Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

20 กันยายน 2555 (เกาะติดระมูล3G) สมาคมโทรคมหนุนประมูล 3G // ที่จะล้มคือ 1.ความไม่โปร่งใสในการประมูลและ2. เหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้อง

(เกาะติดระมูล3G) สมาคมโทรคมหนุนประมูล 3G // ที่จะล้มคือ 1.ความไม่โปร่งใสในการประมูลและ2. เหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้อง


ประเด็นหลัก

'ส่วนตัวผมมองว่าสาเหตุที่จะทำให้การประมูลครั้งนี้ล้ม มีอยู่ 2ปัจจัย คือ 1.ความไม่โปร่งใสในการประมูลและ2. เหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้อง อาทิ การฟ้องร้องเรื่องการผูกขาดเป็นต้น'

ส่วนกรณีว่าจะเกิดการฮั้วประมูลนั้น จริงๆแล้วมองว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้ง 3 รายต่างต้องรักษาผลประโยชน์ของบริษัทตนเองอยู่แล้ว ดังนั้นจึงเชื่อว่าจะไม่มีทางที่ทั้ง 3 บริษัทจะมานั่งคุยกันนอกรอบเพื่อฮั้วประมูลในครั้งนี้แน่นอน แถมการกระทำดังกล่าวยังเกิดขึ้นได้ยากเพราะการประมูลไม่ได้ประมูลในที่มืด แต่มีพยาน และกฏระเบียบมากมายเป็นการตรวจสอบอยู่แล้ว


'ผมเชื่อว่าจะมีคนบางกลุ่มที่ไม่อยากให้เกิดการประมูลครั้งนี้ เนื่องจากมองว่าหากเกิดแล้วจะทำให้บริษัทตนเองเสียผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจ'


________________________________________________


สมาคมโทรคมหนุนประมูล 3G

'วิชัย เบญจรงคกุล' สวมหมวกนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย หนุนการประมูล 3G ของกสทช.ทุกรูปแบบ เพราะสุดท้ายหากประมูลไม่โปร่งใส 11 กสทช.สามารถยกเลิกได้ ส่วนเรื่องล้มประมูลที่ฝืนธรรมชาตินั้น อาจเกิดจากน้ำมือคนบางกลุ่มที่ไม่อยากให้เกิดการประมูลครั้งนี้ เนื่องจากมองว่าหากเกิดแล้วจะทำให้บริษัทตนเองเสียผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจ

นายวิชัย เบญจรงคกุล นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่าสมาคมสนับสนุนเต็มที่เพื่อให้เกิดการประมูล3G ความถี่ 2.1GHz ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้สำเร็จและลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพราะจะช่วยให้โครงสร้างพื้นฐานไอซีทีมีศักยภาพมากขึ้น รวมไปถึงสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและนักลงทุนได้ เนื่องจากโครงสร้างพิ้นฐานไอซีที เป็นปัจจัยสำคัญในสายตานักลงทุนต่างชาติ

ส่วนที่มีกระแสว่าจะเกิดการล้มประมูล 3G ด้วยการหยิบยกประเด็นอาทิ กรณีราคาตั้งต้นการประมูล ซึ่งเห็นว่าที่จริงแล้ว ราคาตั้งต้นไม่มีราคาไหนถูกใจใคร เพราะถ้าหากคิดราคาตั้งต้นแพงไปก็หาว่าผลักภาระให้ผู้บริโภค แต่หากถูกเกินไปก็หาว่าขายของถูกทำให้รัฐสูญเสียรายได้

ส่วนที่กล่าวหาว่ากรรมการกสทช.บางคนไม่ได้ทำงานในสายที่ได้รับการคัดเลือกมา อาทิ มีความรู้ในสายโทรคมนาคมก็ไปอยู่ในสายกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์แทน ในกรณีดังกล่าวถือว่าไม่มีกฏหมายข้อใดห้าม และยังมีกรณีเรื่องประกาศต่างด้าวของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งในกรณีนี้มองว่าคง ต้องปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการประมูลอยู่แล้ว

'ส่วนตัวผมมองว่าสาเหตุที่จะทำให้การประมูลครั้งนี้ล้ม มีอยู่ 2ปัจจัย คือ 1.ความไม่โปร่งใสในการประมูลและ2. เหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้อง อาทิ การฟ้องร้องเรื่องการผูกขาดเป็นต้น'

ส่วนกรณีว่าจะเกิดการฮั้วประมูลนั้น จริงๆแล้วมองว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้ง 3 รายต่างต้องรักษาผลประโยชน์ของบริษัทตนเองอยู่แล้ว ดังนั้นจึงเชื่อว่าจะไม่มีทางที่ทั้ง 3 บริษัทจะมานั่งคุยกันนอกรอบเพื่อฮั้วประมูลในครั้งนี้แน่นอน แถมการกระทำดังกล่าวยังเกิดขึ้นได้ยากเพราะการประมูลไม่ได้ประมูลในที่มืด แต่มีพยาน และกฏระเบียบมากมายเป็นการตรวจสอบอยู่แล้ว

