Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

16 ตุลาคม 2555 (ถึงมีปัญหาก็แจกต่อ) กพฐ.แจก "แท็บเล็ต" ล็อต 2 กว่า 2 แสนเครื่องถึงมือเด็ก ป.1

ประเด็นหลัก

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดส่งแท็บเล็ต ตามคำสั่งซื้อที่ 2(Repeat Order) จำนวนกว่า 4 แสนเครื่อง ว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดส่งเครื่องแท็บเล็ตที่ผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) ไปแล้ว 2 ครั้ง เป็นจำนวน 200,359 เครื่อง โดยทั้งหมด ถูกส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) 70 เขตจาก 183 เขต ซึ่งแน่นอนว่าขณะนี้ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ใน 70 เขตพื้นที่ดังกล่าว จะได้รับเครื่องแท็บเล็ต 100% อย่างไรก็ตาม ในส่วนเครื่องแท็บเล็ตที่เหลืออีกกว่า 200,000 เครื่องนั้น อยู่ระหว่างการจัดส่งซึ่งเมื่อคณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบเรียบร้อยและส่งมา สพฐ.ก็จะจัดส่งไปยังเขตพื้นที่เพื่อกระจายต่อไปยังโรงเรียนต่อไป
_________________________________________

กพฐ.แจก "แท็บเล็ต" ล็อต 2 กว่า 2 แสนเครื่องถึงมือเด็ก ป.1

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดส่งแท็บเล็ต ตามคำสั่งซื้อที่ 2(Repeat Order) จำนวนกว่า 4 แสนเครื่อง ว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดส่งเครื่องแท็บเล็ตที่ผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) ไปแล้ว 2 ครั้ง เป็นจำนวน 200,359 เครื่อง โดยทั้งหมด ถูกส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) 70 เขตจาก 183 เขต ซึ่งแน่นอนว่าขณะนี้ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ใน 70 เขตพื้นที่ดังกล่าว จะได้รับเครื่องแท็บเล็ต 100% อย่างไรก็ตาม ในส่วนเครื่องแท็บเล็ตที่เหลืออีกกว่า 200,000 เครื่องนั้น อยู่ระหว่างการจัดส่งซึ่งเมื่อคณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบเรียบร้อยและส่งมา สพฐ.ก็จะจัดส่งไปยังเขตพื้นที่เพื่อกระจายต่อไปยังโรงเรียนต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมผู้บริการ สพฐ.ได้มอบให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ไปจัดทำแผนขับเคลื่อนเรื่องการส่งเสริมศีลธรรมนำการศึกษา ตามนโยบายของ รมว.ศึกษาธิการ ที่ต้องการให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมเรื่องศีลธรรมหน้าที่พลเมือง แต่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มคาบเรียนเพราะการเรียนการสอนเรื่องศีลธรรมนั้นสามารถเกิดได้ทุกที่ไม่จำกัดแต่ในห้องเรียน

แนวหน้า
http://www.naewna.com/local/26341

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.