Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

25 กุมภาพันธ์ 2556 กสทช.(ร้องขอ++) ห้ามโทรก่อกวน สายด่วน“1669” (การแพทย์ฉุกเฉิน) ดำเนินการตามกม.แน่นอน


ประเด็นหลัก


นายฐากร กล่าวว่า ประชาชนผู้ใช้บริการสายด่วนหมายเลข 1669 จะต้องมีจิตสำนึก ตระหนักถึงความเดือดร้อนและความเสียหายของผู้ป่วยฉุกเฉิน ดังนั้นสำนักงาน กสทช.จึงได้ประสานงานขอให้ผู้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย คือ TOT CAT, AIS, DTAC และ TRUE ให้ความร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ที่โทรเข้าไปหลอกลวงหรือก่อกวน เพื่อหาตัวบุคคลและแหล่งที่ใช้โทรศัพท์?เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


___________________________________


“กสทช.”ออกโรง เตือนประชาชน อย่าโทรก่อกวน สายด่วน“1669”

 
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า จากการที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งว่า ปัจจุบันมีประชาชนโทรศัพท์แจ้งเหตุไปที่สายด่วนเจ็บป่วยฉุกเฉิน หมายเลข 1669 โดยมีการหลอกลวงแจ้งเหตุ หรือก่อกวนเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาการให้บริการประชาชนในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ทำให้ไม่อาจให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และขอให้สำนักงาน กสทช.พิจารณาดำเนินการกับประชาชนที่กระทำการดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ด้วย


ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช.ขอแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันว่า ระบบสายด่วนดังกล่าว เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้บริการเพื่อสาธารณะ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่มีเหตุฉุกเฉิน ดังนั้นการโทรศัพท์เข้าไปหลอกลวงหรือก่อกวน ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่อาจให้บริการผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีได้ อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือพิการได้ นับเป็นภัยต่อสาธารณะที่ร้ายแรง เป็นการกระทำความผิดทางอาญา

นายฐากร กล่าวว่า ประชาชนผู้ใช้บริการสายด่วนหมายเลข 1669 จะต้องมีจิตสำนึก ตระหนักถึงความเดือดร้อนและความเสียหายของผู้ป่วยฉุกเฉิน ดังนั้นสำนักงาน กสทช.จึงได้ประสานงานขอให้ผู้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย คือ TOT CAT, AIS, DTAC และ TRUE ให้ความร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ที่โทรเข้าไปหลอกลวงหรือก่อกวน เพื่อหาตัวบุคคลและแหล่งที่ใช้โทรศัพท์?เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

http://www.naewna.com/business/42736

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.