แต่สุดท้ายการตัดสินใจก็ยังอยู่ในมือของบอร์ดกสทช. เพราะหากบอร์ดมองว่าการประมูลครั้งนี้ไม่ยุติธรรม ไม่โปร่งใส หรืออะไรก็ตาม บอร์ดสามารถยกเลิกการประมูลได้ทันที เนื่องจากอำนาจทั้งหมดอยู่ที่บอร์ดกสทช. ทั้ง 11คน ซึ่งเชื่อว่าในช่วงการประมูลนั้นอาจจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่จะไปฟ้องร้องขอ ให้ศาลสั่งระงับการประมูลโดยให้คุ้มครองชั่วคราว หรือขอให้หยุดการประมูล ซึ่งถือเป็นกระบวนการปกติที่เกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตย โดยจะต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลปกครองในการตัดสิน แต่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นของคนกลุ่มเล็กเท่านั้น เนื่องจากความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ได้เห็นด้วยไปแล้วตั้งแต่ขั้นสว.ซึ่งถือ เป็นตัวแทนของประชาชนมีการเลือกบอร์ดกสทช.ทั้ง11 คนเข้ามารับตำแหน่ง เพราะวิสัยทัศน์หนึ่งที่แสดงคือการทำให้เกิดบริการ 3G

'ผมเชื่อว่าจะมีคนบางกลุ่มที่ไม่อยากให้เกิดการประมูลครั้งนี้ เนื่องจากมองว่าหากเกิดแล้วจะทำให้บริษัทตนเองเสียผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจ'

นายวิชัย กล่าวว่าการประมูลในครั้งนี้ยังจะทำให้ผู้ประกอบการทั้งรายเก่าที่อยู่ใน ตลาด และผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่จะเกิดขึ้นเริ่มต้นนับ1 ไปพร้อมๆกัน ในการทำตลาด เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีความไม่เสมอภาคกันบ้างก็ตาม ดังนั้นการทำตลาดของผู้ประกอบการทุกรายจะแข่งกันแย่งชิงลูกค้าด้วยการบริการ ที่ดีที่สุด การตลาดที่ดีที่สุดอาทิเรื่องของราคาที่จะถูกลงหรือมีการลด แลก แจกแถม ซึ่งจะทำให้กับประชาชนได้รับประโยชน์ในที่สุด

อีกทั้งในปัจจุบันหากประชาชนหรือลูกค้าในเครือข่ายใดไม่ชอบหรือไม่ต้องการ อยู่ในเครือข่ายเดิมเนื่องจากสาเหตุต่างๆก็สามารถย้ายเครือข่ายหรือย้ายค่าย ได้ทันทีด้วยบริการนัมเบอร์พอร์ต ถึงแม้ขั้นตอนการย้ายค่ายอาจจะล่าช้าและมีข้อจำกัดอยู่บ้างแต่เชื่อว่าเมื่อ การประมูล 3G จบลงแล้วข้อจำกัดเหล่านั้นจะหมดไปโดยเฉพาะเรื่องข้อจำกัดจำนวนการโอนย้าย ลูกค้าในแต่ละวันที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอน

'นัมเบอร์พอร์ตถือเป็นกลไกลสำคัญอย่างหนึ่งที่จะมาเข้าช่วยแก้ปัญหาใน ปัจจุบันในเรื่องการให้บริการของผู้ประกอบการ และอนาคตในการเปลี่ยนถ่ายจากระบบเดิม ค่ายเดิม หรือเทคโนโลยีเดิมไปสู่เทคโนโลยีใหม่'

นอกจากนี้การประมูล 3G ในครั้งนี้หากสำเร็จลุล่วงไปด้วยดียังถือเป็นการรองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอา เซียน (AEC) ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2558 เนื่องจากจะช่วยให้ประเทศไทยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานไอ ซีทีของชาติ เพราะจะทำให้นักลงทุนจากประเทศใน AEC สนใจที่จะเข้ามาลงทุนในไทย ซึ่งก่อนจะถึงระยะเวลาดังกล่าวโดยเหลืออีก3ปีต่อจากนี้ก็จะเป็นช่วงที่ไทยจะ พัฒนาโครงสร้าง และโครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศให้มีศักยภาพมากขึ้น ทั้งนี้หากไอซีทีประเทศไทยเติบโตขึ้นยังจะช่วยผลักดันให้ GDP ของประเทศเติบโตไปด้วยเช่นเดียวกัน

'แม้แต่นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ หากรัฐบาลไม่ได้รับการสนับสนุนจากเอกชน เชื่อเหลือเกินว่าจะนโยบายดังกล่าวจะไม่ประสบความสำเร็จแน่นอน เพราะติดในแง่กลไกลการทำงานของภาครัฐ'


ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000115726

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.