทช. ระดมช่องทางสื่อสารช่วยผู้ประสบภัย

กสทช. เน้นใช้ช่องทางการสื่อสารเป็นตัวช่วยผู้ประสบภัย พร้อมเปิดศูนย์ 1200 ปฏิบัติหน้าที่รับแจ้งเหตุ สนับสนุนช่องทางการแจ้งเหตุเพิ่มเติม ตลอด 24 ชั่วโมง...

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ในฐานะโฆษก กสทช. กล่าวว่า จากกรณีที่เกิดวิกฤติอุทกภัยในหลายจังหวัดของประเทศไทย ปัจจุบันมวลน้ำจำนวนมากจากทางภาคเหนือได้เคลื่อนตัวไหลลงมาท่วมบางพื้นที่ ของจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นวงกว้าง และสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายลงเมื่อใด ดังนั้น กสทช. จึงติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ ตามที่ กสทช. มีมติในการประชุมไปก่อนหน้านี้ ที่เกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของระบบการสื่อสารต่างๆ ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช.

โฆษก กสทช. กล่าวต่อว่า ผลการดำเนินงานจนถึงวันที่ 2 พ.ย. 2554 พบว่า ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ให้การสนับสนุนภาครัฐในการรับข้อมูลผ่านศูนย์ 1111 โดยส่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งขยายคู่สาย และเพิ่มเลขหมายเรียกเข้า ทำให้สามารถเรียกเข้าได้ทางหมายเลข 1111 กด 5 และ *1111 ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในส่วนของ กสทช. ได้เปิดศูนย์ 1200 ปฏิบัติหน้าที่รับแจ้งเหตุสนับสนุนช่องทางการแจ้งเหตุเพิ่มเติม ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเปิดใช้อาคารสำนักงานของ กสทช. เป็นพื้นที่รองรับพนักงานของ กสทช. ที่ประสบอุทกภัยอีกด้วย โดยระหว่างวันที่ 11-31 ต.ค. 2554 รับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนผู้เดือดร้อนถึง 1,166 เรื่อง โดย กสทช. ร่วมกับ ศปภ. ประสานงานให้ความช่วยเหลือถึง 51,581 คน

“โดย ส่วนตัว ผมเป็นห่วงผู้ประสบอุทกภัยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ประสบอุทกภัยที่ต้องอาศัยอยู่ในบ้าน ที่มีสภาพไม่ต่างไปจากการติดเกาะ โดยถูกโอบล้อมไปด้วยน้ำ ดังนั้น หากผู้ประสบภัยเหล่านี้สามารถติดต่อสื่อสารกับคนภายนอกได้อย่างสะดวก ก็จะทำให้การช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว และง่ายดายมากยิ่งขึ้น” นายสุทธิพล กล่าว

สำหรับมาตรการที่ กสทช. ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผ่านทางผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม กล่าวคือ ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการยืดวันหมดอายุสำหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อน ที่แบบเติมเงิน และยกเว้นค่าบริการตามความเหมาะสม เติมเงินให้กับผู้ใช้บริการในเขตประสบภัยพิบัติ รวมทั้งผ่อนผันการชำระค่าบริการสำหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรายเดือน เปิดช่องทางการสื่อสารในกรณีเงินหมด หรือวันหมด ให้ใช้บริการส่งข้อความสั้น หรือเอสเอ็มเอส หรือคอลแบ็กเซอร์วิส ซึ่งทางผู้ประกอบการก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยในการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมครั้งที่ 3/2554 ในวันนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีหนังสือขอความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการโทร คมนาคม ให้ยกเว้นค่าบริการอินเทอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์ในพื้นที่ภัยพิบัติ ส่วนการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น ที่ชาร์จโทรศัพท์พร้อมไฟฉุกเฉิน และสายต่อพร้อมหัวยูเอสบี รวมทั้ง ถ่านอัลคาไลน์ อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ

นอกจากนี้ทาง กสทช. ยังได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการว่า ได้พยายามแก้ไขสถานีฐานที่ขัดข้อง ยกเว้นกรณีพื้นที่นั้นถูกตัดไฟ หรือมีน้ำท่วมเข้าสถานีฐานในระดับสูง ทำให้ไม่สามารถแก้ไขได้ ทั้งนี้ หากเป็นจุดสำคัญ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะส่งสถานีเคลื่อนที่ไปเสริมในช่วงระยะเวลาเท่าที่เครื่องปั่นไฟจะดำเนินการ ได้ (ประมาณ 12 ชั่วโมง) รวมทั้งมีการเพิ่มความแรงของสถานีฐานใกล้เคียง และปรับเส้นทาง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/213798

_______________________________________________________


"กสทช."ใช้ออฟฟิศเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มอีกแห่ง พร้อมเปิดสายด่วน1200 รับเรื่อง24ช.ม.รายงาน ข่าวจากสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดได้ขยายวงกว้างมาถึงกรุงเทพมหานครในหลายเขตแล้ว กสทช.จึงได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ขึ้นอีก 1 แห่ง โดยใช้สถานที่อาคารในสำนักงาน กสทช. ถ.พหลโยธิน ซอย 8 เป็นศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ โดยใช้ Call Center 1200 เป็นศูนย์การติดต่อสื่อสาร ตลอด 24 ช.ม.

โดย ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ พ.อ.รศ. ดร. เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ ในฐานะ กสทช. กล่าวว่า ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กสทช. จะให้ความช่วยเหลือหลัก 2 เรื่อง คือ 1. เป็นศูนย์ Call Center 1200 รับแจ้งขอความช่วยเหลือ ทำหน้าที่ประสานและช่วยเหลือ โดยต่างจังหวัดจะผ่านสำนักงานเขต 14 แห่ง หรือผ่านศูนย์วิทยุสมัครเล่น เช่น HSOAB เป็นต้น
และ2. เป็นศูนย์ รับบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อนำส่งต่อไปยังศูนย์ความช่วยเหลือหลัก เช่น ศปภ, สถานีโทรทัศน์ มูลนิธิ หรืออื่นๆ
ในปัจจุบัน ศูนย์ Call Center 1200 ของ กสทช. ยังให้บริการข่าวสารและรับเรื่องร้องเรียนในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยมีการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ ประสบภัยน้ำท่วม ตลอด 24 ช.ม.

ประชาชาติธุรกิจ
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1320235922&grpid=03&catid=&subcatid=

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.