Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

28 กันยายน 2555 (เกาะติดประมูล3G) มาตามลำดับ AIS DTAC TRUE ส่งบริษัท ลูก เข้าร่วม /// ส่วน ทานตะวัน และ วินวิน เอกสารไม่ครบ

(เกาะติดประมูล3G) มาตามลำดับ AIS DTAC TRUE ส่งบริษัท ลูก เข้าร่วม /// ส่วน ทานตะวัน และ วินวิน เอกสารไม่ครบ

(เกาะติดประมูล3G) มาตามลำดับ AIS DTAC TRUE ส่งบริษัท ลูก เข้าร่วม /// ส่วน ทานตะวัน และ วินวิน เอกสารไม่ครบ
ประเด็นหลัก

โดย ตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่ 08.30 - 13.00น.มีผู้เข้ามายื่นขอรับใบอนุญาตเข้าร่วมประมูล3G ด้วยกัน 3 ราย โดยรายแรกคือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (AWN) ในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส มาถึงเวลา 08.31 น. และถือฤกษ์ยื่นเอกสารที่มีทั้งหมด 3 กล่องเวลา 08.45 น.โดยมีนายสุทธิชัย ชื่นชูศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนา เอไอเอส เป็นตัวแทนยื่นเอกสาร โดยได้มีสถาบันทางการเงินค้ำประกัน (แบงค์การันตี)ได้แก่ 1.ธนาคารไทยพาณิชย์ 2.ธนาคารกสิกรไทย 3.ธนาคารทหารไทย 4.ธนาคารธนชาต

จากนั้นเวลา 08.51 น. บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด บริษัทในเครือบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด หรือดีแทคมาถึง และยื่นเอกสารจำนวน 6 กล่องโดยถือฤกษ์เวลา 09.00 น. โดยมี นายดามพ์ สุคนธทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ดีแทคเป็นผู้ยื่นเอกสาร โดยดีแทคได้ใช้แบงค์การันตีเพียงธนาคารเดียวคือธนาคารกรุงเทพ

ส่วนรายสุดท้ายในช่วงเช้าที่มายื่นคือ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมาถึงเวลา 09.16 น. และยื่นเอกสารเมื่อเวลา 09.39 น. โดยนายฐิติฎฐ์ นันทพัฒน์สิริ ผู้อำนวยการบริหารด้านรัฐกิจสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มด้านลูกค้าองค์กรภาครัฐ กลุ่มทรู เป็นผู้มายื่นเอกสารจำนวน 3 กล่อง ซึ่งใช้แบงการันตี 2 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

นายยุทธนา โพธสุธน ที่ปรึกษา บริษัท ทานตะวัน เทเลคอมมูนิเคชั่น จำกัด เข้ามายืนคำขอรับใบอนุญาต 3G ในเวลา 16.20 น. เป็นรายที่ 4 แต่ไม่ผ่านการพิจารณาเอกสารเบื้องต้น เนื่องจาก กรอกเอกสารไม่ครบ ขาดเช็คเงินค้ำประกัน 1,350 ล้านบาท และไม่มีสถาบันการเงินรับรอง มีเพียงเงินค่าคำขอ 5 แสนบาทแต่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทั้งนี้เมื่อการประมูล 3G เมื่อครั้งปี 2553 นายยุทธนา ได้เข้ายื่นคำขอรับใบอนุญาต ในนามบริษัท วินวิน เอ็นจีวี จำกัด โดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช) เดิม ได้รับพิจารณา แต่เอกสารไม่ครบเช่นกัน จึงไม่สามารถเข้าประมูลได้__________________________


3 ค่ายมือถือยื่นเอกสารประมูล 3G


เอไอเอส ดีแทค ทรู ตบเท้ายื่นเอกสารร่วมประมูล 3G ความถี่ 2.1GHz ช่วงเช้าตามลำดับ

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อาคารหอประชุม ได้เปิดรับคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อน ที่สากล ย่าน 2.1 GHz ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

โดยตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่ 08.30 - 13.00น.มีผู้เข้ามายื่นขอรับใบอนุญาตเข้าร่วมประมูล3G ด้วยกัน 3 ราย โดยรายแรกคือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (AWN) ในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส มาถึงเวลา 08.31 น. และถือฤกษ์ยื่นเอกสารที่มีทั้งหมด 3 กล่องเวลา 08.45 น.โดยมีนายสุทธิชัย ชื่นชูศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนา เอไอเอส เป็นตัวแทนยื่นเอกสาร โดยได้มีสถาบันทางการเงินค้ำประกัน (แบงค์การันตี)ได้แก่ 1.ธนาคารไทยพาณิชย์ 2.ธนาคารกสิกรไทย 3.ธนาคารทหารไทย 4.ธนาคารธนชาต

จากนั้นเวลา 08.51 น. บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด บริษัทในเครือบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด หรือดีแทคมาถึง และยื่นเอกสารจำนวน 6 กล่องโดยถือฤกษ์เวลา 09.00 น. โดยมี นายดามพ์ สุคนธทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ดีแทคเป็นผู้ยื่นเอกสาร โดยดีแทคได้ใช้แบงค์การันตีเพียงธนาคารเดียวคือธนาคารกรุงเทพ

ส่วนรายสุดท้ายในช่วงเช้าที่มายื่นคือ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมาถึงเวลา 09.16 น. และยื่นเอกสารเมื่อเวลา 09.39 น. โดยนายฐิติฎฐ์ นันทพัฒน์สิริ ผู้อำนวยการบริหารด้านรัฐกิจสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มด้านลูกค้าองค์กรภาครัฐ กลุ่มทรู เป็นผู้มายื่นเอกสารจำนวน 3 กล่อง ซึ่งใช้แบงการันตี 2 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

ขณะที่ พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกสทช.ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.) กล่าวว่า สำหรับการขอรับใบอนุญาตในวันที่ 28 ก.ย. มี 3 ขั้น ตอน เริ่มจากการรับบัตรคิว ลงเวลาการยื่นเอกสาร จากนั้นเป็นขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น ซึ่งในขั้นตอนของการตรวจสอบเอกสารจะดำเนินการทั้งหมด 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1.ส่งแบบคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1GHz กรอกเอกสารให้ครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบ 2.ส่งสำเนาเอกสาร 5 ชุด และเอกสารที่บันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3.ชำระค่าบริการคำขอจำนวน 535,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 4.วางหลักประกันการประมูล 1,350 ล้านบาท และ5.ส่งหนังสือสนับสนุนทางการเงินในการประกอบกิจการจากสถาบันการเงินประเภท ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงินพ.ศ.2551

หากวันนี้ผู้ที่มายื่นคำขอผ่านการตรวจเอกสารเบื้องต้นแล้ว เจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จค่าพิจารณาคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอ จากนั้นจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในวันนี้ คือขั้นตอนการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร โดยผลของการตรวจสอบในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่จะออกหนังสือแจ้งผลการยื่นคำขอ ให้ซึ่งหากกรณีที่ผู้ยื่นคำขอเตรียมเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนจะต้องนำส่ง ภายใน5วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้ง แต่หากเกินกว่าวันที่กำหนดไว้กสทช.จะไม่รับคำขอแต่อย่างใด

จากนั้นขั้นตอนต่อไปสำนักงานกสทช.จะตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารในระหว่างวันที่ 28-30 ก.ย.จากนั้นจะเป็นช่วงพิจารณาคุณสมบัติระหว่างวันที่ 1- 8 ต.ค.แล้วจึงนำเสนอบอร์ดกทค.เพื่อพิจารณา โดยจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตให้ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตทราบ พร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูล3G ในวันที่ 9ต.ค.นี้ ซึ่งผู้ยื่นคำขอสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาได้ภายใน3วัน

'เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าวันนี้ (28 ก.ย.) จะมีกี่บริษัทเข้ามายื่นเอกสารเพื่อขอเข้าร่วมการประมูล 3G เพราะเป็นเรื่องที่บริษัทเอกชนได้ไปหารือกับสถาบันการเงินซึ่งขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของสถาบันการเงินว่าจะให้การสนับสนุนหรือไม่'

