Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

06 กุมภาพันธ์ 2555 CAT ทุ่ม 100 ล.ปั้นแบรนด์ CAT ให้คนรู้จักเกิน 80% // และ เปิดศูนย์ให้บริการแคท(CAT)ใหม่เพิ่มอีกแห่งในกทม.แห่งละ 15 ล้าน

CAT ทุ่ม 100 ล.ปั้นแบรนด์ CAT ให้คนรู้จักเกิน 80% // และ เปิดศูนย์ให้บริการแคท(CAT)ใหม่เพิ่มอีกแห่งในกทม.แห่งละ 15 ล้าน


ประเด็นหลัก

กสทฯ จะสร้างภาพลักษณ์​หรือ​แบรนด์ของ CAT (​แคท) ​ให้​เป็นที่รู้จัก​ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ​เพราะ​เนื่องจากส่วน​ใหญ่​แล้วนั้นประชาชนทั่ว​ไปจะ​เข้า​ใจว่า​เป็น​แบ รนด์​การสื่อสาร ​หรือ​เรียกว่า กสทฯ ​ซึ่งสิ่งที่จะต้องดำ​เนิน​การนั้นจะสื่อสาร​ให้รับรู้คือ​การ​เปลี่ยนชื่อ​ เป็น CAT ​และประชาสัมพันธ์​ให้ทราบว่าดำ​เนินธุรกิจอะ​ไร ​ทั้งนี้​ในปัจจุบันประชาชนยังรู้จักว่า​เป็น​แบรนด์ CAT ​เพียง 30% ​เท่านั้น ​โดยตั้ง​เป้าหมายต้อง​การ​ให้รับรู้อย่าง​เป็นรูปธรรม​เพิ่มขึ้น​เป็น 80% ภาย​ในสิ้นปีนี้ ​โดยคาดว่าจะ​ใช้งบประมาณกว่า 50 ล้านบาท ​ในช่วงระยะ​เวลา 6 ​เดือน​แรก ​เริ่มตั้ง​แต่ มี.ค.55

นอกจากนี้​เตรียมที่จะ​เปิด ศูนย์​ให้บริ​การ​แคท(CAT)​ใหม่​เพิ่มอีก4​แห่ง​ในกทม.​โดยจะ​ใช้งบประมาณ15 ล้านบาทต่อ​แห่ง ​ซึ่ง​ในรูป​แบบศูนย์บริ​การ​แห่ง​ใหม่นี้จะ​แตกต่างจาก​แบบ​เดิมจะ​เน้นภาพ ลักษณ์ภาย​ในที่​เป็น​เจ​เนอร์​เรชั่น​ใหม่ มี​ความทันสมัย ​ทั้ง​การ​ให้บริ​การ ระบบภาย​ใน พนักงานที่มีอัธยาศัยดี​และสามารถ​ให้คำ​แนะนำ​ได้อย่างมืออาชีพ รวม​ทั้งจะมี​การนำอุปกรณ์​ไอทีที่ทันสมัย​เข้ามาช่วย​ใน​การ​ให้บริ​การที่ สะดวกสบายมากขึ้น
_________________________________________________________ประ​เมินค่า​เฉลี่ยน้ำฝน 50 ปีกสท ทุ่ม 50 ล.ปั้น​แบรนด์​แคท


นาย มาริส อินทร​โกมาลย์สุต หัวหน้า​เจ้าหน้าที่ด้าน​การตลาด บริษัท กสท ​โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ​เปิด​เผยว่า สำหรับภารกิจหลักของ กสทฯ ​ในปีนี้คือจะมี​การดำ​เนิน​การสร้าง​การรับรู้ว่า​ในปัจจุบัน กสทฯ มี​การ​ให้บริ​การหลักๆ ​ใน 3 ด้าน คือ 1.บริ​การบรอด​แบนด์อิน​เตอร์​เน็ต 2.​การ​ให้บริ​การ​โครงข่าย 3จี ภาย​ใต้​แบรนด์ "มาย" ​และ 3.​การ​ให้บริ​การ​โทรศัพท์ระหว่างประ​เทศ​หรือ 001 ​และ 009

