Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 มีนาคม 2556 ข่าวค่ำ cybercityclub ไอที 2 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 14/03/2556 By So Magawn ( โส มกร )

ข่าวค่ำ cybercityclub ไอที 2 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 14/03/2556 By So Magawn ( โส มกร )

1.... กสทช.(สั่งเตรียมการไฟดับ) ห้ามประมาณเด็ดขาด ให้จัดหาพลังงานให้พร้อม
2..... ปณท เปิดรับจ่ายเงินค่าน้ำ-ไฟถึงบ้าน นำร่อง 4 จังหวัด (เสียวแทน กลัวถูกปล้นกลางทาง)

18 มีนาคม 2556 กสทช.(สั่งเตรียมการไฟดับ) ห้ามประมาณเด็ดขาด ให้จัดหาพลังงานให้พร้อม

ประเด็นหลัก

กรรมการ กสทช. ด้านกฎหมาย กล่าวต่อว่า แม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการกำหนดแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานว่าสามารถจะบริหารจัดการกำลังไฟฟ้าสำรอง เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการจ่ายกระแสไฟฟ้า หรือหากมีปัญหาก็จะบริหารจัดการการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีผลกระทบแก่ประชาชนน้อยที่สุดแล้วก็ตาม แต่เพื่อความไม่ประมาท และเป็นการเตรียมการรองรับเพื่อมิให้การให้บริการโทรคมนาคมต้องหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ หากเกิดปัญหาในกรณีดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรให้สำนักงาน กสทช. มีการตื่นตัว แต่ไม่ตื่นตูม ใน 3 แนวทาง คือ 1. ติดตามสถานการณ์ในกรณีนี้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานดังกล่าว 2. แจ้งเตือนผู้ประกอบการที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้เตรียมการและมีแผนรองรับที่เหมาะสมต่อกรณีดังกล่าว ตามเงื่อนไขการอนุญาตฯ ในเรื่องเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ และมาตรฐานของเครื่องและอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคม และ 3. ลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมในส่วนของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวด้วย

สำนักข่าวที่อ้างอิงในประเด็นนี
http://www.thairath.co.th/content/tech/333019
____________________________________

18 มีนาคม 2556 ปณท เปิดรับจ่ายเงินค่าน้ำ-ไฟถึงบ้าน นำร่อง 4 จังหวัด (เสียวแทน กลัวถูกปล้นกลางทาง)

ประเด็นหลัก

น.ส.อานุสรา กล่าวต่อว่า ในเดือนเม.ย.นี้ ไปรษณีย์ไทยจะเปิดให้บริการรับชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์ถึงที่บ้าน โดยนำร่องในพื้นที่ 4 จังหวัด ใน 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลางที่ จ.ลพบุรี, ภาคใต้ ที่ จ.พังงา, ภาคเหนือ ที่ จ.เชียงใหม่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.ร้อยเอ็ด คาดว่าจะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการใช้บริการกว่า 5 ล้านคน และมีแผนที่จะขยายบริการไปในกลุ่มสินเชื่อ-เช่าซื้อ และชำระบัตรเครดิตของหน่วยงานหรือองค์กรต่อไป โดยวิธีการชำระเงินค่าบริการต่างๆ ประชาชนสามารถยื่นใบเสร็จ (บิล) ค่าน้ำค่าไฟให้กับพนักงานนำจ่ายเพื่อทำการชำระเงินได้ทันที โดยคิดค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท แต่ไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านไปชำระที่จุดบริการ

สำนักข่าวที่อ้างอิงในประเด็นนี
http://www.dailynews.co.th/technology/191303

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.