Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

12 พฤษภาคม 2555 ข่าวเช้า!! โทรคมนาคมและการสือสาร ประจำวันที่ 12 / 05 / 2555 ( ดึกหน่อยนะครับ )

ข่าวเช้า!! โทรคมนาคมและการสือสาร ประจำวันที่ 12 / 05 / 2555 ( ดึกหน่อยนะครับ )

ข่าวเช้า!! โทรคมนาคมและการสือสาร ประจำวันที่ 12 / 05 / 2555 ( ดึกหน่อยนะครับ )

1. ( ผ่าวงเสวนา แท็บเล็ตในมือเด็ก เศษเหล็กหรือตำรา )แท็บเล็ตป.1' พ่อแม่ห่วงเด็กก้าวร้าว หวั่นใช้ผิดวิธีเกิดโทษมากกว่าคุณ // สอดรับกับ ผลวิจัย มศว ชี้ชัดแจกแท็บเล็ต ป.1 ไม่คุ้ม ( ครูไม่ชำนาญการใช้แท็บเล็ต การเรียนการสอนก็จะยุติ )

นางนันท์นภัส กล่าวต่อว่า ก่อนเข้ารับการอบรมการใช้งานก็มีความกังวล โดยเฉพาะด้านการดูแลรักษาเครื่อง เนื่องจากค่อนข้างเป็นเด็กเล็ก ในชั้นเรียนก็จะมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันว่าห้ามเปิดไปที่ส่วนอื่นนอกเหนือ จากที่เรียนอยู่ ซึ่งเด็กๆ ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ยังมีความกังวลในการใช้งานแท็บเล็ตเกี่ยวกับการพัฒนาและการยอมรับเทคโนโลยี ที่ครูต้องปรับตัว การปลูกจริยธรรมให้เด็กมีความพร้อมในการใช้งาน ผู้ปกครองควรให้เวลาและดูแลการใช้งานของเด็กอย่างใกล้ชิด ขณะที่แอพพลิเคชั่นและเนื้อหาควรใช้งาน เข้าใจได้ง่าย

นางศรีดา ตันทะอธิพานิช ประธานเครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์ กล่าวว่า ผู้ปกครองจำนวนมากได้แต่ติดตามรายละเอียดผ่านข่าวซึ่งทำให้ไม่เข้าใจกระบวน การทั้งหมดอย่างถูกต้อง ยอมรับว่าค่อนข้างมีความกังวลทั้งด้านนโยบายและการใช้งานอื่นๆ ทั้งการบำรุงรักษาและคอนเทนต์

"ไม่รู้ว่าอะไรจะเข้ามาอยู่ในมือของ ลูกเรา ไม่รู้ว่าต้องปรับและเตรียมตัวอย่างไร อยากให้มีความชัดเจนเพื่อจะได้ติดตามและเตรียมตัวได้ถูก เชื่อว่าทุกคนก็อยากให้ลูกได้มีโอกาสใช้งานแท็บเล็ต แต่ต้องยอมรับว่าบางรายอยากได้เพราะเป็นของแจก ของฟรีหรือเปล่า เมื่อได้ไปใช้งานแล้วก็ควรแนะนำให้ความรู้ลูกหลานได้ นอกจากนี้ก็เป็นห่วงว่าเด็กจะเบื่อเร็วหรือเกิดปัญหาความก้าวร้าว เพราะสามารถเล่นอยู่กับแท็บเล็ตได้ทั้งวันโดยที่ไม่ต้องทำกิจกรรมอื่น"

เช่นเดียวกับที่ มศว พบว่า

ด้าน ครู พบว่า พฤติกรรมการสอนครูต้องพึ่งความช่วยเหลือจากผู้ช่วยด้านเทคนิคระหว่างการสอน ที่ใช้แท็บเล็ต เพราะหากครูไม่ชำนาญการใช้แท็บเล็ต การเรียนการสอนก็จะยุติ เนื่องจากไม่สามารถพลิกหน้ากลับไปมาได้ แล้วต้องกลับไปใช้หนังสือสอนแทน ซึ่งทั้งครูและผู้บริหารมองว่าการให้นักเรียนเรียนรู้จากสื่อในแบบรายบุคคล พร้อมกันทั้งห้องทำได้ยากสำหรับการดูแล และควบคุมเวลา เนื่องจากผู้เรียนมีความแตกต่างกัน และยังพบปัญหาในเรื่องความพร้อมของนักเรียน ป.1 ทั้งนี้ ทัศนคติของครูที่มีต่อแท็บเล็ตนั้น พบว่า แท็บเล็ตไม่ได้เป็นตัวแทนครู แท็บเล็ตเป็นสื่อทันสมัยและช่วยแบ่งเบาภาระครู ช่วยเปิดโลกให้กว้างขึ้น เป็นทางเลือกใหม่สำหรับนักเรียนและครู และการเรียนรู้จากแอปพลิเคชันต่าง ๆ ช่วยให้นักเรียนฝึกทักษะแบบ Learning by Doing อย่างแท้จริงและช่วยเด็กได้ฝึกประสบการณ์ทางภาษาอีกด้วย