อย่างไรก็ตามหากวันนี้มีผู้มายื่นเอกสารเพื่อขอเข้าร่วมประมูล3G จำนวน 3- 5 ราย ก็ไม่มีปัญหาอะไร เพราะได้ดำเนินตามกระบวนการเพื่อทำให้เกิดการแข่งขันตามที่กำหนดซึ่งประเทศ ไทยไม่ใช่ประเทศที่ใหญ่มาก ถ้ามีผู้เข้าร่วมประมูล 3 รายก็ไม่น่าแปลกใจ ที่สำคัญ กสทช.มีมาตรฐานในการป้องกันการสมรู้ร่วมคิดเพื่อฮั้วประมูลอย่างดีอยู่แล้ว
ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000119253

____________________________________


ADVANC ส่ง บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค ยื่นประมูล 3G เช้านี้


นาย สุทธิชัย ชื่นชูศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นซองประมูลใบอนุญาตโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3Gคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) แล้วเป็นรายแรกในช่วงเช้าวันนี้

โดย ADVANC ได้เดินทางมายื่นเอกสารประมูลดังกล่าว เมื่อเวลา 8.45 น.โดยใช้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เป็นผู้เข้าประมูลใบอนุญาต 3G

ส่วน วันนี้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลใบอนุญาต 3G ยื่นซองประมูลตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. โดยผู้ยื่นจะต้องจ่ายค่าพิจารณาคำขอใบอนุญาต 5 แสนบาท และวางหลักประกันการประมูล 1.35 พันล้านบาท

ขณะที่ก่อนหน้านี้มีผู้ สนใจขอรับเอกสารหลักเกณฑ์การเข้าประมูลใบอนุญาต 3Gทั้งสิ้น 17 ราย โดยหลังจากวันนี้กสทช.จะตรวจสอบคุณสมบัติขั้นแรกให้แล้วเสร็จ และประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูล ในวันที่ 9 ต.ค.55

หลังจากนั้นจะ มีการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด และจัดการประมูลรอบสาธิต(Mock Auction) ในวันที่ 12-13 ต.ค.55 และทำการประมูลใบอนุญาต 3G ในวันที่16 ต.ค.55 จากนั้นจะประกาศผลผู้ชนะการประมูล ภายใน 3 วัน

ข่าวหุ้นธุรกิจ
http://www.kaohoon.com/online/46889/ADVANC-%CA%E8%A7-
%BA.%E1%CD%B4%C7%D2%B9%AB%EC-
%E4%C7%C3%EC%E0%C5%CA-
%E0%B9%E7%B7%E0%C7%CD%C3%EC%A4-
%C2%D7%E8%B9%BB%C3%D0%C1%D9%C5-3G-
%E0%AA%E9%D2%B9%D5%E9-.htm

_____________________________


DTAC ส่ง บ.ดีแทค เนทเวอร์ค เข้ายื่นประมูล 3G เช้านี้


นาย ดามพ์ สุคนธทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นซองประมูลใบอนุญาตโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G คลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) แล้วเป็นรายที่สอง ในช่วงเช้าวันนี้

โดย DTAC ได้เดินทางมายื่นเอกสารประมูลดังกล่าว เมื่อเวลา 9.00 น. โดยใช้บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค เป็นผู้เข้าประมูลใบอนุญาต 3G ดังกล่าว

ส่วนวันนี้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลใบอนุญาต 3G ยื่นซองประมูลตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. โดยผู้ยื่นจะต้องจ่ายค่าพิจารณาคำขอใบอนุญาต 5 แสนบาท และวางหลักประกันการประมูล 1.35 พันล้านบาท

ขณะที่ก่อนหน้านี้มีผู้ สนใจขอรับเอกสารหลักเกณฑ์การเข้าประมูลใบอนุญาต 3G ทั้งสิ้น 17 ราย โดยหลังจากวันนี้กสทช.จะตรวจสอบคุณสมบัติขั้นแรกให้แล้วเสร็จ และประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูล ในวันที่ 9 ต.ค.55

หลังจากนั้นจะ มีการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด และจัดการประมูลรอบสาธิต (Mock Auction) ในวันที่ 12-13 ต.ค.55 และทำการประมูลใบอนุญาต 3G ในวันที่16 ต.ค.55 จากนั้นจะประกาศผลผู้ชนะการประมูลภายใน 3 วัน

