Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 กุมภาพันธ์ 2556 ข่าวค่ำ cybercityclub ไอที 2 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 13/02/2556 By So Magawn ( โส มกร )

ข่าวค่ำ cybercityclub ไอที 2 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 13/02/2556 By So Magawn ( โส มกร )

1.... กรุงเทพมหานคร ใช้ LINE ในการ โปรโมทเลือกตั้งผู้ว่าฯ
2.... (ตีตราว่าประมูล3Gถูกต้อง!!!) สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) 3Gไทยทำถูกต้อง และ ตั้งสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่ไทยแล้ว

(ตีตราว่าประมูล3Gถูกต้อง!!!) สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) 3Gไทยทำถูกต้อง และ ตั้งสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่ไทยแล้ว

ประเด็นหลัก

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (14 ก.พ.) กทค. ได้รับมอบรายงานผลการศึกษาและประเมินการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ (3จี) ฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมาของประเทศไทย จากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) โดยผลการศึกษาและการประเมินการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ (3จี) ของประเทศไทย จาก ITU สรุปได้ว่า กสทช. โดย กทค. ประสบความสำเร็จในการประมูลคลื่นความถี่ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรคลื่นความถี่ตามมาตรฐานสากล โดยมีหลักการ วัตถุประสงค์ การออกแบบ และผลที่ได้รับจากการประมูลคลื่นความถี่ สอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากล

ทั้งนี้ ผลการศึกษาและประเมินจาก ITU ระบุว่า การจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ของ กสทช. โดย กทค. ครั้งที่ผ่านมา มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ปราศจากข้อสงสัย ทางด้านกฎระเบียบ และกฎหมาย อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติการประมูลคลื่นความถี่ในประเทศต่างๆ หลายประเทศทั่วโลก ขณะที่ การออกใบอนุญาตที่ผ่านมา มีเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ เรื่อง การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน และ MVNO ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแข่งขัน

นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) ที่ ชั้น 5 อาคารศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ ว่า ประเทศไทยได้เริ่มเข้าเป็นสมาชิก ITU ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2426 ซึ่งในสมัยนั้นใช้ชื่อว่า สหภาพโทรเลขระหว่างประเทศ (International Telegraph Union) ที่ผ่านมากระทรวงไอซีทีได้มีส่วนร่วมดำเนินการต่างๆ ในกิจกรรมของ ITU และได้รับเลือกให้เป็นกรรมการบริหารของสภาสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศถึง 7 สมัย

นอกจากนั้นประเทศไทยยังได้รับเลือกจาก ITU ให้เป็นที่ตั้งของสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เนื่องจากเห็นว่า กรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia Pacific Telecommunity : APT) และ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) ประกอบกับเป็นศูนย์กลางของสายการบินต่างๆ ซึ่งการได้ทำหน้าที่ประเทศเจ้าภาพที่เป็นที่ตั้งสำนักงานของประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยสามารถติดต่อขอรับความร่วมมือทางวิชาการจาก ITU เพื่อพัฒนาบุคลากรและรับวิทยาการที่ทันสมัยได้สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งจะช่วยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านโทรคมนาคมในภูมิภาคต่อไป ซึ่งสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของ ITU เดิมตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคาร 6 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ

http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%
B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/204881/ITU-
%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8
%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A53%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%82%
E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%
99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B
8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/204871/itu-
%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%87-
%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%
B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2

___________________________________________

กรุงเทพมหานคร ใช้ LINE ในการ โปรโมทเลือกตั้งผู้ว่าฯ

ประเด็นหลัก

นอกจากนี้ ยังให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร หรือไอที ส่งข้อความสั้น (SMS) ผ่านผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนทางแอพพลิเคชั่น “ไลน์ (Line)” เพื่อเป็นการแจ้งเตือนประชาชนผู้มีสิทธิ และลงทะเบียนใช้งานแอพฯ ดังกล่าวผ่านเครือข่ายให้ทราบข้อมูลกำหนดการเป็นระยะๆด้วย ขณะเดียวกัน สำหรับหน่วยงานที่มีที่ทำการตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ริมน้ำ ก็ได้จัดทำกระบวนเรือรณรงค์ตระเวนตามแม่น้ำลำคลองสายต่างๆอีกทางหนึ่งด้วย

นายมานิตกล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม หลังจาก กทม.ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การติดตั้งป้าย คัตเอาต์ ตามหน่วยงานในสังกัด และการปล่อยตัววิ่งบนจอมอนิเตอร์ รวมทั้งป้ายจราจรอัจฉริยะบนสะพานลอยทั่วกรุงเทพฯ เบื้องต้นพบว่าได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนค่อนข้างดีมาก ทำให้แต่ละวันมีผู้โทร.มาสอบถามอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่ง กกต.ยืนยันว่ายังไม่สามารถกระทำได้เพราะเป็นการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ขณะเดียวกัน กทม.ต้องขอขอบคุณบรรดาผู้สมัครแต่ละรายที่ช่วยสร้างกระแสด้วยการพยายามช่วงชิงพื้นที่ข่าวกันแทบทุกวัน.

http://www.thairath.co.th/content/pol/326522

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.