Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

23 ตุลาคม 2555 (เกาะติดประมูล3G) นางเอก กสทช. ชี้ ทางรอด TOT CAT คือ ++คุณภาพราคากันเอง++ หรือ แปรรูปเต็มตัว เท่านั้น

ประเด็นหลัก

นางสาวสุภิญญา ฝากถึงภารกิจเพื่อชาติต่อจากนี้คือรัฐบาลต้องปลดแอก CAT&TOT ทำให้เป็นทางเลือก คือ 1.เป็นรัฐวิสาหกิจบริการบรอดแบนด์คุณภาพราคากันเอง และ 2. แปรรูปเต็มตัว รัฐบาลหนุนบอร์ด กทค.เดินหน้าประมูล เต็มสูบแล้ว อย่าลืมกลับไปดูแล CAT&TOT ที่ตนเองกำกับ ยกระดับให้มาแข่งกับเอกชนได้ ทางใดก็ได้แต่ต้องตัดสินใจเลือกสักทาง ปีหน้าคลื่น 1800 หมดสัญญาสัมปทาน รอดูดร่ามา True-CAT-รัฐบาล-กสทช.(กทค.) next episode วงการโทรคมนาคมสุดยอด ลับ ลวง พราง

__________________________________________

'สุภิญญา'แนะทางออกถือสิทธิ์คลื่นโทรคมนาคม


กรรมการ กสทช. แนะระยะเวลาการถือครองสิทธิ์ในคลื่นโทรคมนาคม ทิ้งคำถาม"อำนาจนิยมอุปถัมภ์ ทุนนิยมอภิสิทธิ์" ชี้รัฐฯมีอำนาจกำหนดทิศทาง TOT & CAT


นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์กรรมการ กสทช.ได้ทวิตข้อความในทวิตเตอร์ @supinya ถึงกรณีระยะเวลาการถือครองสิทธิ์ในคลื่นโทรคมนาคม ว่า โลกเรานี้มักจะมีพาราด็อกซ์เสมอ มองรอบ มองลึก แล้วเราจะเห็นความย้อนแย้งนั้นเป็นสัจธรรม อาทิเรื่องคลื่นโทรคมนาคม บอร์ดกทค.มีมติรับรอง 3 บริษัทผ่านการประมูล ขณะเดียวกันก็เป็นเสียงข้างมากที่โหวตให้ CAT&TOT ถือครองคลื่นไปได้อีก 15 ปี เมื่อต้นปีบอร์ด กทค.โหวตแผนแม่บทให้หน่วยงานรัฐอาทิกองทัพ CAT-TOT ถือครองคลื่นฯในสูตร 5-10-15 ปี (วิทยุ-โทรทัศน์-โทรคมนาคม)
นางสาวสุภิญญา บอกถึงการไม่เห็นด้วยในการถือครองคลื่นอีกว่า ข้าพเจ้าค้านสูตรนี้ ในเรื่องสูตรคืนคลื่นฯ 5-10-15ปี ข้าพเจ้า คุณหมอประวิทย์ ก็เป็น 4 เสียงส่วนน้อย เพราะเห็นว่านานไป เรื่องคืนคลื่นข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยสูตร 5-10-15 ปี แต่เสนอ 3-5-7 ปี เรื่องสูตรประมูลคลื่น2.1GHz: ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยสูตร 15-15-15 แต่เชียร์ N-1 มองแง่ดี บอร์ด กทค.คงคิดแบบสมอภาค คือรับรองสิทธิ์การครองคลื่น TOT-CAT-AIS-Dtac-True ไปเลยอีก 15 ปี มองแง่ร้ายคือธำรง Status-quo หรืออำนาจนิยมอุปถัมภ์ ทุนนิยมอภิสิทธิ์ ถามว่าพันธกิจ กสทช.คือการธำรง status-quo หรือการ reform การจัดสรรคลื่นความถี่ฯ อันนี้คงแล้วแต่มุมมอง โลกนี้มันก็ย้อนแย้งของมันเสมอ
กรรมการ กสทช. เผยต่อว่า ถามว่าแล้วใครสั่ง และมีอำนาจกำหนดทิศทาง TOT & CAT ให้มีศักยภาพมาสู้เอกชนได้ คำตอบคือรัฐบาล ดังนั้นก็เป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลชุดนี้ ทางเลือกต่อจากนี้คือถ้า กทค.ไม่เรียกคืนคลื่นว่างๆมาประมูลใหม่ รัฐบาลนี้ก็มีหน้าที่ไปทำให้ CAT+TOT เข้มแข็งขึ้นมาเป็นคู่ต่อสู้กับ 3 ราย การบ้านนี้ต้องฝากรัฐบาลเพื่อไทยแล้วล่ะ บัดนี้มีอำนาจเต็มในการกำกับ CAT & TOT เพราะยังไม่ถูก privatised รัฐไทยยังเป็นเจ้าของ CAT&TOT เต็มตัว บริหารผ่านบอร์ดเลือกโดยรัฐบาลแต่ละยุคสมัย ดังนั้นรัฐบาลคงต้องเลือกว่าจะ ส่งเสริมพัฒนา ยกระดับ CAT&TOT ให้เป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำแข่งกับเอกชน หรือแปรรูปออกมาเป็นเอกชนเต็มตัวแข่งกัน 5 ราย
นางสาวสุภิญญา ฝากถึงภารกิจเพื่อชาติต่อจากนี้คือรัฐบาลต้องปลดแอก CAT&TOT ทำให้เป็นทางเลือก คือ 1.เป็นรัฐวิสาหกิจบริการบรอดแบนด์คุณภาพราคากันเอง และ 2. แปรรูปเต็มตัว รัฐบาลหนุนบอร์ด กทค.เดินหน้าประมูล เต็มสูบแล้ว อย่าลืมกลับไปดูแล CAT&TOT ที่ตนเองกำกับ ยกระดับให้มาแข่งกับเอกชนได้ ทางใดก็ได้แต่ต้องตัดสินใจเลือกสักทาง ปีหน้าคลื่น 1800 หมดสัญญาสัมปทาน รอดูดร่ามา True-CAT-รัฐบาล-กสทช.(กทค.) next episode วงการโทรคมนาคมสุดยอด ลับ ลวง พราง
กรรมการ กสทช. แนะนำอีกว่า รู้ทันทุกฝ่ายแต่เราก็ยืนหยัดหลักการของเรา แม้มันจะดูเป็นอุดมคติ แต่เราก็ต้องยึดมันไว้เป็นทางให้เราเดิน เพราะถ้าพลาดเดินหลงไปแม้เพียงเลี้ยวเดียว ก็อาจไม่ได้กลับมาทางที่ถูกต้องอีกเลย ดังนั้นแผนที่และเข็มทิศจึงสำคัญ ที่เหลือคือ conscience เราทำได้เต็มที่ด้วยการยืนอย่างมั่นคงในหลักการ ถ้าจะให้สู้มากกว่านี้เช่น อดข้าวประท้วง ล่ารายชื่อ ออกไปชุมนูมมันก็อาจเกินบทบาทหน้าที่เรา ดังนั้นหวังว่าทั้ง 2-3 ฝ่ายคงเข้าใจ ดิฉันจะต่อสู้ทางความคิดทั้งในห้องประชุมและพื้นที่สาธารณะอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิ์ในการโหวตอย่างเป็นอิสระ

กรุงเทพธุรกิจhttp://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20121023/4
75088/%CA%D8%C0%D4%AD%AD%D2%E1%B9%D0%B7%D2%A7
%CD%CD%A1%B6%D7%CD%CA%D4%B7%B8%D4%EC%A4%C5%
D7%E8%B9%E2%B7%C3%A4%C1%B9%D2%A4%C1.html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.