Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

10 มกราคม 2555 ยังไม่ให้อภัย และ จอมโกหก ต้องพัฒนาให้ดีกว่านี้ครับ DTAC

ยังไม่ให้อภัย และ จอมโกหก ต้องพัฒนาให้ดีกว่านี้ครับ DTAC

ไม่ให้อภัย และ จอมโกหก

เพราะ กลยุทธ ประหยัด ไม่ลงทุนโครงข่าย เกือบจะไม่พัฒนาระบบ เพราะต้องการจะลงทุนโครงข่าย 3G ใหม่อย่างเดี่ยวครับ ผิดจาก TRUE และ AIS พี่พยายามหาทุกช่องทาง...

พอ พลาด ก็จี้ CAT ให้สามารถพัฒนาระบบ 3G 850 แต่ไม่พัฒนาให้เท่า TRUE H เพราะต้องการที่จะประมูลอย่างเดียว อ้างวางลงทุนซ้อนกัน ทั้งที่ตัวเองถทอ คลื่น 2 คลื่น รวมกัน ถือว่าเป็นระบบความกว้างคลื่นมากที่สุด และ เป็นโครงข่ายที่มีอายุสัปทานที่มากที่สุด

DTAC ประกาศ น่าเกลียดว่า NET 2G หรือ EDGE อ้างว่าใช้ได้ทั่วประเทศ ก็โกหกที่สุด!!! มาดูจังหวัดกาญ ใช้ NET จริงๆเพียง AIS HUTCH เท่านั้น....

การล้ม รอบ 2 รอบสาม ผู้บริหารออกมาพูดเองนะ กลับคำไปมา!!!// เช้าอ้างภัยธรรมชาติ // ตกบ่าย อ้างเพิ่ม ทั้งภัยธรรมชาติและระบบภายใน!! // กลางดึก ชุมสายเสีย // ผ่านไป 2 วัน อ้าง อุบัติเหตุและเพลิงไหม้หญ้าต่อเคเบิลใยแก้ว

เพราะว่า กสทช. รู้ว่า ( DTAC โกหก-โกหก ไม่ใช้ชุมสายเสีย )กสทช.พบการล่มครั้งที่2เกิดจากปรับปรุงโครงข่าย พร้อมบุกตึกDTACจับผิดชุมสาย

ผมลงข่าวทุกวัน ที่เหลือน่าจะคิดเองได้....
ไม่เหลือมาอ่านย้อนหลังกัน http://thailandinthepresentday.bloggang.com/

ต้อง ถาม DTAC กลับ ทำไมไม่ออกมาพูดความจริง หรือ แผนสำรอง เช่น การบินไทยมีแผนเครื่องบินตกจะทำอย่างไร ให้ ผู้บริหาร บ้าๆๆบอมาให้ข่าวไม่เป็นระบบ ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่น รับไม่ได้

หาดีขึ้น ผมจะ บอกให้โลกรู้ว่า ผมให้อภัย DTAC ครับ (( รอดูการพัฒนา ))

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.