Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

13 ธันวาคม 2555 (บทความ) ชี้บริการ "3G" คนทุกกลุ่มต้องเข้าถึงได้ (( ควรเข้าถึงได้ในระดับชุมชน ))

ประเด็นหลัก

"หวังว่าจากนี้ กสทช.จะกำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรม ประชาชนเข้าถึงเท่าเทียมซึ่งมีการตีความไว้ว่า 80% ของประชากร โดยปีแรกต้องทำให้ได้ที่ 50% ถ้าทำได้จริงจีดีพีประเทศจะเพิ่มอีก 1-2% ขณะที่ประเด็นของราคาค่าบริการควรลดลงจากปัจจุบันอีกประมาณ 5 เท่า"

ควรเข้าถึงได้ในระดับชุมชน
เขาประเมินว่า ต่อไปเมื่อมีผู้ใช้บริการมากขึ้น ภายใน 1 ปีจากนี้ราคาสมาร์ทโฟนที่พอใช้งานได้มีโอกาสลดต่ำลงไปถึง 1 พันบาท ขณะเดียวกันจะเกิดสงครามแย่งลูกค้าระหว่างผู้ให้บริการ อีกทางหนึ่งสนับสนุนตลาดแอพพลิเคชั่นพลิเคชั่นให้เติบโต ซึ่งแน่นอนว่าจะได้เห็นอีกเป็นหลักหมื่นแอพรองรับการใช้งานทุกภาคส่วน

“ขอให้ทุกฝ่ายร่วมผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ผมเองพูดคุยกับกสทช.เสมออยากให้เข้าไปถึงระดับชุมชน และโรงเรียนที่ผลิตเยาวชน ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศ"

นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน อดีตสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์สมาคมสีข้าวไทย เห็นว่า เกษตรกรไทยมีฐานะยากจนเป็นส่วนใหญ่ เสี่ยงทั้งการผลิตจากภาวะโลกที่แปรปรวน ต้นทุนผลิตสูงขึ้น ทั้งคาดว่าต่อไปประเด็นค่าแรง 300 จะกระทบต้นทุนอีก ขณะที่ตลาดขาดอำนาจต่อรองไม่สามารถกำหนดราคาขายด้วยตัวเอง เสมือนคนที่ตาดีข้างหนึ่ง ตาบอดอีกข้างหนึ่ง

ดังนั้นเมื่อมี 3จี เข้ามา จะเป็นตัวช่วยรายงานปัญหาแก่หน่วยงานราชการ ตรวจสภาพดินฟ้าอากาศ เพิ่มโอกาสลดความเสียหาย สำคัญที่สุดเพิ่มช่องทางรับข้อมูลข่าวสารการตลาดและความเป็นไปในตลาดโลก ที่แม้ราชการจะมีเตรียมไว้ให้บ้าง แต่โอกาสเข้าถึงยังคงเป็นปัญหาอยู่มาก


_______________________________ชี้บริการ "3จี" คนทุกกลุ่มต้องเข้าถึงได้

โดย : วริยา คำชนะ


แม้ กสทช.จะออกใบอนุญาต 3จีให้ผู้ประกอบการทั้ง 3 รายเรียบร้อยแล้ว หากหลายภาคส่วนยังคงขอพื้นที่ในการแสดงความเห็น


แม้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะได้ออกใบอนุญาต 3จี ให้ผู้ประกอบการทั้ง 3 รายเรียบร้อยแล้ว หากหลายภาคส่วนยังคงขอพื้นที่แสดงความเห็น หลังศาลปกครองมีคำสั่งจำหน่ายคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินออกจากสารบบ ผ่านงานสัมมนา "ผ่าทางตัน 3G ประชาชนได้ประโยชน์อะไร" เจาะลึกกลุ่มเกษตรกร ผู้พิการ และแพทย์ทางไกล จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง มีนักวิชาการด้านต่างๆ เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้

ชี้กสทช.ต้องจัดระบบให้ชัด
นายถวิล พึ่งมา อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง แสดงความเห็นว่า แน่นอนแล้วว่าประเทศไทยจะมี 3จีใช้แน่นอน แต่ที่น่าเป็นห่วงไม่ใช่คนเมืองที่เห็นชัดว่าเข้าถึงได้อยู่แล้ว แต่เป็นกลุ่มคนพิการ และพื้นที่ห่างไกล ที่ต้องต่อเติม หลายภาคส่วนเห็นตรงกันว่าควรพัฒนาบริการให้เข้าถึงกระจายไปสู่ชนบทไม่ใช่กระจุกตัวเฉพาะคนเมือง

อย่างไรก็ดี มุมมองด้านการศึกษามีประโยชน์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน ช่วยลดช่องว่างระยะการเดินทาง และการวิจัยพัฒนาต่างๆ สิ่งเหล่านี้จะเป็นจริงได้ขอฝากให้ กสทช.ติดตามผลการบังคับใช้เรื่องกฏเกณฑ์ หรือมาตรการกับผู้ให้บริการแต่ละรายให้เป็นจริงตามนั้นด้วย