ข่าวหุ้นธุรกิจ
http://www.kaohoon.com/online/46890/DTAC-%CA%E8%A7-
%BA.%B4%D5%E1%B7%A4-
%E0%B9%B7%E0%C7%CD%C3%EC%A4-
%E0%A2%E9%D2%C2%D7%E8%B9%BB%C3%D0%C1%D9%C5
-3G-%E0%AA%E9%D2%B9%D5%E9-.htm

_______________________________


TRUE ส่ง บ.เรียล ฟิวเจอร์ ยื่นประมูล 3G เช้านี้


นาย ฐานิสร์ ฟอลเล็ต ผู้ช่วยหัวหน้าคณะผู้บริหาร ฝ่ายกฎหมายของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นซองประมูลใบอนุญาตโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G คลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) แล้วเป็นรายที่สาม ในช่วงเช้าวันนี้โดย TRUE ได้เดินทางมายื่นเอกสารประมูลดังกล่าว เมื่อเวลา 9.39 น. โดยใช้บริษัท เรียลฟิวเจอร์ เป็นผู้เข้าประมูลใบอนุญาต 3G

โดยวันนี้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลใบอนุญาต 3G ยื่นซองประมูลตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. โดยผู้ยื่นจะต้องจ่ายค่าพิจารณาคำขอใบอนุญาต 5 แสนบาท และวางหลักประกันการประมูล 1.35 พันล้านบาท

ขณะที่ก่อนหน้านี้มีผู้ สนใจขอรับเอกสารหลักเกณฑ์การเข้าประมูลใบอนุญาต 3Gทั้งสิ้น 17 ราย โดยหลังจากวันนี้กสทช.จะตรวจสอบคุณสมบัติขั้นแรกให้แล้วเสร็จ และประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูล ในวันที่ 9 ต.ค.55

หลังจากนั้นจะ มีการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด และจัดการประมูลรอบสาธิต(Mock Auction) ในวันที่ 12-13 ต.ค.55 และทำการประมูลใบอนุญาต 3G ในวันที่16 ต.ค.55 จากนั้นจะประกาศผลผู้ชนะการประมูล ภายใน 3 วัน

http://www.kaohoon.com/online/46898/TRUE-%CA%E8%A7-
%BA.%E0%C3%D5%C2%C5-%BF%D4%C7%E0%A8%CD%C3%EC-
%C2%D7%E8%B9%BB%C3%D0%C1%D9%C5-3G-
%E0%AA%E9%D2%B9%D5%E9-.htm______________________________________


ทานตะวัน' โผล่ยื่น 3G แต่เอกสารไม่ครบ


ก่อนเวลาปิดยื่นรับซองเพื่อเข้าร่วมการประมูล 3G 15 นาที ได้มีบริษัท ทานตะวัน เทเลคอมมูนิเคชั่น จำกัด เข้ามาขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อน ที่สากล ณ อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. แต่ปรากฏว่าเอกสารไม่ครบภายในเวลาที่กำหนด (16.30 น.)

นายยุทธนา โพธสุธน ที่ปรึกษา บริษัท ทานตะวัน เทเลคอมมูนิเคชั่น จำกัด เข้ามายืนคำขอรับใบอนุญาต 3G ในเวลา 16.20 น. เป็นรายที่ 4 แต่ไม่ผ่านการพิจารณาเอกสารเบื้องต้น เนื่องจาก กรอกเอกสารไม่ครบ ขาดเช็คเงินค้ำประกัน 1,350 ล้านบาท และไม่มีสถาบันการเงินรับรอง มีเพียงเงินค่าคำขอ 5 แสนบาทแต่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทั้งนี้เมื่อการประมูล 3G เมื่อครั้งปี 2553 นายยุทธนา ได้เข้ายื่นคำขอรับใบอนุญาต ในนามบริษัท วินวิน เอ็นจีวี จำกัด โดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช) เดิม ได้รับพิจารณา แต่เอกสารไม่ครบเช่นกัน จึงไม่สามารถเข้าประมูลได้

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000119395และยังมี
http://www.moneychannel.co.th/index.php/2012-06-30-12-32-32/4182-billian
http://www.moneychannel.co.th/index.php/2012-06-30-12-32-32/4202-4679851
http://www.moneychannel.co.th/index.php/2012-06-30-12-32-32/4212-advanc-dtac-true-3g


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.