​ทั้ง นี้จะ​เร่งดำ​เนิน​การสื่อสาร​ให้ประชาชนรับทราบ​เพื่อ​ให้มี​การ​ใช้บริ​ การ​ใน​แต่ละด้านอย่าง​เหมาะสม ​และตรงกับ​ความต้อง​การของ​ผู้​ใช้งาน นอกจากนี้​การ​ให้บริ​การ​ทั้ง 3 ด้านดังกล่าวนี้ จะยัง​เป็น​การช่วยสร้างราย​ได้​ให้กับ กสทฯ หลังจากที่จะต้องหมดราย​ได้จากสัญญาสัมปทานหลังจากนี้จะต้องนำคืน​ให้กับคณะ กรรม​การกิจ​การวิทยุกระจาย​เสียง กิจ​การ​โทรทัศน์ ​และกิจ​การ​โทรคมนาคม​แห่งชาติ ​หรือ กสทช. ส่วนภารกิจที่ 2 คือ กสทฯ จะสร้างภาพลักษณ์​หรือ​แบรนด์ของ CAT (​แคท) ​ให้​เป็นที่รู้จัก​ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ​เพราะ​เนื่องจากส่วน​ใหญ่​แล้วนั้นประชาชนทั่ว​ไปจะ​เข้า​ใจว่า​เป็น​แบ รนด์​การสื่อสาร ​หรือ​เรียกว่า กสทฯ ​ซึ่งสิ่งที่จะต้องดำ​เนิน​การนั้นจะสื่อสาร​ให้รับรู้คือ​การ​เปลี่ยนชื่อ​ เป็น CAT ​และประชาสัมพันธ์​ให้ทราบว่าดำ​เนินธุรกิจอะ​ไร ​ทั้งนี้​ในปัจจุบันประชาชนยังรู้จักว่า​เป็น​แบรนด์ CAT ​เพียง 30% ​เท่านั้น ​โดยตั้ง​เป้าหมายต้อง​การ​ให้รับรู้อย่าง​เป็นรูปธรรม​เพิ่มขึ้น​เป็น 80% ภาย​ในสิ้นปีนี้ ​โดยคาดว่าจะ​ใช้งบประมาณกว่า 50 ล้านบาท ​ในช่วงระยะ​เวลา 6 ​เดือน​แรก ​เริ่มตั้ง​แต่ มี.ค.55 พร้อมกันนี้​เปิดศูนย์บริ​การ CAT ​ใหม่​โดย​เพิ่มขึ้นอีก 4 ​แห่ง​ใน กทม. ​โดย​ใช้งบประมาณ 15 ล้านบาท


บ้านเมือง
http://www.ryt9.com/s/bmnd/1337597

_________________________________________________________กสท ปรับกลยุทธสร้าง​แบรนด์CATผุดช็อป4​แห่ง​ในกรุง​เน้น​ความทันสมัย


นาย มาริส อินทร​โกมาลย์สุต หัวหน้า​เจ้าหน้าที่ด้าน​การตลาด บริษัท กสท ​โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ​หรือCAT ​เปิด​เผยว่าภารกิจหลัก​ใน​การดำ​เนินงานปีนี้มี2 ​เรื่อง คือ 1 .​การสร้างภาพลักษณ์ ​หรือ​แบรนด์CAT ​ให้คนรับรู้​และรู้จัก​ในวงกว้างมากขึ้น ​โดยตั้ง​เป้าหมายต้อง​การ​ให้รับรู้อย่าง​เป็นรูปธรรม​เพิ่มขึ้น​เป็น80% ภาย​ในสิ้นปีนี้ส่วนภารกิจที่2 นั้นต้อง​การสร้าง​การรับรู้ว่าปัจจุบัน​แคทมี​การ​ให้บริ​การหลักๆ​ใน3 ด้าน คือ1 .บริ​การบรอด​แบรนด์อิน​เตอร์​เนต 2 .​การ​ให้บริ​การ​โครงข่าย 3จี ภาย​ใต้​แบรนด์ "มาย" ​และ3.​การ​ให้บริ​การ​โทรศัพท์ระหว่างประ​เทศ​หรือ001,009 ​โดยจะ​โปร​โมท​ให้ประชาชนรับทราบ​การ​ให้บริ​การ​ใน​แต่ละด้าน​ถึง​ความ​ เหมาะสม​ใน​การ​ใช้งาน​แต่ละ​ไลฟ์ส​ไตล์​ในทุกกลุ่ม​เป้าหมาย​เพื่อ​ให้ ประชาชน​เข้ามา​ใช้บริ​การของ​เราต่อ​ไป

นอกจากนี้​เตรียมที่จะ​เปิด ศูนย์​ให้บริ​การ​แคท(CAT)​ใหม่​เพิ่มอีก4​แห่ง​ในกทม.​โดยจะ​ใช้งบประมาณ15 ล้านบาทต่อ​แห่ง ​ซึ่ง​ในรูป​แบบศูนย์บริ​การ​แห่ง​ใหม่นี้จะ​แตกต่างจาก​แบบ​เดิมจะ​เน้นภาพ ลักษณ์ภาย​ในที่​เป็น​เจ​เนอร์​เรชั่น​ใหม่ มี​ความทันสมัย ​ทั้ง​การ​ให้บริ​การ ระบบภาย​ใน พนักงานที่มีอัธยาศัยดี​และสามารถ​ให้คำ​แนะนำ​ได้อย่างมืออาชีพ รวม​ทั้งจะมี​การนำอุปกรณ์​ไอทีที่ทันสมัย​เข้ามาช่วย​ใน​การ​ให้บริ​การที่ สะดวกสบายมากขึ้น