"หวังว่าจากนี้ กสทช.จะกำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรม ประชาชนเข้าถึงเท่าเทียมซึ่งมีการตีความไว้ว่า 80% ของประชากร โดยปีแรกต้องทำให้ได้ที่ 50% ถ้าทำได้จริงจีดีพีประเทศจะเพิ่มอีก 1-2% ขณะที่ประเด็นของราคาค่าบริการควรลดลงจากปัจจุบันอีกประมาณ 5 เท่า"

ควรเข้าถึงได้ในระดับชุมชน
เขาประเมินว่า ต่อไปเมื่อมีผู้ใช้บริการมากขึ้น ภายใน 1 ปีจากนี้ราคาสมาร์ทโฟนที่พอใช้งานได้มีโอกาสลดต่ำลงไปถึง 1 พันบาท ขณะเดียวกันจะเกิดสงครามแย่งลูกค้าระหว่างผู้ให้บริการ อีกทางหนึ่งสนับสนุนตลาดแอพพลิเคชั่นพลิเคชั่นให้เติบโต ซึ่งแน่นอนว่าจะได้เห็นอีกเป็นหลักหมื่นแอพรองรับการใช้งานทุกภาคส่วน

“ขอให้ทุกฝ่ายร่วมผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ผมเองพูดคุยกับกสทช.เสมออยากให้เข้าไปถึงระดับชุมชน และโรงเรียนที่ผลิตเยาวชน ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศ"

นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน อดีตสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์สมาคมสีข้าวไทย เห็นว่า เกษตรกรไทยมีฐานะยากจนเป็นส่วนใหญ่ เสี่ยงทั้งการผลิตจากภาวะโลกที่แปรปรวน ต้นทุนผลิตสูงขึ้น ทั้งคาดว่าต่อไปประเด็นค่าแรง 300 จะกระทบต้นทุนอีก ขณะที่ตลาดขาดอำนาจต่อรองไม่สามารถกำหนดราคาขายด้วยตัวเอง เสมือนคนที่ตาดีข้างหนึ่ง ตาบอดอีกข้างหนึ่ง

ดังนั้นเมื่อมี 3จี เข้ามา จะเป็นตัวช่วยรายงานปัญหาแก่หน่วยงานราชการ ตรวจสภาพดินฟ้าอากาศ เพิ่มโอกาสลดความเสียหาย สำคัญที่สุดเพิ่มช่องทางรับข้อมูลข่าวสารการตลาดและความเป็นไปในตลาดโลก ที่แม้ราชการจะมีเตรียมไว้ให้บ้าง แต่โอกาสเข้าถึงยังคงเป็นปัญหาอยู่มาก

หวังเอกชนลดค่าบริการ
อย่างไรก็ดี แทบเล็ตนักเรียน เมื่อแจกให้เด็กประถมหรือมัธยมแล้ว ถ้าเป็นไปได้ขอให้แจกกับทุกหมู่บ้านด้วยเพื่อต่อไปอำนาจต่อรองเกษตรกรจะได้เพิ่ม หรือขอฝากทางภาคเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตลองคิดคำนวณดูว่า สามารถปันกำไรที่พึงได้ไปลดราคาค่าบริการ เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสได้ใช้ แล้วไปทำกำไรจากตลาดแมสแทนได้หรือไม่ ส่วนภาครัฐช่วยมองเรื่องลดหย่อนภาษีโดยตั้งเป้าไว้เลยว่าให้เกษตรกรได้ใช้งานได้หรือไม่

นายสินชัย ต่อวัฒนกิจกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข กล่าวว่า การเชื่อมโยงบริการสู่ประชาชนที่มีคุณภาพจำเป็นต้องอาศัยโครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม ดังนั้นเมื่อโครงข่ายมีคุณภาพ ทันสมัย ย่อมเข้ามาช่วยเสริมระบบบริการ ระหว่างชุมชนที่มีอยู่ 9,000 กว่าแห่งจากเดิมใช้เพียงเทคโนโลยีง่ายๆ ภายใต้ระบบผ่านดาวเทียม หรือเอดจ์แต่ไม่ครอบคลุมพื้นที่ห่างไกล

เขากล่าวว่า ระหว่างนี้แพทย์ทางไกลจะพยายามพัฒนาระบบจัดการ และโครงสร้างพื้นฐานไว้รองรับ โดยให้ความสำคัญไม่แพ้กันคือองค์ความรู้ทางดิจิทัลที่ต้องสร้างให้เกิดความเข้าใจ ทั่วถึงสอดคล้องกันไป

กรุงเทพธุรกิจ
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20121213/48
1936/%AA%D5%E9%BA%C3%D4%A1%D2%C3-3%A8%D5-
%A4%B9%B7%D8%A1%A1%C5%D8%E8%C1%B5%E9%CD%A
7%E0%A2%E9%D2%B6%D6%A7%E4%B4%E9.html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.