“ผลการศึกษา ยังไม่สามารถชี้ชัดถึงผลกระทบในเชิงลบที่เกิดขึ้นชัดเจนใน ป.1และ ป.4 เพราะระยะเวลาศึกษาไม่นานพอที่จะให้เกิดผลลบได้ ส่วนผลบวก ป.4 มีความชัดเจนมากกว่า ป.1 เพราะสามารถใช้ประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลได้คุ้มค่ากว่า และเรียนรู้ได้เร็วกว่าในเรื่องการจัดการ สร้างสรรค์ ประเมิน และบูรณาการ” ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวและว่า การศึกษาครั้งนี้ใช้งบจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่ง มศว จะส่งผลการศึกษาให้ สพฐ.และนำเสนอรัฐบาล ส่วนรัฐบาลจะนำไปใช้ทบทวนนโยบายแจกแท็บเล็ตให้แก่นักเรียนชั้น ป.1 ทั่วประเทศหรือไม่นั้น ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาล แต่เมื่อผลการศึกษาระบุว่า แจก ป.4 คุ้มค่ากว่า ป.1 แล้วรัฐบาลยังเดินหน้าแจก ป.1 ก็ต้องตอบคำถามสาธารณชนให้ได้ว่าเพราะอะไร ซึ่ง มศว อยากจะเห็นการตัดสินใจนโยบายเชิงสาธารณะที่ใช้งบจำนวนมากบนพื้นฐานของข้อมูล โดยใช้โครงการนี้เป็นตัวนำร่อง ไม่ใช่ใช้ความรู้สึก

_____________________________________________

2. ( ผู้บริโภคอย่างเราไม่มีทางเลือก ย้ายจากระบบที่แย่ไปหาแย่เหมือนกัน ) ICT ให้เวลา 2 สัปดาห์ค่ายมือถือแก้สัญญาณล่ม
ประเด็นหลัก

“โดย เฉพาะช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา การร้องเรียนเรื่องคุณภาพของการให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เพิ่มมาก ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อาทิเช่น สัญญาที่ไม่เสถียร คุณภาพของเสียงที่ลดลง ซึ่งพบปัญหากับทุกข่ายมือถือที่ให้บริการ แม้ว่าบทลงโทษ กสทช. จะเปิดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมาย (นัมเบอร์พอร์ตทิบิลิตี้) แล้ว แต่ยอมรับว่าผู้บริโภคไม่มีทางเลือกที่กว่า เพราะเท่ากับย้ายจากระบบที่แย่ไปหาแย่เหมือนกัน”

ขอให้สำเร็จจริงๆนะครับ

_______________________________________________

3. MCOT โทรทัศน์วืดติดลบ 4% เหตุรายการข่าว และไทม์แชริ่งตกลง เลี่ยงตอบดึงละครลงผัง
ประเด็นหลัก

นาย เจษฎา พรหมจาด หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน หรือ CFO บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภาพรวมรายได้ของ อสมท ในไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมา พบว่าทำได้ 1,312 ล้านบาท โตขึ้น 3% เทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน โดยแบ่งรายได้ออกเป็นรายได้จากโทรทัศน์ 819 ล้านบาท ลดลง 4%, รายได้จากวิทยุ 197 ล้านบาท โตขึ้น 2%, รายได้จากการร่วมดำเนินกิจการ 237 ล้านบาท โตขึ้น 13%, รายได้จากผลประโยชน์นอกเหนือสัญญา 12 ล้านบาท และรายได้จากส่วนอื่นๆ อีก 47 ล้านบาท โตขึ้น 87% ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมมีกว่า 853 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ ที่ 356 ล้านบาท ลดลง 3% ขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เพิ่มจากร้อยละ 17 เป็นร้อยละ 21.8 ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

สาเหตุที่รายได้โทรทัศน์ลด ลง 4% เป็นผลจากรายได้โฆษณาที่รายการที่ อสมท ผลิตเอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการในช่วงนอนไพรม์ไทม์ในช่วงเช้า เช่น คุยโขมงยามเช้า และรายการการ์ตูน เป็นต้น และรายได้จากรายการข่าว และไทม์แชริ่งลดลง ยกเว้นละครซิตคอม และรายการเรียลิตี รวมถึงรายได้โฆษณาที่ลดลงเป็นผลต่อเนื่องจากไตรมาสสี่ปีก่อน

So magawn รายงานดึกหน่อยนะครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.