แนวหน้า
http://www.ryt9.com/s/nnd/1337338

____________________________________________________

_________________________________________________________


CAT ทุ่ม 100 ล้านยกเครื่องการตลาด

กสท ยอมควักเงินกว่า 100 ล้านบาท หวังยกเครื่องการตลาดใหม่ ด้วยการสร้างแบรนด์ CAT ให้ประชาชนรับรู้ 80% เร่ง 3 บริการหลักสร้างรายได้ทดแทนสัมปทาน และเพิ่มศูนย์บริการ CAT อีก 4 แห่ง

นายมาริส อินทรโกมาลย์สุต หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด บริษัท กสท โทรคมนาคม กล่าวว่าภายหลังเข้ามารับตำแหน่งได้ 6 เดือนภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินงานในปี 55 นี้คาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า 100 ล้านบาทใน 2 ส่วนหลักคือการสร้างภาพลักษณ์หรือแบรนด์ของ CAT ให้คนได้รับรู้ในวงกว้างมากขึ้น เพราะคนส่วนใหญ่จะรู้จักว่าเป็นแบรนด์การสื่อสารหรือกสทเท่านั้น ดังนั้นสิ่งที่จะพยายามสื่อให้รับรู้คือได้เปลี่ยนชื่อเป็น CAT และให้รู้ว่า CAT คือใคร ดำเนินธุรกิจอะไรบ้าง ซึ่งต้องยอมรับว่าปัจจุบันประชาชนยังรู้จักแบรนด์ CAT น้อยมากประมาณ 30% เท่านั้น

'ในปีนี้เราตั้งเป้าหมายให้ประชาชนเกิดการรับรู้ว่าแบรนด์ CATคืออะไร มีธุรกิจอะไรบ้างอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้นจาก 30% ให้กลายเป็น 80% ภายในสิ้นปีนี้ให้ได้'

ขณะเดียวกันจะเร่งสร้างการรับรู้ว่าปัจจุบัน CAT มีการให้บริการหลัก 3 ด้าน คือ 1. บริการบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ต 2. การให้บริการโครงข่าย 3G ภายใต้แบรนด์ 'My' และ3. การให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ผ่านรหัส 001, 009

โดยในปีนี้จะเน้นการโปรโมทให้ประชาชนรับทราบการให้บริการในแต่ละด้านถึงความ เหมาะสมในการใช้งานแต่ละไลฟ์สไตล์ในทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเข้ามา ใช้บริการของCATต่อไป

'3บริการดังกล่าวถือเป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับCAT ต่อไปภายหลังจากการขาดรายได้จากสัญญาสัมปทานที่ใกล้จะหมดลงในปี58'

ทั้ง 2 งานเร่งด่วนนี้ถือเป็นภารกิจหลักในการประเมินผลงานเบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบ ประมาณในการดำเนินการกว่า 50 ล้านบาทในระยะเวลา 6 เดือนแรกเริ่มตั้งแต่มี.ค.55 ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และบิลบอร์ด ซึ่งหากไม่สำเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้ก็ต้องพิจารณาตนเอง โดยจะเน้นการสื่อสารแบบแมสมีเดียมากกกว่านิวส์มีเดีย เนื่องจากมองว่าแมสมีเดียเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงประชาชน และได้ในวงกว้างมากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มวัยกลางคนจนถึงคนสูงอายุ

'ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการทำทีโออาร์และจะเรียกบริษัทเอเจนซี่ต่างๆ ในประเทศไทยเข้ามาประมูลงานต่อไป ซึ่งCATต้องการความโปร่งใสที่สุด และสามารถสื่อสารเข้าถึงประชาชนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้'

นอกจากนี้ยังเตรียมที่จะเปิดศูนย์บริการ CAT ใหม่เพิ่มอีก 4 แห่งในพื้นที่กทม. โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณ 15 ล้านบาทต่อแห่งหรือราว 60 ล้านบาท โดยจะเน้นภาพลักษณ์ภายในที่เป็นเจเนอเรชั่นใหม่ มีความทันสมัย ทั้งการให้บริการ ระบบภายใน พนักงานที่มีอัธยาศัยดี และสามารถให้คำแนะนำได้อย่างมืออาชีพซึ่งแตกต่างไปจากแบบเดิม รวมทั้งจะจัดหาอุปกรณ์ไอทีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการให้บริการที่สะดวกสบาย มากขึ้นต่อไป

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000016351

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.